Til innholdet

Familievennlig enebolig beliggende i populært boligområde i solrike omgivelser. 3 soverom. 2 bad. Garasje. ZOLGT

Roberglia 15
Prisantydning 4 290 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 112
BRA: 135 m²
Soverom: 3
Byggeår: 2000
Tomtareal: 503 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Jens Erik Wesenberg

Jens Erik Wesenberg

Finn.no: Lokalområde

TØNSBERG - EIK/ROBERGRØNNINGEN

Adresse

Roberglia 15 3123 Tønsberg

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et rolig, attraktivt og etablert boligfelt.  Meget barne- og familievennlig, solrik og trafikkstille beliggenhet med flere fine rekreasjonsmuligheter i skog og mark i nærområdet. Kort vei til barnehager, skoler, tur- og lysløype, idrettshall og idrettsanlegg. Kun ca. 3 km til Eiktoppen med flere forretningstilbud, bevertningssteder og dagligvareforretninger. Bussholdeplass i umiddelbar nærhet med god forbindelse til Tønsberg sentrum. Enkel adkomst til E-18, hvor kjøreturen til Oslo gjøres unna på drøye timen. Til Torp Sandefjord Flyplass er det ca. 20 minutter med bil, hvor det er daglige avganger til en rekke europeiske byer. Se for øvrig vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 2000

Innhold

1. etasje inneholder:
Gang. Bad/wc med dusj. Vaskerom. Stue med peisovn  og utgang til stor usjenert terrasse. Kjøkken med hvitevarer og spiseplass. 

2. etasje inneholder:
Gang. 3 soverom hvorav 1 med utgang til balkong. Bad/wc med badekar.

Loft med lagringsplass.

Garasje og sportsbod med arbeidsbenk.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 112 kvm, Bruksareal: 135 kvm

1. etasje:
Totalt: 90 kvm. P-rom: 67 kvm. S-rom: 23 kvm.

2. etasje:
45 kvm. P-rom: 45 kvm. S-rom: 0 kvm.

Sum:
Totalt: 135 kvm. P-rom. 112 kvm. S-rom: 23 kvm.

Standard

Velkommen til Roberlia 15. En innholdsrik og hyggelig enebolig som holder normal god standard. På gulv er det lagt laminat og vinylbelegg. Veggene er hovedsakelig malte plater. Badet i 1. etasje er flislagt, mens badet i 2. etasje har vinylbelegg på gulv og fliser på vegger. Det er lagt inn fiber fra Robergrønningen antennelag (driftes av Telenor). For standard forøvrig, se vedlagte tilstandsrapport fra takstmann Gunnar Sverrisson.  Eiendommen gir et godt inntrykk, og er virkelig en bolig som passer for barnefamilien. Velkommen til visning!

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven.
Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal  innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.
 
Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
-  26 stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
-   9 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
-   9 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
-   0 stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.
 
Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak: Utvendig > Taktekking: Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Litt slitt og mosegrodd taktekking, mest på garasje. Utvendig > Nedløp og beslag: Det er avvik: Enkelte av nedløpsrørene er deformerte/sprukne i skjøt/sveis samt utett. Innvendig > Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Ved lekkasje fra installasjoner, som klosett og servant, vil vann renne ut av rommet før det kommer til sluk pga. høy kant foran våtsone. Det ble stedvis observert manglende eller noe utilfredsstillende kontakt ("bom") på noen av flisene.
Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad: Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet. Mindre krakelering i servant. Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Det er avvik: Vinylbelegg har en forventet levetid på 15 - 25 år. Gulvet gis derfor TG: 2 under henvisning til at 50 % eller mer av forventet levetid på belegg betraktes som oppbrukt. Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er avvik: Luftekanaler på loft er ikke tilfredsstillende isolert som kan generere kondens i kanaler. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Oppvarming

Varmepumpe. Gulvvarme i bad 1. etasje og vaskerom. Peisovn i stue.

Parkering

Garasje og sportsbod med arbeidsbenk.

Areal og eierform

Areal: 503 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Hagen er pent opparbeidet med bed, prydbusker, plen og hekk. Asfaltert og gruslagt gårdsplass.

Eier

Jan Erling Stuhr Trude Vinje

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsforhold

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Plan. Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (22.5.2019)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område? Ja
PLANID Plannavn (vedtaksdato) (29.1.1986). Reguleringsformål 3803 32001 Eik Nordre (29.1.1986) Boliger.

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL? Nei

MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK
Ligger eiendommen eller del av eiendommen innenfor et område med nedlagt midlertid forbud mot tiltak? Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen? Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen? Nei

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 13.09.2000 Kopi av denne kan fås ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Prisantydning

4 290 000,-

Beregnet totalkostnad

4 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 106 250,- (Dokumentavgift) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 119 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 409 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson Formuesverdi : 1 008 157,- Sekundær formuesverdi : 3 629 364,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter C

Kommunale avgifter

Kr. 12 334

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:1 008 157,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 3 629 364,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Provisjon 1 % av salgssum
Tilrettelegging (Kr.13 695)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Forkjøpsrett

Det foreligger forkjøpsrett for medlemmer av OBOS. Forkjøpsretten avklares etter budaksept, og har like vilkår for avklaring som leiligheter/boliger i et vanlig borettslag.

Årsaken til at det hviler forkjøpsrett for denne eiendommen, grunner ut i at eiendommen tidligere var en del av et borettslag.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?