Til innholdet

Idyllisk og sjønær utviklingseiendom med 3 prosjekterte eneboliger! Mulighet for å kjøpe tilleggstomt på 1280 kvm.

Åsgårdstrandsveien 414
Prisantydning 4 500 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 1916 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Arnfinn H. Sørhaug

Arnfinn H. Sørhaug

Kort om eiendommen

Åsgårdstrandsveien 414 er en stor utviklingseiendom på nesten 2 mål med plass til 3 byggemeldte eneboliger på hhv. 115 og 150 kvm med egen carport. Tomten ligger omkranset av et flott naturlandskap innerst i en blindvei i et idyllisk og stille område med sjøen et steinkast unna.

Østre del av tomten er forholdsvis flat med med noe lett skråning. Vestre del består av bratt fjellterreng som ender i et flatt parti øverst på fjellkolle med vid panoramautsikt til sjøen.

Total utnyttelsesgrad for tomten er 25% BYA.

Forøvrig er det muligheter for å kjøpe tilgrensende nabotomt bnr. 50 på ca. 1280 kvm med panoramautsikt!

Adresse

Åsgårdstrandsveien 414 3153 Åsgårdstrand

Adkomst

Fra Tønsberg følger man kystlinjen (Oslofjorden) langs Åsgårdstrandsveien og tomten ligger på venstre ved Stang hvor man tar inn stikkvei mellom Åsgårdstrandsveien 402 og 432. Følg denne stikkvei helt til enden (ca. 250 meter) hvor du finner tomten. Kommer man fra Åsgårdstrand følger man Åsgårdstrandsveien mot Tønsberg, og tomten ligger deretter på høyre hånd.

Beliggenhet

Tomten ligger i et naturskjønt, trafikkstille område og kun 300 meter fra Oslofjorden med en rekke friområder og bademuligheter i umiddelbar nærhet.  Her kan du nyte flotte kyststier langs sjøen eller flotte turløyper i skogen rett utenfor egen dør! Tomten ligger innerst i blindvei på Stang nær Åsgårdstrand.

Barnehage og skoler ligger bare noen minutters kjøretur unna. Bussforbindelser til/fra Tønsberg og Horten med bussholdeplass rett ved. Åsgårdstrand idrettsplass og treningssenter i umiddelbar nærhet.

Ca. 2,5 km til kunstnerbyen Åsgårdstand med bakeriutsalg, restauranter, hotell, bank/post, antikvitetsforretninger og dagligvareforretninger. Ca. 10 minutter med bil til Borre Golfbane. Ca 10-15 minutter med bil til Tønsberg, og til Oslo bruker man normalt ca. 1 time.

Se forøvrig vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Standard

Tomten er lang og skrånende østover. Den ligger innunder en knatte i vest som har en topp 15m over tomtens høyeste punkt og totalt 26m fra nederste punkt på tomten.

Tomta ligger i et område med nye små byggefelt. Eksisterende bygg på tomten er godkjent for riving.
Tilleggstomten med gnr. 126, bnr. 50 på ca. 1280 kvm er beliggende vest for denne. Konferer megler for prisantydning på denne.

De prosjekterte boligene på tomten er lagt bak hverandre i skråningen, og for å gi hver bolig best mulig utsyn, så er de to øverste høyere med en ekstra etasje. Boligene er dessuten forskjøvet slik at utsyn fra alle etasjer blir mot øst og syd.  Ved denne utformingen vil alle tre boligene ha de samme viktige kvalitetene.

Prosjektert enebolig. Hus 1 - BRA 115 kvm:
1.Etasje: 1 soverom, bad, bod, teknisk rom, samt carport.
2.Etasje: 1 soverom, kjøkken, bad, stue, samt altan over carport.

Prosjektert enebolig, Hus 2 og 3 -  BRA 150 kvm:
1.Etasje: 1 soverom, bad, bod, teknisk rom, samt carport.
2.Etasje: 1 soverom, kjøkken, bad, stue, samt altan over carport.
3.Etasje: 1 soverom, loftstue og altan.

Arealer, beskrivelser og tegninger, samt rammetillatelse er mottatt fra selger. Be om kopi ved henvendelse til meglers kontor.

Parkering

Det er ikke etablert parkering på eiendommen, men vei helt frem til tomtegrense.
I de prosjekterte boligene er det tiltenkt en carport til hver enebolig.

Areal og eierform

Areal: 1 916 kvm, Eierform: Eiet tomt

Oppgitt tomteareal er et beregnet areal som er innhentet hos/oppgitt av Tønsberg kommune og må kunne anses som er ca./antatt areal.
Arealet er hentet fra Eiendomsinformasjon og Matrikkelkart som er mottatt fra kommunen.
Det tas forbehold om at arealet kan avvike noe.

Tomt og hage

Tomten er lett skrånende og består delvis av bratt fjellterreng. Eiendommen ligger innerst i en privatvei og er en boligtomt med få naboer. Tomten er ryddet for store trær, men et gammelt steingjerde, samt noe noe småbusker og trær finnes fortsatt på eiendommen.

Eier

Svein Drtina

Vei, vann og avløp

Tomten er tilknyttet offentlig vann og avløp. Tomten har adkomst til privat vei.

Det er utarbeidet et nytt situasjonskart med tegnforklaringer. Det er ikke satt avstand til senterlinje vei da dette er vei på egen tomt. Det er tenkt at denne veien vil videreføres ved evt senere bygg vestover. Vann og avløp tas fra kummer 50m ned i adkomstveien. Kfr vedlagt veirett fra grunneier. 

Eier av gnr. 126/18 skal ha veirett på gnr. 126 bnr. 3 i Tønsberg kommune. Dersom eiendommen/prosjektet overføres til andre, er ny eier/utbygger ansvarlig for å betale et engangsvederlag til grunneier tilsvarende ca. kr 60.000 pr boenhet. Veirettene som er etablert gjelder for den som til enhver tid er eier av boenheten/seksjonene (realservitutt).
Kostnadene med vedlikehold og utbedring av felles veiskal deles likt mellom de eiendommene som benytter veien som adkomstvei. Det er derfor plikt til for eier av bnr. 126/18 og 126/50 til å delta i veilag eller tilsvarende organisert drift av veien, og dekke de avgifter som påløper.

Reguleringsplan

Tomten ligger i område som er i kommuneplanen/kommunedelplanen avsatt til boligbebyggelse - nåværende (Kommuneplan vedtatt 22.05.2019).

Tinglyste rettigheter og servitutter

Rettigheter på andre eiendommer.
Dagboknr. 900411, tinglyst 24.07.1934 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr. 3803, Gnr. 126, Bnr. 18
Bestemmelse om vannledning

Dagboknr. 2580365, tinglyst 11.06.2020 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr. 3803, Gnr. 126, Bnr. 18 og 50.

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan fås ved henvendelse til meglers kontor.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Prisantydning

4 500 000,-

Beregnet totalkostnad

4 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,-)) 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 125 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 625 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Formuesverdi : 411 276,- Formuesverdi pr. : 28.10.2020

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tønsbergs Blad 251120 (Kr.4 500) Markedspakke (Kr.17 500) Dronefoto (Kr.3 300) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tønsbergs Blad 021220 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 060121 (Kr.2 500) Garantiforsikringspremie (Kr.2 500) Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 500 000,-) (Kr.56 250) Tilrettelegging (Kr.13 695) Totalt kr. (Kr.110 205)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

'Finn.no: Visningstekst'

Hvis ikke tidspunkt for fellesvisning fremkommer i annonsen, ber vi deg kontakte megler for å avtale visningstidpunkt.
Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i finn-annonsen påmelding. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt. NB: Dersom du er i risikogruppen, ber vi deg kontakte megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Arnfinn H. Sørhaug

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Arnfinn H. Sørhaug

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?