Til innholdet

Idylliske og landlige boligtomter | Pent utsyn | Flotte solforhold | Stille og barnevennlig område | Ingen byggeklausul

Adamsrødveien
Prisantydning 1 450 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 466 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Simon Mellingen

Simon Mellingen

Adresse

Adamsrødveien 3153 Tolvsrød

Prisliste

Salgsstart 01.03.2020:

Tomt 1:   SOLGT
Tomt 2:   SOLGT
Tomt 3:   SOLGT
Tomt 4:   SOLGT
Tomt 5:   SOLGT
Tomt 6:   SOLGT
Tomt 7:   kr. 1.650.000,-
Tomt 8:   kr. 1.450.000,-
Tomt 9:   SOLGT
Tomt 10: SOLGT
Tomt 11: SOLGT
Tomt 12: SOLGT
Tomt 13: SOLGT
Tomt 14: SOLGT
Tomt 15: SOLGT

Se den til enhver tid gjeldende prisliste for oversikt over gjeldende pris og ledige tomter. Salgsprisene er faste og det vil bli praktisert "førstemann til mølla" prinsippet. Alle bud skal legges inn skriftlig til megler i form av budskjema vedlagt i salgsoppgaven eller elektronisk. Det gjøres spesielt oppmerksom på at alle bud må merkes med tomtenr.

Adkomst

Fra Tønsberg kjører man over kilen og rett frem i lyskrysset på toppen av Presterødbakken. Følg Åsgårdstrandsveien mot Åsgårdstrand. Ved Volden skole tar du Tuftaveien til venstre. Følg veien forbi skolen og rundt idrettsbanen til venstre. Adamsrødveien vil så ligge på høyre side. Følg veien et lite stykke før man kommer til tomtefeltet. Det er merket med plakat på tomteområdet. Hver tomt er markert med nr. som er iht. tomtekart vedlagt i salgsoppgaven.

Beliggenhet

Tomtene ligger landlig og idyllisk til i rolige omgivelser på Volden. Fra tomtene er det en fantastisk utsikt over naturskjønne omgivelser, samt nydelige solforhold fra morgen til kveld. Her bor man utrolig skjermet fra alt bråk og trafikkstøy med umiddelbar nærhet til skole og idrettsanlegg. Kort vei til barnehage og sjøen. Flotte turområder rett utenfor døren.

Kun 8 km til Tønsberg sentrum hvor man finner alt man trenger av sentrumsfasiliteter. Gode bussforbindelser fra Åsgårdstrandsveien.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Bygninger og byggemåte

Tomtene er regulert til eneboliger/ tomannsboliger. Det vises til vedlagt planinitiativ fra KB Arkitekter og reguleringsbestemmelser, vedlagt i salgsoppgaven, for informasjon om retningslinjer for bebyggelse. Kjøper må selv undersøke om ønsket bolig kan bygges på tomten. For ytterligere informasjon, kontakt megler.

Parkering

Parkering på egne tomter. Se vedlagte bestemmelser for bygging av garasje.

Areal og eierform

Areal: 466 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Selveiertomter på mellom 460 kvm. og 915 kvm. Tomtestr. er iht. vedlagt kartbeskrivelse i salgsoppgaven.

Tomt 1: 815 kvm. - SOLGT
Tomt 2: 645 kvm. - SOLGT
Tomt 3: 753 kvm. - SOLGT
Tomt 4: 460 kvm. - SOLGT
Tomt 5: 853 kvm. - SOLGT
Tomt 6: 585 kvm. - SOLGT
Tomt 7: 579 kvm.
Tomt 8: 466 kvm.
Tomt 9: 791 kvm. - SOLGT
Tomt 10: 466 kvm. - SOLGT
Tomt 11: 915 kvm. - SOLGT
Tomt 12: 545 kvm. - SOLGT
Tomt 13: 535 kvm. - SOLGT
Tomt 14: 524 kvm. - SOLGT
Tomt 15: 544 kvm. - SOLGT

Eier

HSG-Eiendom AS v. Tor Fredrik Holland

Vei, vann og avløp

Eiendommene skal tilkobles offentlig vann og avløp som er lagt til tomteområdet. Kjøper må bekoste fra tomtegrensen og tilkobling til egen bolig. Deler av avløpsanlegget er privat fellesanlegg.

Det er opparbeidet vei til alle tomtene som blir asfaltert av selger.

Alle tomtene har pliktig medlemsskap i Adamsrødveien veilag.
Alle stikkveier i tomtefeltet er ikke med i Adamsrødveien veilag. Tomter tilknyttet disse stikkveiene har selv ansvar for vedlikehold, brøyting, m.m.

Tinglyste servitutter fra hovedbølet

Tinglyste servitutter på hovedbølet vil følge de nye matriklene i grunnboken. For spørsmål, kontakt megler.

Bestemmelse om vannrett  
1869/900053-1/91 
Tgl. 14.04.1869 
rettighetshaver:Knr:0704 Gnr:128 Bnr:4  
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:128 Bnr:1  
Rett til fellesskap i uthus
Overført fra: 0704-128/4, 0704-128/5
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Erklæring/avtale  
1869/900071-1/91 
Tgl. 14.04.1869 
rettighetshaver:Knr:0704 Gnr:128 Bnr:5  
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:128 Bnr:1  
Rett til fellesskap i uthus
Overført fra: 0704-128/4, 0704-128/5
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Erklæring/avtale  
1894/900118-1/91 
Tgl. 14.06.1894 
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Erklæring/avtale  
1894/900119-1/91
Tgl. 14.06.1894 
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Overført fra: 0704-128/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Erklæring/avtale  
1894/900120-1/91 
Tgl. 14.06.1894 
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Overført fra: 0704-128/5
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Erklæring/avtale  
1896/914189-1/91
Tgl. 14.06.1896 
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Overført fra: 0704-128/2
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Elektriske kraftlinjer  
1921/900290-1/91
Tgl. 01.08.1921 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Elektriske kraftlinjer  
1921/900291-1/91
Tgl. 01.08.1921 
Overført fra: 0704-128/2
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Elektriske kraftlinjer  
1921/900292-1/91
Tgl. 01.08.1921 
Overført fra: 0704-128/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Elektriske kraftlinjer  
1921/900293-1/91
Tgl. 01.08.1921 
Overført fra: 0704-128/5
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Erklæring/avtale  
1924/900395-1/91
Tgl. 13.11.1924 
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: 0704-128/5
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Erklæring/avtale  
1957/501924-1/91
Tgl. 24.08.1957 
Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: 0704-128/2
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Erklæring/avtale  
1960/500097-1/91
Tgl. 14.01.1960 
Erklæring ang. vedlikehold av Storemyrbekken
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Skjønn  
1961/503376-1/91
Tgl. 26.09.1961 
Elektriske kraftlinjer
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Bestemmelse om bebyggelse  
1962/502587-2/91
Tgl. 01.08.1962 
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:128 Bnr:26  
Rett til å bygge inntil felles grense i en avstand på 2 m
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Elektriske kraftlinjer  
1968/504065-1/91
Tgl. 10.09.1968 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere

Erklæring/avtale  
1981/500526-1/91
Tgl. 23.01.1981 
Grensejustering mellom gnr. 128, bnr. 1, 2, 4, 5 og 19
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Elektriske kraftlinjer  
2005/11056-1/91
Tgl. 10.08.2005 
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver SKAGERAK NETT AS
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Bestemmelse om veg  
2008/309029-1/200
Tgl. 17.04.2008 
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:128 Bnr:59  
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Best. om vann/kloakkledn.  
2008/309051-1/200
Tgl. 17.04.2008 
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:128 Bnr:59  
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Bestemmelse om veg  
2010/310236-2/200
Tgl. 30.04.2010 
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:128 Bnr:19  
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Bestemmelse om veg  
2010/310292-2/200
Tgl. 30.04.2010 
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:128 Bnr:19  
Gjelder denne registerenheten med flere

Reguleringsplan

Tomtene ligger i regulert område. Reguleringsplan og bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at det er kjøpers ansvar å gjøre de undersøkelser som trengs ift. hva som kan bygges på tomtene.

Gjeldende reguleringsplan er: Studsrød gård (ID 3803 20160132) med formål boligbebyggelse- frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, vedtatt den 13.09.2017. Andre formål i reguleringsplanen er lekeplass, veg, kjøreveg, naturområde - grønnstruktur, annen veggrunn - grøntareal, krav vedrørende infrastruktur og høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler).

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse, grønnstruktur, veg og LNRF, vedtatt den 22.05.2019.

Relaterte planer er Volden med Brattbakken (ID 20110036), vedtatt den 24.04.2013.

Prisantydning

1 450 000,- - 1 650 000,- (Fast pris)

Beregnet totalkostnad

1 450 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger -------------------------------------------------------- 1 450 000,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter er ikke oppgitt da dette er ubebygde tomter.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Provisjon: Fastpris kr. 20.000,- per salg.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Simon Mellingen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Simon Mellingen

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?