Til innholdet

Enebolig på ca.1,4 mål tomt. Oppussingsobjekt. Selges evnt. sammen med Kirkevn. 51 på ca. 5,7 mål tomt. Kontakt megler! ZOLGT

Thueveien 2A
Prisantydning 3 500 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 79
BRA: 114 m²
Soverom: 2
Byggeår: 1923
Tomtareal: 1404 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Jens Erik Wesenberg

Jens Erik Wesenberg

Finn.no: Lokalområde

FÆRDER - TEIE/KOLBERG

Adresse

Thueveien 2A 3121 Nøtterøy

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende svært barnevennlig og solrikt til i et av de mest attraktive boligområdene på Teie i Færder kommune. Fantastisk utsikt fra deler av eiendommen.

Området boligen ligger i, er et veletablert og svært populært villastrøk på Teie som ligger ca. 2 km fra Tønsberg sentrum.
Det er kort vei til barnehager, Teigar ungdomsskole og Teie barneskole. I tilknytning til skolene er det flott idrettsanlegg, fantastiske turområder med lysløype og park i blant annet Teieskogen.
Det er gangavstand til Teie torv, hvor det finnes et godt utvalg av butikker, vinmonopol, bank, shoppingmuligheter samt flere hyggelige kafeèr og spisesteder. Fra Kirkeveien er det gang- og sykkelsti og gode bussforbindelser til Tønsberg sentrum.

Nærhet til Nøtterøy golfbane på Borgheim som ligger 5 minutter unna med bil. Ikke langt unna finner du blant annet Rosahaugparken som også byr på rekreasjonsmuligheter og flotte oppholdsarealer for store og små.

Nøtterøy er kjent for sin vakre skjærgård, og med båt har du direkte tilgang til en rekke øyperler. Av den grunn er det selvsagt en rekke småbåthavner i nærmiljøet, blant annet på Rosanes og Sjølyst.

Området ligger ca. 100 km fra Oslo. E 18 fra Tønsberg til Oslo har 4-felt hele veien, noe som gjør at kjøreturen fra Tønsberg til Oslo normalt gjøres unna på drøye timen! Til Torp Flyplass er det 20-25 minutter med bil med daglige avganger til en rekke Europeiske byer.

Se også nabolagsprofil i komplett salgsoppgave som viser avstander og fasiliteter i nærområdet.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1923

Innhold

1. etasje inneholder:
Gang med trapp opp til 2. etasje. Bad/wc med badekar/dusj. Kjøkken med spiseplass. Stue med utgang til hagen.

2. etasje inneholder:
Gang. 2 soverom, hvorav det ene store har utgang til balkong. 2 boder/kott.

Loft med lagringsmuligheter.

Enkel garasje/redskapsgarasje.

Uthus.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 79 kvm, Bruksareal: 114 kvm

KJELLER:
Totalt: 32 kvm. P-rom: 0 kvm. S-rom: 32 kvm.

1. ETASJE:
Totalt: 48 kvm. P-rom: 45 kvm. S-rom: 3 kvm

2. ETASJE:
Totalt: 34 kvm. P-rom: 34 kvm. S-rom: 0 kvm.

SUM:
Totalt: 114 kvm. P-rom: 79 kvm. S-rom: 35 kvm.

Standard

Koselig eldre enebolig som har behov for modernisering/oppussing. For standard generelt se vedlagte tilstandsrapport fra takstmann Gunnar Sverrisson.

Tilstandsrapport og angivelse av tilstandsgrader

Det foreligger en tilstandsrapport datert 27.08.2023 med befaringsdato 22.08.2023 fra Gunnar Sverrisson som er en uavhengig og autorisert Takstmann.

 
En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten, hvor innholdet i denne er regulert i egen forskrift, gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen. Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.
 

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;


-  2 stk. tilstandsgrad 0 (TG0 lys grønn) - ingen avvik.

-  1 stk. tilstandsgrad 1 (TG1 - lys grønn) - mindre eller moderate avvik.

-  0 stk. tilstandsgrad 2 (TG2 - lys gul) - avvik som ikke krever tiltak

- 27 stk. tilstandsgrad 2 (TG2 - mørk gul) - avvik som kan kreve tiltak

-   5 stk. tilstandsgrad 3 (TG3 - rød) - store eller alvorlige avvik.

-   0 stk. tilstandsgrad IU - konstruksjoner som ikke er undersøkt.

 
TG-2 anmerkninger (mørk -gul) er relatert til levetidsbetrakninger for: Utvendig taktekking. Utvendig nedløp og beslag. Utvendig veggkonstruksjon. Utvendig takkontstruksjon/loft. Vinduer. Terrassedører. Balkonger og terrasser. Innvendig overflater. Radon. Pipe og ilsted. Rom under terreng. Innvendig trapper. Innvendig dører. Andre innvendig forhold. Kjøkken. Vannledninger. Avløpsrør. Ventilasjon. Varmesentral. Varmtvannstank. Elektrisk anlegg. Drenering. Grunnmur og fundamenter. Terrengforhold. Utvendig vann- og avløpsledninger. Oljetank. .

TG- anmerkninger (rød) er relatert til levetidsbetrakninger for: Utvendig dører. Etasjeskille/gulv mot grunn. Innvendig kjellertrapp. Våtrom bad. Tomteforhold/forstøtningsmurer. 

Beskrivelse av avvikene følger av tilstandsrapporten.

TG-1 vurderinger og TG-2 vurderinger - lys gul er ikke kommentert i salgsoppgave, men angitt og beskrevet i tilstandsrapporten.

Både tilstandsrapport og selgers egenerklæring, utgjør en integrert del av denne salgsoppgaven, som kjøper forventes å gjøre seg kjent med. Tilstandsrapporten gir opplysninger om eiendommens tekniske tilstand.

Oppvarming

Varmepumpe og elektrisk. Vedovner i et par rom, se forøvrig rapport fra feier.

Parkering

Enkel garasje/redskapsgarasje. Parkering på egen grunn.

Areal og eierform

Areal: 1 404 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Stor hage som er opparbeidet med trær, prydbusker, plen og hekk. Flott utsikt fra deler av tomten. 
For nærmere info om tomta og evnentuell utvikling av denne, se punktet om Reguleringsforhold og Andre opplysninger i salgsprospektet.

Eier

Lene Elisabeth Foden

Vei, vann og avløp

Offentlig. Septikk.

Reguleringsforhold

Eiendommene ligger i Kommunedelplan - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme og deler av den ligger over tunnelløpet til den nye veipakka. Eiendommene ligger i gult område i kommuneplanen.

Reguleringsplanen ble vedtatt av både Tønsberg og Færder kommune den 06. september 2023.   Kopi av reguleringsbestemmelsen følger vedlagt i salgsoppgaven.

Selger hadde i forkant av høringen kontaktet SPIR arkitekter slik at de kunne utarbeide forslag til reguleringsplan for å utvikle Kirkeveien 51 og Thueveien 2a (samme eier av begge eiendommene) slik at det kunne tas med i den nye reguleringsplanen. Tegninger til forslaget ligger vedlagt i salgsoppgaven (merk at det er 2 eksisterende trær som skal bevares ihht. reguleringsplanen og ikke bare 1 som er tatt med i forslaget/mulighetsstudiet fra SPIR arkitekter).

Dette er hva SPIR arkitekter foreslo:
"Forslaget legger opp til å bevare eneboligen i Kirkeveien 1 og rive boligen på Thueveien 2A, samt at det tilkommer 5 nye eneboliger (totalt 6 boenheter). Adkomsten for 5 av boligene løses via Thueveien. Den siste boligen får adkomst via Kirkeveien - dvs. at antall boenheter tilknyttet Kirkeveien forblir uendret.  Internveien er utformet som en P30 vei iht. kommunens veinorm. Veien er lagt så tett opptil åsen som mulig samtidig som vi ikke overskrider maks tillatt stigning (1:8 ved P30-vei). Det er lagt til rette for en vendehammer i enden av internveien.
Internveien deler tomten i to med åsen i nord-øst og boliger i vest og sør. Tomtene varierer i størrelse mellom ca. 600-800 m2 - godt innenfor kommunens krav om minimum 500 m2 pr. tomt. Byggene er plassert slik at det gir best mulig solforhold på uteplassene. Antallet nye boenheter utløser krav om nærlekeplass på min. 200m2, iht. kommuneplanen. Denne er plassert i forbindelse med den vernede eiken (markert på illustrasjonsplanen). På denne måten får vi utnyttet arealet på en god måte. Åsen har vi vurdert til, uten urimelig store terrenginngrep, til uegnet for bebyggelse eller som nærlekeplass. Vårt forslag er derfor at denne bevares som et grøntområde".

Videre så hadde SPIR arkitetkter møte med Anne Delbeck ved planavdelingen i Færder kommune hvor forslaget/mulighetsstudiet ble presentert for kommunen.
Kommunen kom så med følgende tilbakemelding: "Vi kommer ikke til  legge inn deres forslag i reguleringsplanen for ny fastlandsforbindelse. Man på påregne å regulere på nytt for å kunne utvikle de to eiendommene. Vi legger antagelig inn bestemmelse om at det kun tillates adkomst til en boenhet fra kombinert vei/parkering ved Kolberg borettslag. Resten av adkomstene må være fra Thueveien".

Vedtatt reguleringsbestemmelser med kart samt forslaget/mulighetsstudiet fra SPIR arkitekter er vedlagt salgsoppgaven. Ta evnt. kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Man kan også finne utfyllende informasjon om Bypakke Tønsberg-regionen på deres nettside bypakketonsbergregionen.no.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen i kommunens arkiver.
Ved endringen av plan- og bygningsloven 1. juli 2015 ble det innført en bestemmelse som gjør at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak omsøkt før 1998. Dersom det ikke foreligger ferdigattest for slike tiltak vil det dermed heller ikke være mulig å få ordnet med ferdigattest, og en eventuell søknad om ferdigattest skal avvises av kommunen. At kommunen skal henlegge gamle saker som ikke er avsluttet med ferdigattest og avvise henvendelser om ferdigattest i slike saker innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk.

Prisantydning

3 500 000,-

Beregnet totalkostnad

3 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 87 500,- (Dokumentavgift) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 100 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 600 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson Formuesverdi : 771 734,- Sekundær formuesverdi : 2 778 241,-

Kommunale avgifter

Kr. 19 295

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:771 734,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 2 778 241,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Provisjon 1 % av salgssum.
Tilrettelegging (Kr.16 950)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Eiendommen overtas uten ytterligere rydding og rengjøring.

Eiendommen er til salgs samtidig med Kirkeveien 51. Det er samme eier på begge eiendommene. Det er et ønske fra selger om at begge eiendommmen selges under ett, men eiendommene kan også selges hver for seg. På de første bildene i salgoppgaven og på Finn.no er ca. tomtegrense markert på respektive eiendommer samt eiendommene sammen. For ytterligere spørsmål ta kontakt med megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 982832632
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?