Til innholdet

Lys og tiltalende enebolig med romslig tomt og fine uteplasser. Mye påkostet i de senere år, bør sees! ZOLGT

Hogsnesbakken 111
Prisantydning 4 150 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 158
BRA: 0 m²
Soverom: 3
Byggeår: 1956
Tomtareal: 943 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
John Marius Eia Thollefsen

John Marius Eia Thollefsen

Finn.no: Lokalområde

TØNSBERG - VEAR

Adresse

Hogsnesbakken 111 3172 Vear

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Eiendommen vil bli merket med "Til Salgs" skilt fra Z-eiendom, og det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Beliggende med kort vei til flere dagligvareforretninger på Vear samt Meny ved Jarlsberg. Kun ca 5 km til Tønsberg med alt av sentrumsfasiliteter. Kort vei også til påkjøringen til E18 med gode pendlermuligheter til Drammen, Oslo samt nedover i Vestfold. Kun ca 16 minutter å kjøre til Sandefjord lufthavn Torp. Kort vei også til fine strender og båthavner.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1956

Bygninger og byggemåte

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Innhold

Underetasje: Trapperom , Bad , Hobbyrom.
Leilighet: Vindfang, Bad, Stue/kjøkken, Soverom, Soverom 2.
Hovedetasje: Vindfang/Hall m/trapp, Bad, Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Spisestue, Kjøkken, Stue.

Hele underetasjen er bygget om fra sekundærareal (S-rom) til boligareal (P-rom). Innredning av underetasje/kjeller til boligformål er ikke byggeanmeldt eller søkt om godkjent av bygningsmyndighetene.

Antall rom

Soverom: 3

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 158 kvm

Underetasje: 22/ 22 KVM P-rom/ BRA
Hovedetasje: 82/ 82 KVM P-rom/ BRA
Leilighet: 54/ 54 KVM P-rom/ BRA

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Hele underetasjen er bygget om fra sekundærareal (S-rom) til boligareal (P-rom). Innredning av underetasje/kjeller til boligformål er ikke byggeanmeldt eller søkt om godkjent av bygningsmyndighetene.

Standard

Enebolig i en etasje + kjeller oppført i 1956, leilighet i underetasje. Boligen er betydelig påkostet i senere tid med innredning av hele under etasje derav ny leilighet i 2022. Fra tidligere er det byttet takstein i 2018 samt byttet utvendig kledning med etterisolering og byttet vinduer. Innvendig er det meste av overflater oppgradert i senere tid. Baderom i hovedetasje har ikke tett membran i gulv og der må full oppgradering påregnes.

UTVENDIG
Saltak tekket med betongtakstein, undertak av rupanel. Taket er besiktet fra bakkenivå. Byttet takstein i 2018, underlag som er sutakplater, slisser og lekter fra ca 1985, iflg. selger. Takrenner, nedløp og beslag av plastbelagte/lakkerte stålplater. Renner og beslag der inkludert kilrenner byttet sammen med
taktekking i 2018. Yttervegger med bindingsverks konstruksjon og liggende bordkledning. Boligen er etterisolert og med ny kledning 2018. Arbeid utført ved egeninnsats. Plassbygd takkonstruksjon av tre med undertak av rupanel. Bygningen har PVC vinduer med 2-lags glass. Bygningen har hovedytterdør av teak fra byggeår og PVC balkongdør fra 2018. Utgang fra stue til balkong over underetasje lagt med smøremembran for utvendig bruk, med isolasjon og PVC membran der over samt impregnerte materialer. Arealet av balkongen er 14 m². Ukjent alder på PVC membran. Utgang fra stue til vestvendt terrasse i trykkimpregnert tre fundamentert på mark og løsmasser. Arealet av terrassen inkl. trapp er ca 66 m².

INNVENDIG
Fliser i vindfang og underetasje for det mesta, hovedsaklig laminat på øvrige gulv. Vegger kledd med plater med tapetserte og malte overflater. Malte panel i himlinger. Det meste av innvendige overflater er oppusset med nytt på fleste gulv samt maling av vegger og tak i selgers eiertid ca 6 år. Etasjeskiller er av trebjelkelag, etasjeskiller av betong over garasje. Mursteinspipe med ett røykløp og ett lufteløp, en vedovn tilkoblet pipe. Pipe med ildsteder ble kontrollert av feiervesenet i 2021 med mindre anmerkninger som er delvis utbedret iflg. eier. Det henvis til feierapport utført av det Vestfold Interkommunale brannvesen datert 16.11.2021. Boligen har malt tretrapp. Innvendig har boligen malte furu fyllingsdører for det meste.

VÅTROM
Baderom i underetasje tilhørende hoveddel er fra 2022 men det foreligger ingen dokumentasjon om uavhengig kontroll av rommet. Fliser på gulv og laminerte våtromsplater på vegger med unntak av yttervegg som er flisebelagt. Baderom inneholder dusjnisje, veggmontert klosett og servant i innredning.
Baderom i hovedetasje fra 2006 iflg tidligere rapport og teknisk forskrift fra 1997 - 2010 lagt til grunn ved vurdering, ingen dokumentasjon. Fliser på gulv og vegger, baderom inneholder dusjnisje, klosett og servant i innredning samt opplegg for vaskemaskin. Iflg eier er baderoms gulv ikke tett og har ikke vært i bruk av den grunn i lengre tid. Pga. utett membran gis rommet TG: 3 og det ikke er laget detaljert beskrivelse av baderommet. Baderom i leilighet underetasje er fra 2022 men det foreligger ingen dokumentasjon om uavhengig kontroll av rommet eller dokumentasjon forøvrig. Fliser på gulv og vegger, Baderom inneholder dusjkabinett, veggmontert klosett og servant i innredning samt opplegg for vaskemaskin.

KJØKKEN Gå til side
Kjøkkeninnredning hoveddel fra 2020 med fronter i malt utførelse. Oppvaskbenk og kummer av kompositt. Benkeplater av betong behandlet med epoxy. Integrerte hvitevarer med oppvaskmaskin, stekeovn og induksjonstopp. Kjøkkeninnredning hybel fra 2022 med fronter i laminert utførelse. Rustfri oppvaskbenk og kummer. Laminerte benkeplater.

Tilstandsrapport og angivelse av tilstandsgrader

Det foreligger en tilstandsrapport datert 05.10.2023 med befaringsdato 05.10.2023 fra Gunnar Sverrisson som er en uavhengig og autorisert Takstmann.

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten, hvor innholdet i denne er regulert i egen forskrift, gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen. Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.

 Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
-   4 stk. tilstandsgrad 0 (TG0 lys grønn) - ingen avvik.
- 14 stk. tilstandsgrad 1 (TG1 - lys grønn) - mindre eller moderate avvik.
-   0 stk. tilstandsgrad 2 (TG2 - lys gul) - avvik som ikke krever tiltak
- 23 stk. tilstandsgrad 2 (TG2 - mørk gul) - avvik som kan kreve tiltak
-   2 stk. tilstandsgrad 3 (TG3 - rød) - store eller alvorlige avvik.

TG-2 anmerkninger (mørk -gul) er relatert til for Utvendig:  Taktekking, Nedløp og beslag, Takkonstruksjon/Loft, Balkong, Dører. Innvendig: Etasjeskille/gulv mot grunn, Radon, Pipe og ildsted. Rom Under Terreng, Innvendige dører, Våtrom - Bad, Avtrekk kjøkken, Toalettrom, Tekniske installasjoner vannledninger, varmtvannstank og elektrisk anlegg, Drenering, Terrengforhold og septikktank.

TG-3 anmerkninger (rød) er relatert til: Innvendige trapper og Våtrom, bad.

Inngående beskrivelse av anmerkningene følger av tilstandsrapporten.

Det er kun TG-2(mørk gul) og TG-3(rød) som kommenteres særskilt, for øvrig vises det til tilstandsrapporten.

Både tilstandsrapport og selgers egenerklæring, utgjør en integrert del av denne salgsoppgaven, som kjøper forventes å gjøre seg kjent med. Tilstandsrapporten gir opplysninger om eiendommens tekniske tilstand.

Parkering

Det er en eldre frittliggende dobbelgarasje samt bra med parkering på gruslagt gårdsplass.

Areal og eierform

Areal: 943 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Det er en romslig tomt med god plass til parkering og flere flotte uteområder. Det er laget sti med belegningsstein fra gårdsplass til inngangsparti, forøvrig gress.

Eier

Renate Hagen Kjell Agnar Horvei

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til:
Boligbebyggelse - Nåværende Kommunedelplan - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme TBG (13.3.2019)
Båndlegging for regulering etter pbl. Kommuneplan (22.5.2019)
Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (22.5.2019)

Det eksisterer ikke planforslag som berører eiendommen iht info mottatt fra Tønsberg kommune.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på boligen i kommunens arkiv.
Ved endringen av plan- og bygningsloven 1. juli 2015 ble det innført en bestemmelse som gjør at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak omsøkt før 1998. Dersom det ikke foreligger ferdigattest for slike tiltak vil det dermed heller ikke være mulig å få ordnet med ferdigattest, og en eventuell søknad om ferdigattest skal avvises av kommunen. At kommunen skal henlegge gamle saker som ikke er avsluttet med ferdigattest og avvise henvendelser om ferdigattest i slike saker innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Hele underetasjen er bygget om fra sekundærareal (S-rom) tilnboligareal (P-rom). Innredning av underetasje/kjeller til boligformål er ikke byggeanmeldt eller søkt om godkjent av bygningsmyndighetene.

Prisantydning

4 150 000,-

Beregnet totalkostnad

4 150 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 100 000,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 113 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 263 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Formuesverdi : 873 762,- Sekundær formuesverdi : 3 145 544,-

Kommunale avgifter

Kr. 18 190 pr. år

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:873 762,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 3 145 544,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Kommunale opplysninger (Kr.2 840) Markedspakke (Kr.18 700) Tilrettelegging (Kr.16 950) Visning 19/11 (Kr.3 000) Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Oppgjør og tinglysning (Kr.6 250) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.40 000) Servitutter (Kr.1 800) Totalt kr. (Kr.93 225)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det foreligger avvik fra VIB som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Lampe over spisebord, lamper over kjøkkenbenk, sorte lamper bak seng og hyllene på stueveggen medfølger ikke.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 982832632
Laster kart..

John Marius Eia Thollefsen

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt John Marius Eia Thollefsen

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?