Til innholdet

Meget pen leilighet med balkong - solrikt og sentralt

Bjørnsons Vei 23 B
Prisantydning 1 550 000 , -
Boligtype: Leilighet
P-ROM: 32
BRA: 41 m²
Soverom: 0
Byggeår: 1961
Tomtareal: 946 m²
Få salgsoppgave

Ansvarlig megler
Petter Hillås

Petter Hillås

Finn.no: Lokalområde

TØNSBERG/SOLVANG

Adresse

Bjørnsons Vei 23 B 3117 Tønsberg

Adkomst

Kjør fra Tønsberg sentrum Halvdan Wilhelmsens Allè forbi sykehuset og videre mot Heimdal. Ta Severin Kjærsvei til venstre i lyskrysset og følg denne oppover. Ta Gyldenløvesgate til høyre og deretter Bjørnsonsvei til venstre. Eiendommen er beliggende på høyre hånd.

Beliggenhet

Sentralt og attraktivt beliggende på Solvang rolig og etablert område. Fin utsikt fra balkongen med kveldssol. Kort avstand til forretninger, buss, idrettsanlegg, treningssenter, messeområdet, skogen og sykehuset. Fine tur og rekreasjonsmuligheter. Gangavstand til Meny Heimdal, samt Tønsberg sentrum med alle servicetilbud.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Aksje, oppført i 1961

Bygninger og byggemåte

Boligblokk med 3 etasjer.
Vinduer med isolerglass.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 32 kvm, Bruksareal: 41 kvm

1.Etasje: Gang, Kjøkken/ stue, Alkove/ omkledningsrom.

2 boder i kjelleren, samt felles vaskerom.

Standard

Bjørnsons Vei 23 B holder en god standard, og er oppgradert de siste årene.
Kjøkken fra Epoq, montert i 2014. Lyse fronter, med integrert komfyr, platetopp og oppvaskmaskin.
Åpen løsning mot stuen, der det er tapetserte vegger og laminat på gulv. Fra stuen er det utgang til en overbygget balkong hvor det er nedgang til grøntarealene.
Bad med flislagt gulv, og gulvvarme. Baderomsplater på veggene. Badet er pusset opp i 2018.
Praktisk sovealkove med inngang fra stuen.

2 oppbevaringsboder i kjeller, samt felles vaskerom.

Oppvarming

Radiatorer med fjernvarme.
Gulvvarme på bad.

Parkering

Felles parkering for beboere utenfor bygget. Ellers gateparkering etter gjeldene bestemmelser.

Areal og eierform

Areal: 946 kvm, Eierform: Festet fellestomt

Fellesareal og hage

Andel av felles og lettstelt hagetomt. Tomten er beplantet med plen og prydbusker. Asfaltert innkjørsel og gårdsplass.

Eier

Mona Dahl

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet vann og avløp. Adkomst via offentlig vei.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, som er avsatt til boligbebyggelse - nåværende i Tønsberg kommunes kommuneplan.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 23.11.1961 Kopi av denne kan fåes ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Diverse opplysninger

Boligaksjeselskap: Trudvang Terrasse B-2 As, Orgnr.: 932752360 Aksjebrevnr.: 2 og 19-23 Gebyr for hjemmelsovergang: 1750 Andel fellesgjeld: 33001 Forkjøpsrett: Det er ikke forkjøpsrett i selskapet.
Selskapet har 1 lån i DNB
Lånenummer: 1211 86 74209
Restsaldo: 453 683,-
Rente: 3,75%

Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler.
Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp.

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for aksjelagets medlemmer. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.

Prisantydning

1 550 000,- / Fellesutgifter: 3 300,- Felleskostnader inkluderer renter, avdrag, forsikring, kommunale avgifter, festeavgift, strøm, varme, Canal Digital, forretningsførsel, regnskap mm.

Beregnet totalkostnad

1 550 000,- (Prisantydning) 33 001,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 583 001,- (Totalpris ekskl. omkostninger) Omkostninger 4 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 8 750,- (Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - kjøper) 1 750,- (Transportgebyr) -------------------------------------------------------- 14 600,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 597 601,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Forsikring

Tryg Polisenummer: 7088513

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Garantiforsikringspremie (Kr.2 500) Tønsbergs Blad 200319 (Kr.4 500) Boligsalgsrapport (Kr.3 950) Kommunale opplysninger (Kr.3 100) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 583 001,-) (Kr.49 073,03) Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Opplysninger fra forretningsfører (Kr.3 100) Tilretteleggingshonorar (Kr.12 995) Markedspakke (Kr.12 200) Totalt kr. (Kr.96 293,03)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protecor Forsikring ASA, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen  dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Fullstendige vilkår for boligselgerforsikringen kan hentes på www.protectorforsikring.no. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra boligsalgsrapport på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføreskan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z-Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Petter Hillås

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Petter Hillås

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?