Til innholdet

BOLIGSKADER OG VEDLIKEHOLD

Boliger er bygget for å vare, og særlig nyere boliger skal tåle en del før alvorlige skader skal kunne oppstå. Når det er sagt, er det likevel mange forsikringssaker hvert år med skader på boliger - noen på grunn av klima og vær, noen på grunn av tekniske mangler og noen på grunn av uflaks og menneskelige feil. Selv om du er flink med vedlikehold og tar godt vare på huset, er du aldri helt trygg. 

Kostbare utbedringer

Det er dyrt å eie egen bolig, og mange utgifter å betale, selv uten å regne med selve kjøpesummen. Strøm, internett, felleskostnader, inventarinnkjøp, vedlikehold, reparasjoner samt oppussingsprosjekter, etter ønske og behov. Dette er imidlertid forutsigbare og påregnede utgifter som er en del av livet. Men det som er verre, er uforutsigbare, store utgifter som kan oppstå på grunn av feil, mangler og skader i boligen. 

 

Et rør som har lekket, bare noen dråper, men over mange år, koster plutselig flere hundre tusen å utbedre fordi vannet har forårsaket alvorlige og omfattende skader på byggets bærende konstruksjoner. Eller kanskje noe mer ekstremt og plutselig: en flom som oversvømmer kjelleren eller garasjen, eller en brann som etterlater kjøkken og stue i kullrester.

 

Reparasjoner for slike skader blir gjerne svært dyre, men selv mindre skader kan også bli kostbare. Når det kommer til vann- og fuktskader, kan man begrense kostnad og skadeomfang om man er tidlig ute med reparasjoner. 

Vanligste skader

Vannskader er en vanlig skade - såpass vanlig at de fleste vil oppleve en form for vannskade i løpet av sin fartstid som boligeier, ifølge Finans Norge. De vanligste skadene stammer som regel fra rørlekkasje i motsetning til skader forårsaket av klima og vær. Det er med andre ord mer sannsynlig at et lekk rør fører til en vannskade, enn at nedbør gjør det.

 

Når det er sagt, ser man en økning i antall skader forårsaket av regn - dette fordi det regner oftere og i større mengder enn tidligere år. Flate tak er særlig utsatt, ifølge SINTEF. Klimaendringene fører altså til at det kan forventes flere klima- og værskader i fremtiden, noe man som boligeier bør være var på. 

 

Andre vanlige skader er brann, råte, mugg, skadedyr og innbrudd. Heldigvis er det grep man kan ta for å forebygge skader. 

Vedlikehold

Riktig utstyr, jevnlig vedlikehold og god oversikt er nøklene til å unngå kostbare skader. Pass på å ha velfungerende alarmer - røykalarm er en nødvendighet, men en fuktalarm og en innbruddsalarm kommer også godt med. Brannslukningsutstyr skal være lett tilgjengelig og i god stand.

 

Sørg for å utføre vedlikehold jevnlig og å bytte ut tekniske elementer i god tid før de bryter sammen. Begynner badet, taket eller det elektriske anlegget å bli gammelt, få det undersøkt av en fagperson. Blant viktige vedlikeholdsoppgaver er:

  • Jevnlig vask av trefasade for å forebygge fukt og råte
  • Utskifting av skadede eller manglende takstein
  • Rensing av takrenner og andre nedløp
  • Tømming av sluk
  • Hold huset tett (slik at mus ikke kommer seg inn) og fjern matrester løpende
  • Pass på temperaturen i alle rom selv når du ikke er hjemme, for å unngå frostsprengte rør

I tillegg til vedlikeholdsoppgaver, er det også viktig å følge med. Ta en sjekk av tak, kledning, sluk, ventilasjon og andre utsatte områder, og gjør det jevnlig. Dette gjør at skader oppdages tidlig før de blir for store.

Forsikring

Det finnes to forsikringer huseiere burde være godt kjent med, og som vil redde deg dersom uhellet er ute. Husforsikring forsikrer selve bygget og alt som er fastmontert. Innboforsikring dekker derimot løsøre og alt som ikke er fastmontert. En leilighetseier trenger kun sistnevnte, mens en eneboligeier vil trenge begge. Merk for øvrig at begge typene kan holde tilbake erstatning dersom du ikke har gjort ditt når det kommer til å ivareta boligen og forebygge potensielle skader.