Til innholdet

Hyggelig søt enebolig beliggende innerst i blindvei. 4 soverom. Kort vei til båthavn strand. Solrikt og barnevennlig. ZOLGT

Knarbergveien 17
Prisantydning 3 490 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 130
BRA: 135 m²
Soverom: 4
Byggeår: 1939
Tomtareal: 832 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Jens Erik Wesenberg

Jens Erik Wesenberg

Finn.no: Lokalområde

FÆRDER - KNARBERG

Adresse

Knarbergveien 17 3133 Duken

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Beliggende meget solrikt og barnevennlig i attraktivt boligområde på Knarberg, innerst i blindvei. Det er kort avstand til badestrendene på Ulvøtangen og Verdun, kort vei til Knarberg og Arås båthavn med gode muligheter for båtplass, butikk, bakeri og flotte turområder. Kort vei til Nesskogen idrettsplass. Det er heller ikke langt til skole og barnehage, Oserød skole Ca 2km. Ca. 7 km til Tønsberg sentrum.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1939

Innhold

1. etasje inneholder:
Gang med utgang til delvis overbygd terrasse. Kjøkken (hvitevarer medfølger ikke). Stue med peisovn. 3 soverom.

Kjeller inneholder:
Stue med utgang til hagen. 1 soverom. Stort deilig bad med dusj og opplegg til vaskemaskin. Bod. Seperat wc.

Lekestue i hagen medfølger.

Utebod.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken. Kommunen opplyser om at de kun har eldre fasadetegninger på huset og ingen plantegninger.

Antall rom

Oppholdsrom: 2, Soverom: 4, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 130 kvm, Bruksareal: 135 kvm, Bruttoareal: 157 kvm

Standard

Velkommen til denne hyggelige eneboligen som gir et meget godt inntrykk. Boligen er i løpet av det siste året innvendig malt i alle rom, både vegger og tak. På gulv er det lagt tregulv, laminat og vinlybelegg. Veggene er hovedsakelig panelte og tapetserte. Badet er flislagt. For standard forøvrig se vedlagte tilstandsrapport fra takstmann Gunnar Sverrisson. Det er lagt inn fiber fra Nextgentel samt at det også ligger fiber fra Telenor i veggen. Selger har akkurat utført pålegg fra kommunen om separering av avløp og septikk er således heller ikke lenger i bruk.

Dette er en bolig som har mange muligheter og her kan man fint flytte rett inn uten nødvendigvis og måtte gjøre noe. Velkommen til visning!

Oppvarming

Gulvvarme i baderom. Varmepumpe fra 2012 med luft til luft i underetasje. Lukket peisovn i kjøkken. For øvrig elektriske panelovner.

Parkering

Parkering på egen grunn.

Areal og eierform

Areal: 832 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er opparbeidet og beplantet med prydbusker, trær, hekk og plen.

Eier

Mariann Eikevoll Fosaas

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp. Det foreligger pålegg fra kommunen om separering av avløp. Dette har nå selger gjort nylig, og det er heller ikke septikktank i bruk da den er koblet på offentlig avløp. Det skal utføres rørfornying av avløpsrør fra baderom og til utvendige avløpsrør som bekostes av selger.
Privat vei. Selger opplyser om at det er et ønske fra de 2 andre brukerne av veien at man går sammen om og asfaltere denne.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område og er i kommuneplanen avsatt til boligformål. Kommunen opplyser om at gang-/sykkelvei langs Dukenveien er under regulering. Det forligger ingen planforslag eller igangsatt planlegging som berører eiendommen.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest i kommunens arkiv. Forholdet til manglende ferdigattest for eldre bygg er tatt inn lovteksten ved revisjon av plan og bygningsloven i 2014 i § 20-1 "Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998."

Prisantydning

3 490 000,-

Beregnet totalkostnad

3 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 106 250,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 119 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 609 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson Formuesverdi : 957 787,- Sekundær formuesverdi : 3 448 034,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Kommunale avgifter

Kr. 13 611

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:957 787,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 3 448 034,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2019.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Meglerprovisjon: 1,375 % av salgssum
Tilretteleggingshonorar: kr. 14.950,-

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i finn-annonsen påmelding. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt. NB: Dersom du er i risikogruppen, ber vi deg kontakte megler.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?