Til innholdet

Hel, vertikaldelt & seksjonert tomannsbolig m/dbl. garasj - Stall - Leieinnt.ca kr 671.000,-/året - Landlig og sentralt.

Semslinna 28A&B
Prisantydning 7 490 000 , -
Boligtype: Tomannsbolig
P-ROM: 335
BRA: 421 m²
Soverom: 0
Byggeår: 1983
Tomtareal: 1441 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Lars Ole Wittingsrud

Lars Ole Wittingsrud

Kort om eiendommen

Semslinna 28 A og B er en hel, vertikaldelt tomannsbolig med to seksjonerte boliger over to etasjer. I tillegg til tomannsboligen har eiendommen en dbl. garasje med to tilbygde carporter, samt et sidebygg som er sammenbygd med boligen. I første etasje har sidebygningen lagerrom/verksted/stall og et flislagt rom. I 2. etg er det en innredet leilighet (ikke omsøkt og følgelig ikke godkjent).

Eiendommen er pt. leid ut for kr. 671.000,- pr. år. Leieavtalene kan medfølge, eller eiendommen kan fristilles for kjøper.

Beliggenheten er solrik og landlig, men sentral med tanke på bysentrum og E18.
Løpende leiekontrakt på området rundt eiendommen på ca 2,9 mål - kontrakten kan overdras til ny eier.

Boligen er oppført i 1983 og er noe modernisert i senere tid. Dog må det påregnes ytterligere oppgraderinger.

I den ene halvdelen av boligen er det stue, nyere kjøkken med spiseplass, tre soverom og to boder. Den andre halvdelen har vinkelstue, stort kjøkken
med spisedel, to soverom og to innredede rom.

Stort potenisiale!

Velkommen til visning!

Finn.no: Lokalområde

TØNSBERG - JARLSBERG

Adresse

Semslinna 28A&B 3170 Sem

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Eiendommen vil bli merket med "Til Salgs" skilt fra Z-eiendom, og det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Særdeles flott beliggende eiendom sentralt beliggende kun ca 6 min. kjøring fra Tønsberg by. Eiendommen ligger usjenert til med sol fra morgen til kveld, samt fine utsiktsforhold mot Slottsfjell og omkringliggende jordbruksområder.

Eiendommen ligger landlig til med ca 500 meter fra Jarlsberglinna (hovedveien) hvor det også er busstopp i begge retninger. Gode bussforbindelser herfra.

Kort vei til diverse butikker og dagligvare, apotek, skole og barnehage på Sem, Jarlsberg og Vear, samt ca. 4,5 km. til Tønsberg sentrum med alt av sentrumsfunksjoner. Utsikt til omkringliggende bebyggelse, jorder og inn til Tønsberg til Slottsfjellet, samt over mot Hogsnes. Flotte turområder i umiddelbar nærhet.

Kort vei til E18 som gir gode forbindelser til Torp flyplass og mot Oslo. Perfekt beliggenhet for pendling!

Type, eierform og byggeår

Hel tomannsbolig, vertikaldelt, oppført i 1983. Tilbygget flere ganger mellom byggeår og 2002.
Uthus/sidebygning oppført ca 1966. Tilbygget 1985 og 1996.

Bygninger og byggemåte

Hel, seksjonert tomannsbolig oppført i treverk. Veggene har trekonstruksjon med stående trekledning.
Takkonstruksjon av tre. Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og trevinduer med koblet glass.
Balkonger i trekonstruksjon mot øst og syd. Terrassen er oppført i trekonstruksjon over støpte pilarer. Overbygg med plastplater og trekonstruksjon.
Uthus/sidebygning (bygget sammen med tomannsboligen) oppført i trekonstruksjoner.

Dobbel garasje oppført i trekonstruksjon.

Innhold

Nordre del:
1.etg.: vindfang, gang, bad, stue, kjøkken soverom, toalettrom, bod/kott.
2.etg.: gang, 3 soverom.

Søndre del:
1.etg.: vindfang, gang, stue og kjøkken.
2.etg.: gang, toalettrom, bad, vaskerom, 2 soverom, 2 boder.

Uthus:
1.etg.: entré/gang, trapperom, boder/lager og stall.
2.etg.: innredet loftsrom, kjøkken, stue, bad, soverom, bod.

Generelt:
Det er den faktiske bruken av rommene på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommene kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.
Det foreligger tegninger på bygningene, men de stemmer ikke overens med dagens rominndeling. Det kan derfor være rom eller løsningen som ikke er omsøkt eller godkjent.
Leiligheten i 2.etg. i uthuset er ikke søkt godkjent hos kommunen. Det betales likevel kommunale avgifter for alle 3 enhetene.

Antall rom

Bad: 3, Ekstratoalett: 3

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 335 kvm, Bruksareal: 421 kvm

Nordre del:
1.Etasje: 87 / 90 kmv p-rom/BRA
2.Etasje: 39 / 39 kvm p-rom/BRA
Totalt: 126 / 129 kvm p-rom/BRA

Søndre del:
1.Etasje: 78 / 78 kvm p-rom/BRA
2.Etasje: 45 / 56 kvm p-rom/BRA
Totalt: 123 / 134 kvm p-rom/BRA

Uthus/sidebygning:
1.Etasje: 10 / 80 kvm p-rom/BRA
2.Etasje: 73 / 78 kvm p-rom/BRA

Garasje: 45 kvm BRA.

Møblering / utstyr

Hvitevarer på kjøkkenet medfølger ikke i handelen.

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven.
Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal  innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.
 
Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.
Tallene gjelder hele eiendommen;

Eiendommen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
-    1 stk tilstandsgrad 0 (TG0) - ingen avvik.
-  11stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
-  29 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
-  15 stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.
 
Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak:
Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen, nedløp, renner og beslag. Spredte råteskader i kledning, begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjon. Påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjon med ingen fuktighet. Ikke tilgang til loft i nordre del. For lavt rekkverk på balkonger, sprekk i rekkverk og sprekk i en flis, samt bom. Avvik på ildfast plate ved ildsted. Påvist forhøyede fuktverdier i krypkjeller. Vindu/dør i våtsonen til dusjen på bad 1 etg nord, samt avvik i fallforhold til sluk ifht krav, toalettrom har kun naturlig avtrekk, Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det foreligger ikke samsvarserklæringer ut elektroarbeider. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Grunnmuren av sprekkdannelser.
TG2 - Uthus: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen, renner, nedløp og beslag. Enkelte vindskier/israfter med råte.Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Fuktskjolder rundt pipe. Innvendige overflater har en del slitasje. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Kjøkkeninnredning har generell stor slitasjegrad.

Elementer hvor TG-3 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer med kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid (evt. funksjonssvikt eller sammenbrudd):
Skjevheter på over 30 mm i hele bygningen, kjellertrapp mangler rekkverk og virker ustabil, vaskerom må oppgraderes, utett membran-avslutning ved sluk på bad 1.etg nord, ingen ventilasjon utovet vindu på samme bad, samt indikasjoner på fuktskader. Badet i 2.etg syd må oppgraderes for å tåle normal bruk, toalettrom mangler ventilering, Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig.
TG3 - Uthus: påvist betydelige råteskader i kledning, vinduer og dører med fukt/råteskader, for lavt rekkverk på terrasse, samt fukt/råteskader i konstruksjonen, over 30 mm høydeforskjell gjennom hele rommet, våtrom må oppgraderes for å tåle normal bruk.

Garasje: Det er registrert div. skjevheter og ufagmessig arbeid på garasjen. Merkbare skjevheter i utvendig trapp, samt at rekkverk er for lavt i ift dagens krav. Dør med råteskader

Det vises forøvrig til rapportens øvrige beskrivelser med detaljer og tilstandsvurderinger som er del av PDF-salgsoppgave som må leses før inngivelse av bud

Parkering

Svært gode parkeringsmuligheter rundt om på eiendommen, samt i den doble garasjen.

Areal og eierform

Areal: 1 441 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tilnærmet flat tomt med hovedsakelig gruslagt gårdsplass og hage med gressplen.
Det foreligger leiekontrakt for området rundt eiendommen, slik at arealet man bruker totalt er på ca 4,4 mål. Leiekontrakten er inngått for 10 år av gangen og det betales kr 10000,- pr år. Ta kontakt med megler for ytterligere info.

Eier

Marit Braa

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Det er ikke informasjon om eventuell septik på eiendommen.

Reguleringsforhold

Eiendommen er beliggende i uregulert område, avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende.
 Ingen igangsatte planleggingsarbeider som vil kunne berøre eiendommen iflg kommunen.

Ferdigattest

Boligen har utstedt midlertidig brukstillatelse for tilbygg/påbygg datert 08.08.1983.
Det foreligger godkjente bygningstegninger for boligen samt garasje og uthus, men disse stemmer ikke overens med dagens romløsninger.

Kopi av dette kan fås ved henvendelse til meglerkontoret. At slik dokumentasjon eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Prisantydning

7 490 000,-

Beregnet totalkostnad

7 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 187 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 490 000,-)) -------------------------------------------------------- 200 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 7 690 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Marius Vedvik Formuesverdi : 681 884,- Sekundær formuesverdi : 2 454 781,-

Energiforbruk og energimerking


Energiforbruk av strøm pr. år er beregnet til 18400 kWh. Forbrukstall er innhentet fra Lede og er snittforbruk over de tre seneste år og gir kun en indikasjon av forbruk gitt dagens situasjon. Endring av forbruk må forventes utfra ny eiers forbruksmønster og aksepteres av kjøper. Strømforbruk/energiforbruk vil variere blant annet avhenge av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, forbruksmønster etc.

Kommunale avgifter

Kr. 31 502,50 pr. år Inkl vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. Beløper gjelder for alle 3 enheter.

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:681 884,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 2 454 781,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tønsbergs Blad 021122 (Kr.4 500) Provisjon (forutsatt salgssum: 7 490 000,-) (Kr.74 900) Tilrettelegging (Kr.15 950) Kommunale opplysninger x2 (Kr.5 628) Kommunale opplysninger (Kr.3 700) Servitutter (Kr.1 800) Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Internettannonsering (Kr.4 700) Markedspakke (Kr.13 650) Oppgjør og tinglysning (Kr.6 250) Opplysninger fra forretningsfører (Kr.3 775) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Totalt kr. (Kr.139 123)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd. til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

1958/501679-1/91BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
26.07.1958
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Rettighetshaver: MANUM VANNVERK
OVERFØRT FRA: 3803-45/7
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1987/13394-1/91SEKSJONERING
25.09.1987
SNR: 2
FORMÅL: Bolig
SAMEIEBRØK: 115/281
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 2 SEKSJONER

1966/502368-1/91BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
21.06.1966
Rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:45 Bnr:7 Snr:1
Rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:45 Bnr:7 Snr:2
Rett til å bygge inntil felles grense i en avstand på 3 m

Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Lars Ole Wittingsrud

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Lars Ole Wittingsrud

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?