Til innholdet

DU HAR SOLGT HUSET DITT OG KJØPER HAR OVERTATT, MEN DET ER EN TING SOM MANGLER… PENGENE

Fra overtagelse til utbetaling går det som regel litt tid. Bakgrunnen for dette er noen formaliteter som må på plass for å sikre det juridiske. Skjøtet og kjøpers pant må tinglyses for å få riktig prioritet i grunnboka, og selv om saksbehandlingen hos Kartverket etter hvert har blitt mye mer effektiv enn den var for noen år siden, vil postgangen forårsake at man ofte må vente minst en ukes tid på pengene..

Men så lang tid trenger det ikke å ta!

Vi i Z-Eiendom ønsker å korte ned ventetiden så mye som mulig. Vi vil at du skal betale så lite som mulig i dyre mellomfinansieringsrenter, og vi vet at du helst vil ha kontroll på pengene dine selv. Vi er opptatt av å ha fornøyde kunder, og derfor jobber vi kontinuerlig med å bli bedre og mer effektive.

Vårt mål er derfor at så mange som mulig av våre eiendomsoppgjør skal gå elektronisk. Det betyr at vi unngår postgang, og at saksbehandlingen hos Kartverket er digital. Ved e-tinglysing opplever vi faktisk i mange tilfeller at vi kan utbetale penger til deg som selger allerede dagen etter overtagelse!

Fra overtagelse til utbetaling går det som regel litt tid. Bakgrunnen for dette er noen formaliteter som må på plass for å sikre det juridiske. Skjøtet og kjøpers pant må tinglyses for å få riktig prioritet i grunnboka, og selv om saksbehandlingen hos Kartverket etter hvert har blitt mye mer effektiv enn den var for noen år siden, vil postgangen forårsake at man ofte må vente minst en ukes tid på pengene..

Men så lang tid trenger det ikke å ta!

Vi i Z-Eiendom ønsker å korte ned ventetiden så mye som mulig. Vi vil at du skal betale så lite som mulig i dyre mellomfinansieringsrenter, og vi vet at du helst vil ha kontroll på pengene dine selv. Vi er opptatt av å ha fornøyde kunder, og derfor jobber vi kontinuerlig med å bli bedre og mer effektive.

Vårt mål er derfor at så mange som mulig av våre eiendomsoppgjør skal gå elektronisk. Det betyr at vi unngår postgang, og at saksbehandlingen hos Kartverket er digital. Ved e-tinglysing opplever vi faktisk i mange tilfeller at vi kan utbetale penger til deg som selger allerede dagen etter overtagelse!

Så hva skal til for at du skal få oppgjøret så raskt som mulig?

For å kunne gjennomføre et elektronisk eiendomsoppgjør er det viktig at både kjøper og selger har BankID. Det er også viktig at kjøpers bank er fremoverlent og har mulighet til å gjennomføre et elektronisk oppgjør. Det kan heldigvis de aller fleste bankene klare i dag.

Løsningen for å kunne e-signere og e-tinglyse kom på plass for bare et par år siden, og allerede nå ser vi en formidabel utvikling på antall eiendommer som overskjøtes på denne måten. De digitale løsningene har fått god hjelp av tiden vi er inne i, der mange fysiske møter er erstattet av elektronisk kommunikasjon, og vi i Z-Eiendom jobber hele tiden for å være oppdatert! Det er fortsatt en liten vei å gå før alle eiendomsoverdragelser kan skje på denne måten, men ta kontakt med oss, så sjekker vi mulighetene for at du kan sitte med oppgjøret på bok allerede dagen etter overtagelse!

Raskt oppgjør gir god grunn til god stemning!

 

Fra overtagelse til utbetaling går det som regel litt tid. Bakgrunnen for dette er noen formaliteter som må på plass for å sikre det juridiske. Skjøtet og kjøpers pant må tinglyses for å få riktig prioritet i grunnboka, og selv om saksbehandlingen hos Kartverket etter hvert har blitt mye mer effektiv enn den var for noen år siden, vil postgangen forårsake at man ofte må vente minst en ukes tid på pengene..

Men så lang tid trenger det ikke å ta!

Vi i Z-Eiendom ønsker å korte ned ventetiden så mye som mulig. Vi vil at du skal betale så lite som mulig i dyre mellomfinansieringsrenter, og vi vet at du helst vil ha kontroll på pengene dine selv. Vi er opptatt av å ha fornøyde kunder, og derfor jobber vi kontinuerlig med å bli bedre og mer effektive.

Vårt mål er derfor at så mange som mulig av våre eiendomsoppgjør skal gå elektronisk. Det betyr at vi unngår postgang, og at saksbehandlingen hos Kartverket er digital. Ved e-tinglysing opplever vi faktisk i mange tilfeller at vi kan utbetale penger til deg som selger allerede dagen etter overtagelse!

Så hva skal til for at du skal få oppgjøret så raskt som mulig?

For å kunne gjennomføre et elektronisk eiendomsoppgjør er det viktig at både kjøper og selger har BankID. Det er også viktig at kjøpers bank er fremoverlent og har mulighet til å gjennomføre et elektronisk oppgjør. Det kan heldigvis de aller fleste bankene klare i dag.

Løsningen for å kunne e-signere og e-tinglyse kom på plass for bare et par år siden, og allerede nå ser vi en formidabel utvikling på antall eiendommer som overskjøtes på denne måten. De digitale løsningene har fått god hjelp av tiden vi er inne i, der mange fysiske møter er erstattet av elektronisk kommunikasjon, og vi i Z-Eiendom jobber hele tiden for å være oppdatert! Det er fortsatt en liten vei å gå før alle eiendomsoverdragelser kan skje på denne måten, men ta kontakt med oss, så sjekker vi mulighetene for at du kan sitte med oppgjøret på bok allerede dagen etter overtagelse!

For å kunne gjennomføre et elektronisk eiendomsoppgjør er det viktig at både kjøper og selger har BankID. Det er også viktig at kjøpers bank er fremoverlent og har mulighet til å gjennomføre et elektronisk oppgjør. Det kan heldigvis de aller fleste bankene klare i dag.

Løsningen for å kunne e-signere og e-tinglyse kom på plass for bare et par år siden, og allerede nå ser vi en formidabel utvikling på antall eiendommer som overskjøtes på denne måten. De digitale løsningene har fått god hjelp av tiden vi er inne i, der mange fysiske møter er erstattet av elektronisk kommunikasjon, og vi i Z-Eiendom jobber hele tiden for å være oppdatert! Det er fortsatt en liten vei å gå før alle eiendomsoverdragelser kan skje på denne måten, men ta kontakt med oss, så sjekker vi mulighetene for at du kan sitte med oppgjøret på bok allerede dagen etter overtagelse!

Av:

Elisabeth Valvatne

Oppgjørsansvarlig/Z-Eiendom AS