Til innholdet

4 innholdsrike og moderne boliger i rekke. 1 SOLGT! 0 % FORSKUDD! 4 soverom. 2 bad. Vaskerom. Garasje. Bod. Privat hage!

Engåstoppen 19-25
Prisantydning 6 150 000 , -
Boligtype: Rekkehus
P-ROM: 129
BRA: 134 m²
Soverom: 4
Byggeår: 0
Tomtareal: 1873 m²

Ansvarlig megler
Jens Erik Wesenberg

Jens Erik Wesenberg

Finn.no: Lokalområde

NØTTERØY - ENGÅSTOPPEN

Adresse

Engåstoppen 19-25 3140 Nøtterøy

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

Beliggenhet

Fint beliggenhet i et hyggelig, nyetablert og barnevennlig boligområde på populære Engåstoppen. Gode solforhold fra morgen til kveld. Engåstoppen er et meget barnevennlig boligstrøk, med helt ny lekeplass og gåavstand til skole og barnehage. Godt kollektivtilbud med hyppige avganger fra busstopp rett nedenfor boligfeltet, og ny gang- og sykkelsti. Rett i nærheten har man fine turområder i skog og mark samt sjøen med strender og båtliv. Det er også kort vei til butikk og øvrige servicetilbud.

Type, eierform og byggeår

Rekkehus Eierseksjon

Bygninger og byggemåte

Det vises til selgers leveransebeskrivelse for nærmere beskrivelse av konstruksjon.

Innhold

Boligene er 134 kvm bruksareal over 2 plan, med gjennomtenkte og smarte løsninger.

Hovedetasje
I boligens 1. etasje har man en romslig, flisalgt entré med varmekabler, et delikat design-kjøkken fra Aubo, med åpen løsning mot stue. Her er det plass til flere soner, som spisestue og sofagruppe. I samme etasje er det også et lekkert bad med varmekabler, og et soverom. Soverommet kan alternativt brukes som en ekstra TV-stue, lekerom eller kontor.

Underetasje
I underetasjen har man tre soverom, hvor master soverom har en romslig garderobe. God plass til seng og garderobe på alle soverommene. Lekkert flislagt bad og et eget praktisk vaskerom, med varmekabler i begge rom. Teknisk rom og bod samt en romslig trappegang med plass under trappen til ekstra oppbevaring eller lekeplass til barna.
Utgang fra master soverom til solrik uteplass med overbygg. Herfra har man direkte adkomst til sin egen, private hage.

Utendørs
Utendørs har hver bolig sin egen solrike hage, garasjeplass med elektrisk port og en romslig bod i tilknytning til inngangspartiet. Gårdsplassen leveres ferdig asfaltert, og hagen leveres ferdig planert, tilsådd med plenfrø.
I tillegg til garasjeplass, har hver bolig en utvendig biloppstillingsplass.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 4, Bad: 2

Arealer

Underetasje: 66,2 kvm (BRA)
Hovedetasje: 66,7 kvm (BRA)
Totalt innendørs areal er 133,9 kvm (BRA)
Totalt areal, inkludert terrasse og bod: 159,5 kvm (BRA).
Totalt areal, inkludert garasje plass: 177,8 kvm (BRA).

Oppgitt areal er angitt ved BRA og P-rom. Det tas forbehold om mindre avvik. Selger forbeholder seg retten til å kunne foreta mindre omdisponeringer internt i boligen da arealer på tegninger er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering og at dette evt. kan påvirke angitt totalareal.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA).

Om boligene

Velkommen til Engåstoppen 19, 21 og 23. Boligene ligger sentralt og attraktivt til, rett ved Brattås.

Prosjektet består av 4 boliger i rekke med felles garasjeanlegg på tomten. Hver bolig har en garasjeplass samt en utendørs oppstillingsplass. Det blir asfaltert gårdsplass og privat hage til hver bolig.

Boligene blir levert innflyttingsklare, hvor den innvendige standarden vil bære preg av tidsriktig materialbruk, god teknisk standard og funksjonelle løsninger.

Dette er et spennende boligprosjekt hvor løsningene er nøye gjennomarbeidet av den anerkjente husleverandøren, Idéhus. Boligene bygges av Tønsberghus eiendom AS som er en del av Zeiner bolig Håndverk AS.

- Moderne arkitektur
- Sentral beliggenhet nær skole og barnehage
- Luftige og lyse boliger
- Privat hage
- 2 biloppstillingsplasser
- Interiør og planløsning utarbeidet i samarbeid med Idéhus
- Naturskjønne omgivelser i et nyetablert boligområde.

Standard

Topp moderne familiebolig, hvor planløsning og materialvalg er nøye gjennomtenkt. Boligene har store vindusflater med gode lysforhold og egen terrasse og private hage.

Her får du alle kvaliteter du bør forvente i en helt ny bolig. Gulv med høytrykks laminat, elegante baderom med fliser, kjøkken med innredning fra Aubo og hvitevarer fra Electrolux. Man har også mulighet for å gjøre egne tilvalg og tilpasse boligen etter egne preferanser. Tilvalg avtales mellom utbygger og kjøper. Se nærmere beskrivelse under «tilvalg/endringsarbeider».

Boligen blir levert innflyttingsklar, med gjennomarbeidet og stiltilpasset eksteriør og interiør. Den innvendige standarden har tidsriktig materialbruk, god teknisk standard og funksjonelle løsninger.

Kjøper oppfordres til å vurdere beliggenhet i forhold til terreng, solforhold, utsiktsforhold og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før avtaleinngåelse.
Boligen leveres etter Teknisk forskrift 2017 (TEK17).

Det henvises til leveransebeskrivelse for mer spesifikke detaljer om boligens standard og utførelse.

Parkering

Det medfølger en halvpart av en dobbel garasje, som betyr én oppstillingsplass i garasje og én utvendig biloppstillingsplass.

Areal og eierform

Areal: 1 873 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eiendommen oppføres på gnr. 80, bnr. 66 i Færder kommune. Hver bolig blir seksjonert, og vil få sitt eget seksjonsnummer.

Tomtearealet er estimert og kan avvike. Et eventuelt arealavvik for tomten aksepteres av kjøper. Eiendommens oppgitte areal er iht. dagens tomtegrenser/matrikkelkart avgitt fra Færder kommune.

Det gjøres oppmerksom på at det antas å bli gjort mindre grensejusteringer og derav avvik i tomtestørrelse for å tilpasse prosjektering av eiendommen.

Tomt og hage

Det skal bygges fire boliger i rekke på tomten, og hver bolig har eksklusiv bruksrett til egen hage. Innkjøring, garasje og avfallssystem er fellesareal.

Hagen blir tilsådd med gressfrø, og gårdsplassen og parkeringsareal blir asfaltert. Det tas forbehold om at selger kan bestemme endelig utforming på fellesarealene. Utomhusplan i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan anses som et nøyaktig kart, men en illustrasjonsskisse for utearealets planlagte opparbeidelse. Det tas videre forbehold om endringer som følge av påbud/krav fra offentlige myndigheter.

Overtakelse kan ikke nektes av kjøper selv om utomhusarealer ikke er ferdigstilt, da dette bl.a. vil avhenge av årstid/sesongmessige forhold. Det må derfor påregnes at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige arbeider på overtagelsestidspunktet.

Barnehage og skoler i området

Boligene på Engåstoppen ligger sentralt til, med gangavstand til Brattås skole- og barnehage. Godt kollektivtilbud med hyppige avganger fra busstopp rett nedenfor boligfeltet, og ny gang- og sykkelsti.

Eier

Tønsberghus eiendom as v. Trond Bakken Johannessen

Vei, vann og avløp

Det er opparbeidet adkomstvei inn på området fra Strengsdalsveien. Boligene blir tilkoblet det offentlig vann- og avløpsnettet.

Ferdigattest

Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en god stund etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringskart og bestemmelser er vedlagt.

Prisantydning

6 150 000,- - 6 250 000,-

Beregnet totalkostnad

6 150 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
25 000,- (Dokumenavgift av tomteverdien)
199,- (Panteattest)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

26 369 (omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
6 176 369,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Innbetalingen anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Anmodning om innbetaling vil bli sendt ut fra oppgjørsmegler. Anmodning vil ikke bli sendt ut før etter at selgers forbehold er innfridd/slettet - og garanti iht. § 12 i bustadoppføringsloven er stilt. Kjøper plikter ikke å innbetale forskudd eller noe vederlag før § 12 garanti er stilt. Ved forsinket betaling med mer enn 30 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Innbetalingen av 10% ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger.

Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset. Bustadoppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 10 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift.

Energimerking

Utbygger skal oppgi energimerke og farge på grunnlag av prosjekteringen av bygget, og senest før overtakelse fremlegge attest for kjøper. Energimerkingen gir relevant informasjon om hvor energieffektiv boligen er, og karakter strekker seg fra A (høyest verdi) til G (lavest).
For mer info: se www.energimerking.no.

Forsikring

Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter må kjøper selv forsikre boligen.

Formuesverdi

Fastsettes normalt av Skatt Sør i etterkant av ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av hvorvidt eier benytter boligen som sin primærbolig (folkeregistrert adresse) eller sekundærbolig, hvorav sistnevnte vil få en høyere ligningsverdi (opp mot 90 % av markedsverdi) enn primærbolig (normalt 25-30 % av markedsverdien).

Se mer info på Skatteetatens hjemmeside.

Kommunale avgifter

Størrelsen på kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da boligene ikke er bygget og seksjonert. Færder kommune fastsetter endelige kommunale avgifter og det tas derfor forbehold om størrelse på dette.
Kommunale avgifter faktureres direkte til enhver kjøper fra kommunen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Servitutter (Kr.1 800) Kommunale opplysninger (Kr.3 700) Markedspakke (Kr.14 400) Markedspakke utlegg (Kr.5 950) Oppgjør og tinglysning (Kr.6 250) Opplysninger fra forretningsfører (Kr.3 775) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 6 150 000,-) (Kr.43 750) Totalt kr. (Kr.83 310)

Solgt iht. bustadoppføringsloven

Eiendommen selges iht. bustadoppføringsloven og dens bestemmelser om garanti og sikring av innbetalte midler. Kjøpesummen vil ikke overføres før oppgjørsavdelingen har mottatt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse eller nødvendige garantier.

Loven regulerer forhold hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jmf. Bustadoppføringslovens §3. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Kjøpekontrakt vil også bli skrevet iht. Bustadoppføringslova også i de tilfeller hvor kjøper etter loven ikke anses som forbruker, med andre ord hovedsakelig gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet eller kjøper er en juridisk person. Dog vil ikke bestemmelser som krav til § 12 garanti, § 18 om dagbøter, § 19 og 20 om skadebot, § 24 vedr. tilbakeholdsrett, § 49 om deponering og § 52-54 om avbestillingsrett komme til anvendelse for de som omfattes av å være enten juridisk person eller har gjort kjøpet hovedsakelig som ledd i næringsvirksomhet.

Ihht. loven plikter selger å stille garanti som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakt. Garantien utgjør 3% av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5% av kjøpesum og står gjeldende i 5 år etter overtagelsen, jmf. Buofl. § 12, 3. ledd.

Andre opplysninger

TILVALG/ ENDRINGSARBEIDER
Det vil være mulig å avtale endringer/tilvalg. Merkostnader vedrørende endringer/tilvalg og administrasjon av dette, vil bli belastet kjøper. Det vill legges på 30 % påslag på utbyggers priser for materialer og 20% påslag på underleverandørers priser for tilleggsbestillinger/ endringer. Det vil i tillegg bli lagt til et endringsgebyr for hver tilleggsbestilling/ endring. pålydende kr. 2 500,-
Det er kun mulig med endringer innendørs på følgende:

-Overflater på flis, gulv, dører og tilvalg/endringer på kjøkken, baderominnredning
-EL-installasjoner som spotter, stikk, utelys
-Sanitært utstyr som wc, dusjvegger, møbel og garnityr.

Alle endringer skal leveres og utføres fra prosjektets leverandører. Det er ingen mulighet for å flytte på plasseringer av teknisk og sanitært opplegg som f.eks. oppvaskmaskin, komfyr, kum, vask, toalett, dusj.
Alle endringer/tillegg skal bestilles så snart som mulig etter kontraktsignering. Etter byggestart vil det være begrenset mulighet for endringer og tilvalg.
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a) som vil endre kontraktsummen med 15 % eller mer
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse, eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.
Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kontraktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag.
Dersom det ikke er stilt § 47 garanti skal tilleggsvederlaget betales ved overtakelsen.

AVBESTILLING
Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova kap. VI. Kjøper vil være ansvarlig for selgers merkostnader/tap ved avbestilling.

For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et standard avbestillingsgebyr på 5% av kjøpesummen.

For avbestilling etter byggestart vises til bustadoppføringslova §§ 52-54. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

GEBYR TIL SELGER VED EVENTUELT VIDERESALG
Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtagelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 30.000, - inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av selger.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kunne forholde seg til kjøper 1.

Forbehold om realisering av prosjektet

Selger tar forbehold om at 50 % av prosjektet må selges før bygging besluttes. Selger tar forbehold om byggelånsfinansiering og igangsettingstillatelse i samsvar med søknad. Forbeholdene skal være avklart eller slettet innen 30.06.2024.
Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen forannevnte frist kan selger velge og ikke realisere prosjektet. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt/innflytningstidspunkt tilsvarende. Kjøper kan innen en-1-uke etter 30.06.2024 skriftlig trekke seg fra avtalen dersom ikke selger har avklart/ slettet sine forbehold. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få tilbakebetalt evt forskuddsinnbetalinger, samt opptjente renter på klientkonto. Utover dette har selger intet ansvar ovenfor kjøper.

Øvrige forbehold

Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig innhold av selgers leveranse. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller går byggebeskrivelsen foran. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt.

Kjøper er kjent med at selgers kontraktsmessige leveranse fremkommer av leveransebeskrivelse, situasjonsplan og tegninger som følger vedlagt til prospektet/kjøpekontrakten. Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger og arealer i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger. Det gjøres forøvrig oppmerksom på at de plantegninger som er inntatt i dette prospekt kan inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte plantegninger. Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos megler eller av entreprenør ved tidspunkt for møte om eventuelle endringsarbeider.

Alle perspektiver, modell, illustrasjoner og møblerte planskisser i alt salgsmateriell er ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse og det kan ikke bygges et krav på disse.

Alle opplysningene i dette salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standarden. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, mindre endring av boligens areal eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at det i noen tilfeller kan komme sjakter og/eller rørføringer som ikke er vist på tegninger.

Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge finansieringsbevis. Kontraktsmøte avholdes innen rimelig tid etter aksept på kjøpstilbud. Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bindende kjøpsbekreftelse.

Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte boliger. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. Kjøper aksepterer at selger kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring.

Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Det tas forbehold om eventuelle feil i prospektet.

Seksjonering

Eiendommen blir seksjonert slik at hver enebolig får hvert sitt eget seksjonsnummer. Det blir en selveiet tomt med felles vei og garasjeanlegg, men de fire boligene vil få eksklusiv bruksrett til egen hage.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Ferdigstillelse av prosjektet og innflytting beregnes å skje ca. 18 - 24 måneder etter at selgers krav til forhåndssalg er innfridd og det er vedtatt byggebeslutning, men dette er ikke bindende for selger.

Eksakt angivelse om ferdigstillelse blir meddelt kjøper straks forbehold om forhåndssalg er opphevet og selger har vedtatt byggebeslutning av prosjektet. Selger fastsetter da en overtagelsesperiode som ikke skal være på mer enn 3-tre-måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtagelsesperioden begynner og slutter. Seksjonen skal være ferdigstilt i løpet av denne perioden. Selger vil senest 10 uker før ferdigstillelsen gi kjøper skriftlig meddelelse om eksakt overtagelsesdato som skal ligge innenfor perioden som varsles etter opphør av salgsforbehold, ref. ovennevnte avsnitt.

Kjøper skal overta seksjonen ved overtagelsesforretning.
Selger kan kansellere inngått avtale, dersom:

-Kravet til forhåndssalg ikke blir oppnådd.
-Selger ikke får igangsettelsestillatelse og/eller nødvendige godkjennelser fra offentlige myndigheter
-Styret i Zeiner Bolig håndverk AS fatter vedtar om å ikke igangsette bygging, og derav gjennomføring av kontrakten.
  
Selgers frist for å kansellere kontrakten og gjøre ovennevnte forbehold gjeldende er fastsatt til 30.06.2024.

Dersom selger gjør forbeholdet gjeldende, gjelder følgende: Kjøpekontrakt bortfaller med den virkning at ingen av partene kan gjøre krav gjeldende mot den annen part på grunnlag av kontraktens bestemmelser.

Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold, brann, vannskade, innbrudd o.l. gir selger rett til å forlenge fristen for overtakelse.

Kjøper anmodes spesielt om å tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende bolig. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarealer.

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, sammenføyning, seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på kjøper.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 982832632
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Avdelingsleder/Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?