Til innholdet

DERFOR MÅ DU LESE SALGSOPPGAVEN NØYE

For alle eiendomssalg som gjennomføres via eiendomsmegler, utarbeider eiendomsmegleren et salgsprospekt. Salgsprospektet inneholder en beskrivelse av eiendommen, og skal i henhold til de gjeldende lovverk inneholde en rekke faktiske opplysninger om eiendommen.

Prospektet er utarbeidet med henblikk på å gi potensielle kjøpere all relevant informasjon for å vurdere om man ønsker å kjøpe eiendommen eller ikke.

Det viser seg dog til stadighet at mange kjøpere ikke i tilstrekkelig grad setter seg inn i den informasjon som gis før bud inngis og eventuelt kontrakt skrives. Unødige tvister oppstår som følge av at kjøperen ikke har gjort seg kjent med de opplysninger som fremkommer i prospektet, og av den grunn i etterkant blir «overrasket». Manglende gjennomgang av prospektet eller mangelfull gjennomgang av eiendommen på visning vil ha betydning for kjøpers mulighet for å klage på kjøpet.

De opplysninger om eiendommen som gis i annonseteksten, enten i avis eller på Finn.no, er kun utdrag av opplysningene i prospektet, og er ikke fullstendige. Det er derfor nødvendig at man som kjøper gjør seg kjent med hele prospektets innhold for å oppfylle den undersøkelsesplikt man som kjøper har.

Det er således viktig at potensiell kjøper bruker tid på å gjennomgå prospektet detaljert før man legger inn bud på en eiendom. Dersom man har egne spesielle forutsetninger, f.eks. tilknyttet hold av husdyr, parkering av bobil, konkrete ønsker knyttet til endringer/ombygninger/påbygninger, bør disse spesielle forutsetningene sjekkes ut med megler før bud inngis. Det er viktig å få avklart om eventuelle reguleringsplaner, tinglyste avtaler, sameievedtekter eller ordensregler, har bestemmelser som hindrer den bruk eller de forutsetninger man har for kjøp av eiendommen.

 

Dersom man selv har lite kunnskap om hva man bør se etter på visning, kan det være fornuftig å ta med seg en bygningskyndig person.

Av Advokat Håkon M Johannessen