Til innholdet

FRA 1 MAI KAN DU SLIPPE SØKNADSPLIKT VED BYGGING AV MINDRE TILBYGG OG TERRASSER

I juni 2020 foreslo Regjeringen å frita mindre tilbygg og terrasser fra søknadsplikt. Dette er nå vedtatt og endringene trer i kraft 1. mai 2021. Nicolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister, forteller i Regjeringens pressemelding at tiltaket skal gjøre livet enklere for kommunen så vel som boligeiere. - Dette er viktige endringer som fører til mindre byråkrati. Kommunene får frigjort tid, og folk får større frihet til å bygge på egen eiendom, sier han. 

Reglene per i dag er at man kan bygge tilbygg uten å søke, men det er kun dersom visse krav blir møtt. Blant disse er at tilbygget ikke skal brukes til varig opphold og at det ikke blir større enn 15 kvadratmeter. Med de nye reglene faller kravet om at tilbygget ikke kan brukes til varig opphold bort. 

De nye reglene for terrasser blir at man kan bygge terrasser uten å søke, såfremt terrassen med rekkverk ikke blir høyere enn én meter. 

Hva er egentlig tilbygg og terrasse?

Når man skal utvide et bygg, er det nemlig hovedsakelig snakk om tre måter å gjøre dette: 

  • Tilbygg
  • Påbygg
  • Underbygg

Tilbygg tilsvarer bebyggelse som utvider grunnflaten til eksisterende bolig. Påbygg gjelder når man utvider i høyden, ved for eksempel bygge en ny etasje. Underbygg gjelder for det motsatte - når man utvider ved å bygge nedover. Eksempel på dette er å bygge en kjeller. I motsetning til tilbygg, er underbygg og påbygg alltid søknadspliktig, noe som ikke endres av de nye reglene.

Hovedforskjellen til de nye reglene er at man nå kan bygge tilbygg som skal brukes til varig opphold uten å søke. Dette vil si at man bruker rommet aktivt som oppholdsrom. Eksempler på tilbygg som brukes som varig opphold kan være et nytt soverom eller utvidelse av stue. Før kunne man kun bygge tilbygg uten å søke dersom rommet ikke skulle brukes til varig opphold, eksempelvis en bod. 

Byggverket må møte andre krav for å slippe søknadsplikt

Selv om varig opphold ikke automatisk medfører søknadsplikt etter 1. mai, er det fortsatt andre regler du må forholde deg til for å slippe søknadsplikt. Tilbygget må for eksempel være understøttet, minst fire meter fra nabogrensen og kan ikke overstige to etasjer. Det er også nødvendig å sjekke om din kommune har egne regler du må forholde deg til. Her kan det være egne bestemmelser som maksimal møne- og gesimshøyde, utnyttelsesgrad og avstand til nabo.

Merk at selv om du ikke må søke, har du fortsatt ansvar for å avklare at tilbygget eller terrassen samsvarer med relevant regelverk. Byggverket kan ikke komme i konflikt med kommunenes reguleringsplan, arealdelen i kommuneplanen eller kommunale vedtekter. 

 

Direktoratet for byggkvalitet kommer til å lage en veileder for de nye reglene som trer i kraft 1. mai.