Til innholdet

Fjellseterlia - 43 hyttetomter på naturskjønne Skrim! 34 tomter solgt!

Fjellseterlia - Skrim
Prisantydning 875 000 , -
Boligtype: Hyttetomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 800 m²

Ansvarlig megler
Arnfinn H. Sørhaug

Arnfinn H. Sørhaug

Adresse

Fjellseterlia - Skrim 3648 Passebekk

Adkomst

Fra Vestfoldbyene, Drammen, Asker og Bærum er det ca 1 times kjøring til Skrim-Fjellseterlia. Oppkjøring Skrim Nord, Digerhaugveien nord for Passebekk.
For kart og nærmere veibeskrivelse: www.visitskrim.no

Beliggenhet

Skrim er "nærfjellet" for Oslofjordområdet. Skrimfjella har flotte skiløyper om vinteren med et omfattende oppkjørt løypenett. Løypene er en del av det regionale løypenettet som forbinder Vestfold med Hardangervidda.
Flotte turområder med merkede løyper og bademuligheter i området. Her kan du fiske og plukke bær. Lågendalen er kjent for sitt gode laksefiske og vannene i området tilbyr ørretfiske med felles fiskekort for hele området.
Turistforeningen har flere hytter innover i fjellområdet og det er fine utfluktsmuligheter til f.eks. "Styggemann" som er et kjent utsiktspunkt.
Alpinbakkene på Kongsberg ligger ca 40 minutter avgårde. Fjellseterlia er nærmeste nabo til Skrim Sauherad naturreservat, og har et meget godt utbygd tur- og løypenett. 
Tomtene ligger ca 625-650 moh.

Se for øvrig mer informasjon på www.visitskrim.no eller se filmen "En vinterdag på Skrim" ved å klippe ut og lime inn i nettleser: http://www.visitskrim.no/index.php/nyheter

Type, eierform og byggeår

Hyttetomt Selveier

Antall rom

Antall rom: 1

Standard

Prosjektet består av 43 hyttetomter, med varierende tomteareal fra ca. 800 kvm til 1 100 kvm.
Byggeklare tomter.

Se for øvrig vedlagte løs prisliste i prospektet eller finnannonse med finnkode 169680653 for ajour prisliste med solgte tomter.

Parkering

På egen eiendom.

Areal og eierform

Areal: Fra ca. 800 - ca 1 100 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomtene selges uten byggeklausul, slik at kjøper står fritt til å velge hytteleverandør/byggmester.
Alle tomtene får helårsvei, vann, kloakk og strøm til tomtegrense.

Eier

Skrim Hytteutvikling AS v. Sigurd Ole Ruud Skrim Hytteutvikling AS v. Jan Ivar Lindem
Skrim Hytteutvikling AS ved Sigurd Ole Ruud og Jan Ivar Lindem (tomtene 6-45).
Henning Aannestad Pedersen (tomtene 2 -5).

Vei, vann og avløp

Årsavgift til Skrim hytteservice (drifter blant annet veier opp til Skrim) ca. kr. 2 200,-.
Sommer- og vintervedlikehold av internveier, samt vannleveranse ca kr. 5 800,- pr år.
Årsavgift avløpsnett på Skrim (til Skrim Vann-og Avløpsselskap) ca. 5 310,- pr. år.
Løypeavgift kr. 400,- pr. år (frivillig).
Medlemskap i Skrim hytteeierforening ca kr. 350,- pr. år (frivillig).

Vi gjør spesielt oppmerksom på at Glitre energi har et krav om maksimalt samtidig uttak på 11 KW pr tomt.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område regulert til fritidsbebyggelse. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplan 343R, se vedlegg i prospektet eller www.skrim.no

Prisantydning

875 000,-

Beregnet totalkostnad

21 870,- Dokumentavgift 2,5% av salgssum
585,- Tinglysningsgebyr skjøte
585,- Tinglysningsgebyr pantedokument
172,- Pantattest
--------------------------------------------------------
23 212,- Omkostninger totalt
--------------------------------------------------------

898 212,- (Totalpris inkl. omkostninger for leilighet med prisantydning 875 000,-).

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Kjøpesum tomt er inkludert alle tilknytningsavgifter til vann. kloakk/avløp og strøm. Kjøper betaler kun tilkobling fra tomtegrense og inne på egen eiendom frem til hytta. Alle kostnader i forbindels med egen byggesøknad dekkes i sin helhet av kjøper.

Se oppdatert prisliste i finnannonse.
Prisliste følger som løst vedlegg til prospekt som utleveres av megler.

Betalingsbetingelser

Det forutsettes at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resten ved overtagelse.

Oppgjør

Det forutsettes at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resten ved overtagelse.
Det kan ikke tas pant i eiendommen for forskuddsbeløpet og rentene tilgodeskrives selger.
Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Annonse Samkjøring nord 230915 (Kr.17 500) Tønsbergs Blad/sandefjords Blad 290616 (Kr.4 125) Servitutter, dbnr 360835 og dbnr 360921 (Kr.344) Tønsbergs Blad 280819 (Kr.562,50) Foto (Kr.3 200) InternettannonseringDronefoto juni 2022 (Kr.4 200) Kommunale opplysninger (Kr.2 350) Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525) Internett annonsering (Kr.3 900) Annonse Vestfioldaviser 10.08.16 (Kr.8 391) Annonse Vestfoldavisene 280916 (Kr.8 391) 1/2 part av annonse Bastø Fosen magasinet (Kr.3 875) Grunnbok (Kr.387) Servitutter dbnr 975 og dbnr 569209 (Kr.344) Totalt kr. (Kr.58 094,50)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

'Finn.no: Visningstekst'

Hvis ikke tidspunkt for fellesvisning fremkommer i annonsen, ber vi deg kontakte megler for å avtale visningstidpunkt.
Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i finn-annonsen påmelding. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt. NB: Dersom du er i risikogruppen, ber vi deg kontakte megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Arnfinn H. Sørhaug

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Arnfinn H. Sørhaug

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?