Til innholdet

BOLIGPRISER I 2019 OG EN TITT INN I 2020

2019 er nå historie, vi er nå i ett nytt tiår. Etter veldig mange år med årlig boligprisoppgang (med noen få unntak) var det mange som var spente på 2019.

Nå har vi fasiten og det ble ingen store overraskelser. Boligprisene steg på landsbasis med 2,6% noe som er nærmest identisk med prisveksten i samfunnet ellers.

Når det gjelder våre lokalområder ser tallene slik ut for 2019.

Sted

%

kvm pris

antall salgsdøgn

Tønsberg

+2%

ca 37.000,-

42 dager

 

Færder

+3,1      

ca 31.500,-

45 dager

 

Vestfold

+2,2      

ca 34.600,-

61 dager

 

 

                               

For de større byene er tallene slik:

 

Sted

%

kvm pris

antall salgsdøgn

Oslo

+5,5%

Ca 73.000,-

33

 

Trondheim

+1,3%

Ca 44.800,-

68

 

Bergen

+2,7 %

Ca 43.000,-

55

 

Stavanger

-2,7%

Ca 35.000,-

95

 

                                                                                                                             

Felles for alle byer og områder er at salgsvolumet er høyere noe som viser at det er en sunt og godt boligmarked, selv om det er regionale forskjeller.

Ser vi på tiåret som vi har lagt bak oss så er kvadratmeterprisen på landsbasis steget fra 25.400 til 42.000,-

De samme tallene for Vestfold er 21.500 til 34.600

Så om vi skal se inn i fremtiden og mene noe om 2020, hva vil skje med boligmarkedet og ikke minst prisene?

Vi kan ikke se noen store mørke skyer på himmelen, det er jevn og god boligbygging med flere større prosjekter som er i gang og skal i gang. Det virker foreløpig som rentenivået holder seg stabilt på det nivået det er nå og pris og lønnsvekst er normale. Vi tror 2020 blir ett ganske likt år som 2019. Med ett blivende større volum vil det kunne bety en noe økt omsetningshastighet men vi tror ikke på noen store forskjeller fra året som gikk.

Vi ønsker alle ett godt nytt og spennende år! 

 

Av Morten Olafsen/z-eiendom as