Til innholdet

Nydelig enebolig beliggende i blindvei i idylliske omgivelser. 5 soverom. 1 bad. Garasje. Solrikt og barnevennlig!

Nyleneveien 24
Prisantydning 5 590 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 139
BRA: 139 m²
Soverom: 5
Byggeår: 1998
Tomtareal: 647 m²

Visninger

søndag 25. oktober Kl 15.00 - 16.00
Søk om finansiering Legg inn bud her

Ansvarlig megler
Jens Erik Wesenberg

Jens Erik Wesenberg

Finn.no: Lokalområde

TØNSBERG - HUSØY

Adresse

Nyleneveien 24 3132 Husøysund

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i en veletablert og trafikkstille blindvei på idylliske Husøy. Det er fine bademuligheter rett nedenfor huset. Kort vei til skole, barnehage, idrettsbane flere badeplasser , småbåthavn og frilufts områder samt korthullsgolfbane ved Borge hotell. Borge Hotell er hovedgården på Husøy fra 1700-tallet og er gjort om til et hyggelig hotell med totalt 60 værelser fordelt på ulike bygninger  rundt gårdsplassen. Det er ca. 7 km til Tønsberg sentrum med alt av fasiliteter og 4 km til Teie Torv med mange sentrumsfunksjoner. En kort kjøretur unna ligger en av Norges flotteste golfbaner, Nøtterøy Golfbane  med  18 hull og  treningsbane med  6 hull. Et meget koselig og trygt  område for barnefamilier. Eiendommen kan benyttes som sommerhus/fritidsbolig da det ikke er boplikt i Tønsberg kommune !

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1998

Bygninger og byggemåte

1. etasje inneholder:
Gang/hall med skyvedørsgarderobe. Vaskerom. Kjøkken med hvitevarer og spiseplass. Stue med peisovn og utgang til terrassen som er delvis overbygd. 2 soverom, hvorav 1 med skyvedørsgarderobe. Bad/wc med dusjkabinett.

2. etasje inneholder:
Gang. 3 soverom hvorav 1 stort som også kan brukes til loftsstue. Seperat wc med håndvask.

Utebod.

Garasje.

Antall rom

Oppholdsrom: 2, Soverom: 5, Bad: 1, Ekstratoalett: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 139 kvm, Bruksareal: 139 kvm, Bruttoareal: 148 kvm

Standard

Velkommen til denne hyggelig og flotte eneboligen som ligger i idylliske omgivelser, som holder normal god standard og gir et meget godt inntrykk. Selger har de siste årene kosmetisk pusset opp med bl.a. maling av kjøkken og nye gulv i stuen.  Det er parkett, flis og laminat på gulvflatene. På veggene er det hovedsaklig malt panel og tapet. Badet og vaskerommet er flislagte. For standard forøvrig se vedlagte tilstandsrapport fra takstmann Gunnar Sverrisson. Det er lagt inn fiber fra Altibox. Dette er en bolig man fint kan flytte rett inn i uten nødvendigvis å måtte gjøre noe. Velkommen til visning!

Oppvarming

Varmepumpe. Peisovn i stue. Varmekabler i gang og i bad/wc.

Parkering

Garasje med lagringsplass. Ellers parkering på egen grunn. Til eiendommen hører også 1/4-del av gbnr. 159/424 som er en privat stikkvei.

Areal og eierform

Areal: 647 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er pent opparbeidet og beplantet med prydbusker, trær og plen. Belegningsstein i gårdsplassen. Det er stakittgjerde rundt eiendommen.

Eier

Raja Annika Levorsen

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et regulert område. Reguleringsplan med plan id 704 51005, Husøy Gbnr 195/1  ble vedtatt den 14.05.1997. Reguleringsformål  er bolig. Det er i følge opplysninger fra Tønsberg kommune ikke igangsatt reguleringsarbeid på et område som berører eiendommen,
Sør for eiendommen, på andre siden av stikkveien ligger det en boligtomt som kan bli bebygd en gang i fremtiden.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Ferdigattest

Boligen har ikke ferdigattest men det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 30.07.1998. Kopi av denne kan fåes ved henvendelse til meglerkontoret.

Prisantydning

5 590 000,-

Beregnet totalkostnad

5 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 139 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 590 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 152 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 742 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson Formuesverdi : 948 842,- Sekundær formuesverdi : 3 415 829,-

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Meglerprovisjon 1,25 % av salgssum
Tilretteleggingshonorar (Kr.13 695)

'Finn.no: Visningstekst'

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for avtale om visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i finn-annonsen for påmelding. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?