Til innholdet

Flott leilighet med to soverom, garasjeplass, tre uteplasser med gode solforhold og nydelig utsikt!

Mathiasbakken 2F
Prisantydning 5 350 000 , -
Boligtype: Leilighet
P-ROM: 99
BRA: 104 m²
Soverom: 2
Byggeår: 2005
Tomtareal: 0 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Visninger

lørdag 28. januar Kl 12.00 - 13.00
Søk om finansiering Legg inn bud her Visningspåmelding

Adresse

Mathiasbakken 2F 3132 Husøysund 2. etasje

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Eiendommen vil bli merket med "Til Salgs" skilt fra Z-eiendom, og det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten har en suveren beliggenhet. Eiendommen ligger solrikt og idyllisk til like i nærheten av Husøysundet.

Området byr på kort gangavstand til friarealer og rekreasjonsområder samt Fjærholmen med badestrand/friluftsanlegg, båthavn og en svært aktiv seilforening. Et steinkast fra leiligheten har du Føynlandsenteret med bl.a. dagligvareforretning, bevertningssted/kafeteria, småforretninger med mer.

Det er 1-2 minutters gange til Føynland barneskole samt barnehage. Her er det også klatre-/aktivitetspark. Bussholdeplass med hyppige avganger inn til Tønsberg by ligger et drøyt steinkast fra Mathiasbakken.

For deg som er interessert i golf, er det kort vei til treningsbane på Husøy. I tillegg er det kun ca. 5 minutter kjørevei til et av landet beste 18 hulls-anlegg ved Nøtterøy golfbane på Borgheim. Til Teie Torv med rikholdig utvalg av sentrumsfunksjoner og spisesteder, er det ca. 4 km. Til Tønsberg sentrum er det ca. 6 km. 

Se også nabolagsprofil for ytterligere beskrivelse av beliggenhet og områdets fasiliteter.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 2005

Bygninger og byggemåte

Selveier leilighet i et boligsameie med 57 boenheter. Rekkehus i tre etasjer. Leiligheten går over 2 etasjer. Bygningen er fundamentert på løsmasser. Støpt ringmur med betonggulv. Yttervegger over grunnmur av 15 cm bindingsverk, ut i fra byggeår antatt isolert med 150 mm mineralull. Utvendig kledd med tre kledning og fasadeplater. Takkonstruksjon av prefabrikkerte takstoler tekket med forenklet undertak. Isolert med mineralull i horisontal tak. Pulttak tekket med pvc folie, takrenner og nedløpsrør av plastbelagte stålplater. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass, malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre i hovedetasje, heve/skyvedør fra loftsstue. Utgang fra stue til sydvendt balkong av tre, rekkverk av tre. Areal av balkong er 10 m². Utgang fra loftsstue til balkong over stue lagt med PVC folie. Arealet av balkongen er 24 m².

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Innhold

Hovedetasje: Vindfang/Entrè, to soverom, bad, kjøkken, stue.
Loftsetasje: Loftsstue, toalettrom

Antall rom

Soverom: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 99 kvm, Bruksareal: 104 kvm


2.Etasje: 76 kvm prom, 5 kvm s-rom
3.Etasje: 28 kvm p-rom

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven.
Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal  innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.
 
Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.


Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
-  2 stk tilstandsgrad 0 (TG0) - ingen avvik.
-  15 stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
-  5 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
-  3 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
-  0 stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.
 
Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak:
- Utvendig - Dører Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
 - Våtrom - Ventilasjon - Bad. Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende. Avtrekksvifte fra baderom virker ikke.
- Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg. Sikringsskap i vindfang. 40 Amp. hovedsikringer, 9 kurser for lys og oppvarming. Anlegget er utstyrt med automatsikringer m/jordfeilbryter.

Elementer hvor TG-3 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer med kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid (evt. funksjonssvikt eller sammenbrudd):
- Ingen

Oppvarming

Elektrisk og gass fra fellessystem.

Elektriske varmekabler i baderomsgulv og i gang/entre. Disse er termostatstyrte. For øvrig elektriske panelovner/opplegg for elektriske panelovner.

Gasspeis i stue/kjøkken tilknyttet felles gassanlegg (nedgravd) på sameiets eiendom. Det medfølger fjernkontroll til gasspeisen. Gassforbruk avleses fra egen forbruksmåler normalt to ganger pr. år hvor leilighetseierne deretter faktureres for eget forbruk.

Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, følger dette heller ikke med. Med andre ord fravikes NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Parkering

1 stk. garasjeplass medfølger leiligheten i nabobyggets underliggende parkeringshus, så her står kjøretøyet ditt trygt og godt! Parkeringshuset er avlåst med elektrisk garasjeport med fjernstyrt portåpner.

I tillegg til egen garasjeplass, er det rikelig med utvendige, asfalterte p-plasser på sameiets eiendom til benyttelse for Mathiasbakken sine leilighetseiere og deres gjester. I sameiets vedtekter fremkommer det at hver sameier kan benytte en utvendig parkeringsplass hver og at hver sameier dermed disponerer to plasser hver (inkl. egen garasjeplass).

Areal og eierform

Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomtens samlede areal: 16.977m²

Type tomt: Felles selveiertomt for sameiet Mathiasbakken boligsameie.

Alt av vedlikehold som snørydding, gressklipping av fellesareal og øvrig vedlikehold av fellesarealene blir utført via vaktmestertjenester. Utomhusarealene er pent opparbeidet med blant annet plen, beplantning og ulike steinsettinger som gir pent og variert uttrykk. Felles veier og p-plasser er opparbeidet med asfalt. For øvrig er også felles gangveier og inngangsparti asfaltert.

Tomtens omfang og grenselinjer fremkommer av situasjonskart som følger som vedlegg til komplett salgsoppgave

Eier

Trond Bredstrup Turid Bredstrup

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet kommunal vei.

Både vann og avløp er tilkoblet kommunalt anlegg.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen (31.1.2018) er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende, Byggegrense og Gang/sykkelvei - Fremtidig.
Eiendommen ligger i regulert område med plannavn: Reguleringsplan for 15/240 m/fl (17.12.2003). Reguleringsformålet er: Boliger, Felles avkjørsel, Annet spesialområde (Buffersone), Kjørevei, Felles lekeareal og Frisiktsone.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 19.09.2006 Kopi av denne kan fås ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Bod i lofts etasje er bygget om fra sekundærareal (S-rom) til boligareal (P-rom). Endringer av romfordeling har ikke noe innvirkning på rømningsveier.

Prisantydning

5 350 000,- / Fellesutgifter: 3 603,- Felleskostnader inkluderer kommunale avgifter, utvendig vedlikehold av bygninger, plenklipp, feiing, brøyting, forsikring. Grunnet økning av kostnader for kommunale avgifter, forsikringer og andre kostnader er det ventet at felleskostnadene vil øke.

Beregnet totalkostnad

5 350 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 133 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 350 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 143 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 493 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson Takstdato : 27.12.2022 Formuesverdi : 1 047 245,- Sekundær formuesverdi : 3 770 083,-

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:1 047 245,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 3 770 083,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2021.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.2 000) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 5 350 000,-) (Kr.42 800) Servitutter (Kr.1 800) Tilrettelegging (Kr.16 950) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.2 000) Markedspakke utlegg (Kr.5 950) Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Kommunale opplysninger (Kr.3 700) Markedspakke (Kr.14 400) Oppgjør og tinglysning (Kr.6 250) Opplysninger fra forretningsfører (Kr.3 775) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Totalt kr. (Kr.103 895)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd. til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

John Marius Eia Thollefsen (1)

Eiendomsmegler

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt John Marius Eia Thollefsen (1)

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?