Til innholdet

Pen 2-roms leilighet med uteplass, garasje og god standard

Sentroveien 26
Prisantydning 1 725 000 , -
Boligtype: Leilighet
P-ROM: 37
BRA: 42 m²
Soverom: 1
Byggeår: 2013
Tomtareal: 2961 m²
Få salgsoppgave

Ansvarlig megler
Petter Hillås

Petter Hillås

Finn.no: Lokalområde

HORTEN SENTRUM

Adresse

Sentroveien 26 3182 Horten 1. etasje

Adkomst

Fra Horten sentrum/Storgaten tar man opp Thoresensgate til høyre. Fortsett opp bakken og ta Seterveien til venstre. Leiligheten ligger i den sydligste. Det vil bli skiltet med visningsskilter fra Z-Eiendom ved fellesvisning.

Beliggenhet

Beliggende meget sentralt ovenfor Horten sentrum med kun få minutter å gå til skoler, dagligvare, svømmehall og buss. Det er kort vei også til vakre Karljohansvern, Borrehaugene, strand, golfbane og flotte turområder for store og små!
Kort vei til nærmeste dagligvarebutikk, og direkte nærhet til Horten sentrum hvor du finner alt du trenger av butikker. Det er ca. 1 km til Torggården kjøpesenter og Sjøsiden kjøpesenter. Bussholdeplass finner du et par hundre meter fra leiligheten på nedsiden av Storgata, her er det gode forbindelser til Horten, Tønsberg og Holmestrand stasjon. Nærmeste togstasjon er Skoppum stasjon. Horten ligger sentralt til med ferjeforbindelse til Moss, kort vei til E-18 og Torp flyplass og jernbane på Skoppum med tog til bl.a. Oslo.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 2013

Bygninger og byggemåte

Blokk med leiligheter.
Vinduer og dører fra byggeår.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 1, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 37 kvm, Bruksareal: 42 kvm

1.Etasje:Soverom, Bad, Stue/ Kjøkken.

Bod i underetasje.

Standard

Velkommen til Sentroveien 26, en pen og innbydende leilighet, med en praktisk og fin planløsning.

Åpen stue/kjøkkenløsning, som gir god plass til sofakrok og spisebord. Fra stuen er det utgang til en uteplass, som vender inn mot atriet. Kjøkkenet har god skap- og benkeplass, og integrerte hvitevarer.
Romslig soverom, med god plass til skap.
Pent flislagt bad med gulvvarme. Badet er innredet med dusjhjørne, wc, servant i baderomsinnredning samt opplegg til vaskemaskin.
Lagringsbod i underetasje.
Garasjeplass i felles garasjeanlegg, med elektrisk åpner.

Oppvarming

Fjernvarme er inkl i felleskostnadene.
Gulvvarme på bad.

Parkering

Garasjeplass nr 17 i felles garasjeanlegg i kjeller.
Ellers gateparkering etter stedets gjeldende regler.

Areal og eierform

Areal: 2 961 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomt og hage

Felles opparbeidet tomt med hellelagte internveier og prydbusker.

Eier

Andreas Evensen Anette Wilhelmsen

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet vann og avløp. Adkomst via offentlig vei.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til blokkbebyggelse og gate med fortau i Horten kommunes reguleringsplan for Sentroveien, vedtatt 20.09.2010.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 26.01.2015.
Kopi av denne kan fåes ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Prisantydning

1 725 000,- / Fellesutgifter: 1 654,- Felleskostnadene inkluderer: Kabel-TV og internett Fjernvarme Renhold av fellesarealer Snømåking Strøm fellesarealer Drift av heis Felles vedlikehold Bygningsforsikring Forretningsførerhonorar Revisjonshonorar Styrehonorar

Beregnet totalkostnad

1 725 000,- (Prisantydning) 2 701,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 727 701,- (Totalpris ekskl. omkostninger) Omkostninger 7 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 43 170,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 727 701,-)) 6 950,- (Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - KJØPER) -------------------------------------------------------- 58 442,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 786 143,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Annonsering (Kr.4 500) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.6 950) Garantiforsikringspremie (Kr.2 500) Markedspakke (Kr.13 100) Kommunale opplysninger (Kr.3 100) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 727 701,-) (Kr.25 000) Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Opplysninger fra forretningsfører (Kr.3 100) Tilretteleggingshonorar (Kr.12 995) Totalt kr. (Kr.76 120)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protecor Forsikring ASA, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen  dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Fullstendige vilkår for boligselgerforsikringen kan hentes på www.protectorforsikring.no. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra boligsalgsrapport på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføreskan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z-Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Petter Hillås

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Petter Hillås

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?