Til innholdet

FLYTTE INN MED KJÆRESTEN?

 

Men før hverdagen kan starte, er det lurt å formalisere bosituasjonen. Med mindre samboerskapet kun er kortvarig, burde økonomiske ansvar avgjøres. Ofte er det tryggest og mest lønnsomt å kjøpe seg inn i boligen om man kan..

Hvorfor kjøpe seg inn?

Eiendom er en av de tryggeste og mest lønnsomme måtene å investere penger på. Dersom dere en dag selger for å kjøpe noe nytt, vil du få din del av salgssummen. Om dere velger at den ene kjøper ut den andre, må den betale en sum tilsvarende boligens daværende verdi, inkludert verdiøkning siden den ble kjøpt. 

 

Kjøper du deg inn i boligen til kjæresten, vil også eierandelen beskytte deg. Dersom du bor uten å eie en andel av boligen, og uten å betale leie, er du også ubeskyttet dersom det skulle bli slutt. Du mister både kjæreste og bolig samtidig, og får ingen økonomisk erstatning. 

 

Dersom du eier boligen sammen med partneren din, må derimot partneren din kjøpe deg ut ved et brudd. Dette gir deg økonomisk trygghet ved et samlivsbrudd så vel som selvstendighet i forholdet. Har dere en leieavtale, er dette også noe som vil gi deg visse rettigheter som leietaker. 

 

Leie er et enklere og mer tilgjengelig alternativ om man har begrenset kapital. Men du får ingenting igjen for leiekostnadene hver måned. Når du betjener et lån, reduserer de månedlige avdragene gjelden din: Avdragene tjener deg. Bor du gratis, har du ingen utgifter, men du har heller ingen økonomisk trygghet.

Ryddig økonomi gir et mer likestilt forhold

Mange forhold fungerer helt fint med økonomisk skjevhet. I noen tilfeller er det dessverre uheldig å stille seg i en posisjon hvor partneren har mer makt økonomisk. Delt eierskap bidrar til bedre likestilling i forholdet. Selv om dere elsker og ivaretar hverandre, er dere begge tjent med dette - særlig om dette en dag skulle endre seg.

Hvordan gjør man det?

I første omgang må dere finne ut hvor mye boligen er verdt - dette gjøres ved å få en verdivurdering. Dette kan man få av en takstmann (bygningssakkyndig), men en megler er mer vanlig. 

 

Etter at dere har fått en oppdatert verdi på boligen må dere bestemme dere for hvor stor andel dere skal eie hver. Skal det være 50/50 eller kanskje 25/75? Hvor stor andel man kjøper seg inn med er helt valgfritt, forutsatt at man har tilstrekkelig egenkapital og betjeningsevne. Husk også at prosentandelen kan økes over tid. Det finnes ingen rette eller gale svar her, med unntak av ett - ikke kjøp opp større andel av boligen enn det man med trygghet kan betjene.

 

Når dere har alt dette klart for dere, tar dere kontakt med banken. De ville kunne bistå med alt det formelle. Dersom det er snakk om en selveierbolig (sameie, enebolig), må endringer i eierskapet tinglyses og du må betale dokumentavgift. Det blir 2,5 prosent av din nye eierandel. Kjøper du deg inn i en borettslags- eller aksjeleilighet, medfører ikke dette dokumentavgift, men det burde tinglyses gjennom Kartverket. Dette er langt rimeligere, og koster noen tusenlapper. Husk også at eierskapsfordelingen må inkluderes i skattemeldingen.

Samboerkontrakt

Når alt er ferdigstilt og tinglyst, burde eierandeler noteres i en samboeravtale. Dette er en overskrift over økonomiske ansvar i forholdet, og dokumenterer blant annet verdier, eiendeler, økonomiske ansvar og eventuell fordeling av verdier ved et samlivsbrudd.

 

Selv om forelskede par ikke nødvendigvis ønsker å planlegge for et potensielt brudd, er det viktig å huske på at samboerkontrakten har verdi også om dere holder sammen resten av livet. Kontrakten er en oversikt over økonomien deres, noe som bidrar til at både forholdet og økonomien deres blir mer oversiktlig.