Til innholdet

Praktisk og lettstelt selveierleilighet sentralt beliggende på Solvang. 2 soverom. Garasje.

Trudvangveien 59
Prisantydning 3 090 000 , -
Boligtype: Leilighet
P-ROM: 70
BRA: 72 m²
Soverom: 2
Byggeår: 2002
Tomtareal: 7775 m²
Få salgsoppgave

Ansvarlig megler
Jens Erik Wesenberg

Jens Erik Wesenberg

Finn.no: Lokalområde

TØNSBERG - SOLVANG

Adresse

Trudvangveien 59 3117 Tønsberg 1. etasje

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Særdeles attraktiv og fordelaktig beliggenhet med med gangavstand til Frodeåsen og flotte tur- og rekreasjonsmuligheter sommer som vinter. Kort vei til lysløper, idrettshall, Spenst treningssenter og skøytehall.. Kort vei til Tønsberg sentrum med alle sentrumsfunksjoner, skoler, barnehage, jernbane, sykehus og Tønsberg Brygge med restauranter og uteliv. Ønsker du å bo lettstelt og hyggelig er dette stedet for deg!

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 2002

Bygninger og byggemåte

Leiligheten ligger i 1. etasje og inneholder:

Gang med skyvedørsgarderobe. 2 soverom hvorav 1 med skyvedørsgarderobe og 1 med vanlig garderobeskap. Bad med servant og dusj samt opplegg til vaskemaskin. Seperat wc med håndvask. Stue med gasspeis og utgang til terrasse. Kjøkken med hvitevarer og spiseplass. 1 bod.

1 bod i kjeller.

1 biloppstillingsplass i felles parkeringskjeller.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 70 kvm, Bruksareal: 72 kvm, Bruttoareal: 78 kvm

Standard

Velkommen til denne praktiske og lettstelte leiligheten som holder normal god standard. På gulv er det lagt parkett og veggene er malte. Badet er flislagt på gulv og på vegger. Det er innlagt kabel-tv fra Canal Digital som er inkludert i fellesutgiftene. For standard forøvrig se vedlagte tilstandsrapport fra takstmann Gunnar Sverrisson. Leiligheten gir et meget godt inntrykk og passer ypperlig til både enslige og par. Velkommen til visning!

Oppvarming

Elektrisk. Gasspeis. Varmekabler i bad. Gassfyringen og oppvarming er inkludert i fellesutgiftene og avregnes à konto 2 ganger årlig.

Parkering

Biloppstillingsplass i felles garasjeanlegg med heis direkte opp i leiligheten. Automatisk portåpner. I tillegg er det stor parkering ute for beboere og gjester.

Areal og eierform

Areal: 7 775 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er meget pent opparbeidet og beplantet med prydbusker, trær og plen. Gårdsplassen er asfaltert samt det er lagt noe belegningsstein.

Eier

Ketil Rune H Teigen

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i regulert område og er i kommuneplanen avsatt til boligformål

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 09.09.2010. Kopi av denne kan fåes ved henvendelse til meglerkontoret.

Diverse opplysninger

Sameie: Solvang Terrasse
Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler.
Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Prisantydning

3 090 000,- / Fellesutgifter: 3 864,-
Fellesutgifter inneholder: felles kostnader kommunale avgifter, a konto gass, a konto strøm, mediaprodukter, drift og vedlikehold, forretningsfører, styrehonorar, bygningsforsikring, andre driftskostnader m.m.

Ovennevnte fellesutgifter er følgende fordelt:
Fel.kost kom.avgift 732,-
Akonto gass 300,-
Akonto strøm 700,-
Felleskostnad 1.742,-
Mediaprodukter 390,-

Beregnet totalkostnad

3 090 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 77 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 090 000,-)) -------------------------------------------------------- 85 992,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 175 992,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson Formuesverdi : 690 105,- Sekundær formuesverdi : 2 484 376,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Forsikring

NEMI Polisenummer: 32271331

Kommunale avgifter

Deler av kommunale avgifter er inkludert i fellesutgiftene. Det er vannmåler i leilighetene og det betales etter forbruk pr. år: Vann areal/m³  10.23  Kr./m³. Avløp areal/m³  18.03  Kr. /m³.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Meglerprovisjon (1,25 % av salgssum)
Tilretteleggingshonorar (Kr.13 695)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?