Til innholdet

Hyggelig selveierleilighet sentralt på Torød beliggende i 2. etasje. 3 soverom. Garasje. ZOLGT

Torødveien 55B
Prisantydning 2 240 000 , -
Boligtype: Leilighet
P-ROM: 75
BRA: 75 m²
Soverom: 3
Byggeår: 2001
Tomtareal: 4142 m²

Finn.no: Lokalområde

NØTTERØY - TORØD

Adresse

Torødveien 55B 3135 Torød 2. etasje

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Torød har blitt kåret til ett av Norges flotteste nærsenter med både slalombakke, stor badestrand og båthavn, samt Norges flotteste skjærgård rett utenfor. Eget grendehus som har både barnehage, sandvolleyballbane og flotte friområder som brukes både til fotball og skiarena. Torød har egen butikk som også er søndagsåpent, barneskole og mange flotte turområder. Færder kommune har i sine utbyggingsplaner blinket seg ut Torød som et satsingsområdet, mye på grunn av alle fasilitetene. Her kan man spenne på seg skiene, ta sykkeltur, joggetur eller en god gåtur inn i nærliggende friområder enten man velger kyststien eller skogen.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 2001

Bygninger og byggemåte

Leiligheten er beliggende i 2. etasje og inneholder:
Gang. 3 soverom. Kjøkken med hvitevarer. Bad/wc med dusjkabinett. Stue med utgang til vestvendt balkong.

Garasje.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 75 kvm, Bruksareal: 75 kvm, Bruttoareal: 82 kvm

Standard

Velkommen til denne hyggelige og pratktiske selveierleiligheten som holder normal god standard. På gulv er det lagt parkett og veggene er malte/tapetserte. Badet har vinylbelegg på gulv og våtromstapet på vegger. For standard forøvrig se vedlagte tilstandsrapport fra takstmann Gunnar Sverrisson. Det er lagt inn fiber i leiligheten som er inkludert i fellesutgiftene. Leiligheten gir et meget godt inntrykk og passer godt til både enslige og par med eller uten barn. Velkommen til visning!

Oppvarming

Varmepumpe. Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Gulvvarme på bad.  Mulighet for ildsted i stue.

Parkering

Leiligheten har tilhørende garasjeplass. Forøvrig parkering etter områdets bestemmelser.

Areal og eierform

Areal: 4 142 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Leiligheten har en hyggelig balkong med fine solforhold. Fellesarealer er pent opparbeidet med asfaltert innkjørsel, foran garasjene og gangveier inn til boligene. For øvrig gressplen og noe naturtomt.

Eier

Tom Hagen John Hagen Rune Hagen Geir Hagen

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Boligbebyggelse (110 - Boligområde), vedtatt den 07.06.2015.

Eiendommen ligger i regulert område. Gjendende reguleringsplan er: Torød Sentrum (ID 729 2010005) med formål anlegg- og riggområde, boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse, kljøreveg, annen veggrunn - grøntareal, vedtatt den 25.05.2016.

Det bygges i disse dager sykkesti langs med Torødveien. Innkjøringen til sameiet flyttes, det samme med gjesteparkering/renovasjonsbeholdere. I tillegg har sameiet fått gjennomslag for støyskjerm langs gangveien nå etter vedtatt reguleringsplan. Se forøvrig vedlagte reguleringsplankart.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 20.12.2000. Kopi av denne kan fåes ved henvendelse til meglerkontoret.

Diverse opplysninger

Sameie: Tømmereik Sameie, Orgnr.: 988903310
Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Prisantydning

2 240 000,- / Fellesutgifter: 2 000,- pr. mnd Følgende er inkludert i fellesutgiftene: Utvendig vedlikehold, bygningsforsikring, tv, fiber og brøyting.

Beregnet totalkostnad

2 240 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 500,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 66 242,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 306 242,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson Formuesverdi : 619 342,- Sekundær formuesverdi : 2 229 631,-

Forsikring

If Polisenummer: SP 972335.5.1

Kommunale avgifter

Kr. 13 083

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Meglerprovisjon: 2 % av salgssum
Tilretteleggingshonorar: 14.950,-

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendommen er et dødsbo og selger har derfor ikke bebodd eiendommen.
Selger har ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har ikke kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene.
Kjøper oppfordres til å foreta en særskilt grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i finn-annonsen påmelding. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt. NB: Dersom du er i risikogruppen, ber vi deg kontakte megler.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?