Til innholdet

HAR DU HØRT OM SOLCELLETAKSTEIN ?

- Det er ikke lenge siden solcelleanlegg var uaktuelt for privatpersoner på grunn av høy kostnad for installering og lav gevinst. I løpet av de siste årene har teknologien blitt betydelig bedre, noe som betyr at solceller yter mer, samtidig som anleggene har blitt rimeligere å installere, forteller Erlend Løvold, eiendomsmegler i Z-eiendom. Det er imidlertid fortsatt en vesentlig investering, selv med statlig støtte og selv om anlegget betales ned over tid. Det er viktig at du setter deg godt inn i hva slags solforhold du har der du bor, strømforbruket ditt og hvor stort anlegg du trenger. Så må du bestemme deg for hva slags type solcelleanlegg du vil ha.

Erlend Løvold/Z-Eiendom AS

 

Solcellepanel og solcelletakstein

Du har hovedsakelig valget mellom to typer solcelleanlegg: solcellepaneler eller solcelletakstein. De fleste er godt kjent med solcellepanel - det er tross alt lett å se når noen har installert disse. De er forholdsvis store og dekker deler av taket. Mange kan tenke at dette er et lite diskré alternativ, potensielt også litt sjenerende. 

 

I så fall er solcelletakstein et godt alternativ. Det er et mindre kjent alternativ, delvis fordi det er tilnærmet umulig å se hvem som har dette på taket. Det har sin forklaring i at solcelletakstein er solceller som er integrert i selve taksteinen - de kalles også integrerte solceller. På dette viset vil de fremtre som sort takstein.

 

Solcelletakstein er på den andre siden helt klart det dyreste alternativet. Mens du kan installere paneler rett på eksisterende tak, krever solcelletakstein at du fjerner eksisterende tak og legger et nytt tak med de nye taksteinene. Sammenlignet med vanlig takstein, er solcelletaksteiner også noe dyrere.

 

Samtidig er solcelletakstein et godt taktekke som vil vare i mange år samtidig som den produserer fornybar strøm til husholdningen.

Men er det nok sol i Norge?

Kort svar: ja. Sant nok har vi deler av landet hvor det er lite sol, men det som er viktigere, er lokale solforhold. Hvorvidt du har gode nok solforhold for et solcelleanlegg, avhenger i stor grad av ting som trær og bygninger som skygger for taket, vinkel på taket og annet. Solceller i Norge i seg selv er ikke en utfordring - faktisk øker solcellenes effekt når det er kaldere, og snø som reflekterer sollys er kun en bonus. 

 

Ønsker du å vite mer om hvordan solceller kan påvirke salg av boligen og dens verdi? Hør med oss i Z-eiendom.