Til innholdet

Re/Skjeggestadåsen - Innflyttingsklar, nyoppført bolig m/garasje - Kun 1 igjen!

Sigurd Jarls vei 39B
Prisantydning 3 875 000 , -
Boligtype: Rekkehus
P-ROM: 116
BRA: 119 m²
Soverom: 3
Byggeår: 2018
Tomtareal: 1170 m²

Ansvarlig megler
Arnfinn H. Sørhaug

Arnfinn H. Sørhaug

Adresse

Sigurd Jarls vei 39B 3174 Revetal

Beliggenhet

Eiendommen har en flott og barnevennlig beliggenhet i Skjeggestadåsen som er et nyere boligområde, like utenfor Revetal sentrum i Re kommune.
Her bor man usjenert til med nærhet til skoler, barnehage, idrettsanlegg, lysløype, golfbane og offentlig kommunikasjon samt umiddelbar nærhet til idyllisk natur som byr på gode rekreasjonsmuligheter hele året.
Det er kort avstand til Revetal sentrum med de fleste fasiliteter som kjøpesenter, bank, post, apotek, vinmonopol, treningssenter, lege, tannlege med mer.
Se for øvrig vedlagte nabolagsprofil i prospektet.

Type, eierform og byggeår

Rekkehus Eierseksjon, oppført i 2018

Bygninger og byggemåte

Boliger oppført i tre på mur.

Antall rom

Soverom: 3, Bad: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 116,50 kvm, Bruksareal: 119 kvm

P-rom ca. 116,5 kvm. er fordelt over to etasjer hvor 1. etasje med stue og kjøkken i åpen løsning, entrè og bad med vaskerom samt 2. etasje med 3 soverom, bad og gang.

Sportsbod ca. 5 kvm.

Standard

4 boliger - 2 stk. vertikaldelte tomannsboliger - med godt utnyttet areal, god standard og moderne arkitektur.
Boligene er innflyttingsklare!

Fra inngangssiden får hver bolig egen inngang med overbygget inngangsparti og sportsbod.
1. etasje har åpen løsning i stue og kjøkken med adkomst til en overbygget treplatting på ca. 8 kvm., entrè og bad med vaskeromsdel.
2. etasje har gang med utgang til balkong, 3 soverom hvorav ett med utgang til egen balkong, bad og bod.
Tilhørende garasje til hver bolig.

Gulver leveres med parkett, foruten på gulv i bad, entrè og bad/vaskerom som leveres med fliser.
Vegger leveres ferdig kledd med gips som er ferdig sparklet og malt, foruten vegger i våtrom som leveres med fliser på vegger.
Himlinger leveres med gips som er ferdig sparklet og hvitmalt.

Adresser er tildelt for prosjektet:
Sigurd Jarls vei 39A snr. 1 (solgt),
Sigurd Jarls vei 39B snr 2,
Sigurd Jarls vei 41A snr. 3 (solgt) og
Sigurd Jarls vei 41B snr. 4 (solgt).
Selger opplyser at Sigurd Jarls vei 39A (solgt) er boligen som er beliggende lengst mot vest, og at Sigurd Jarls vei 41B (solgt) er er beliggende lengst øst.
Jf. vedlagte forenklet situasjonskart i prospekt.

Se for øvrig vedlagte byggebeskrivelse i prospektet.

Diverse
Kommunale avgifter og likningsverdi blir fastsatt når boliger er ferdigstilt.
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vil bli utstedt når boliger er ferdigstilt - ferdigattest for alle boligene er utstedt og datert 10.10.2019.
Det foreligger midlertidig brukstilatelse på Sigurd Jarls vei 39B, datert 17.12.2018.
Tilleggsvederlag for kjøpers tilvalg.
Eiendommen er seksjonert og eierforholdet reguleres av "Lov om eierseksjoner". Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv av fritidsbolig.
Det er pt. ikke avklart hva fellesutgifter pr. måned pr. bolig inkluderer, men slik som felles bygningsforsikring, ytre vedlikehold, hagestell, kommunale avgifter, strøm/varme fellesarealer, honorar forretningsfører med mer kan inngå. Det er sameiet i fellesskap som fastsetter fellesutgifter og vedtekter.
NB! Bilder i prospektet og annonse kan være illustrasjoner og kan avvike fra virkeligheten.

Forbehold fra Blink Hus Tønsberg AS
Arealavvik kan forekomme.
Illustrasjonstegninger kan avvike.
Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte enheter.

Ny Lov om eierseksjoner er gjeldende fra og med 1. januar 2020:
Alle eierseksjonssameier er forpliktet til i sine vedtekter å ha bestemmelser knyttet til en bytteordning som skal sikre at parkeringsplasser tilrettelagt for funksjonshemmede er tilgjengelig for seksjonseiere som har behov for disse. Sameiet må i sine vedtekter, gjennom en bytteordning eller på annen måte, sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne, gjøres tilgjengelige for disse. En seksjonseier med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Styret i sameiet er ansvarlig for at lovendringen hensyntas i vedtekter eller ved en vedtektsendring.

Oppvarming

Peisovn med stålpipe over tak i stue/kjøkken.
Gulvvarme i begge bad, entrè og i stue/kjøkken.

Parkering

Tilhørende garasje til hver bolig.
Ellers biloppstillingsplass på asfaltert gårdsplass.

Areal og eierform

Areal: 1 170 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomteareal for det samlede fellesarealet for alle seksjonene utgjør ca. 1 170 kvm. Av dette arealet disponerer hver seksjon et eget eksklusivt uteareal og andel av fellesareal i henhold til seksjoneringsbegjæringen.
Se for øvrig vedlagte utdrag av tinglyst seksjonering som følger vedlagt i prospektet.

Tomt og hage

Alle utvendige grøntområder er ferdig opparbeidet med plen samt gårdsplass og biloppstillingsplass er asfaltert.

Eier

Blink Hus Tønsberg AS

Vei, vann og avløp

Eiendommene vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Kommunale avgifter vil bli fastsatt når boligen er ferdigstilt.
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader. Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader på usolgte enheter.
Det vil bli opprettet eget sameie.
Felleskostnader fordeles etter den eierbrøk/ pr. enhet seksjonen har fått ved tinglysning av seksjonsbegjæringen. Viser forøvrig til Eierseksjonsloven § 23.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område som i kommuneplan, vedtatt 08.09.2015,er avsatt til boligbebyggelse nåværende.
Eiendommen ligger i regulert område og gjeldende reguleringsplan er Skjeggestadåsen Felt B18, vedtatt 26.02.2013. Formål med reguleringen er Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebygelse.
Relaterte planer med planID R10_0014, plannavn Skjeggestadåsen, vedtatt 22.06.2010.
I kommuneplanens arealdel 2015-2027 ligger eiendommen i område avsatt til boligbebyggelse nåværende og boligbebyggelse framtidig.

Prisantydning

3 875 000,-

Beregnet totalkostnad

Prisantydning 3 875 000,-

Omkostninger
14 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 570 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
15 472,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 890 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Boligene selges etter avhendlingsloven/bustadoppføringesloven. Konferer megler for ytterligere informasjon.
Ved kjøp etter bustadoppføringslova - kun 10% av kjøpesum innbetales ved kontraktsinngåelse - de resterende 90 % innbetales innen overtagelse.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter og likningsverdi fastsettes når boliger er ferdig oppført.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tønsbergs Blad 240517 (Kr.4 200) Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525) Tønsbergs Blad 050918 (Kr.4 200) Seksjoneringshonorar (Kr.10 000) Tønsbergs Blad 311018 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 160119 (Kr.4 500) Pantattest selger (Kr.387) Tønsbergs Blad 270319 (Kr.4 500) Foto mars 2019 (Kr.3 750) Tønsbergs Blad 030419 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 240419 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 05.06.19 (Kr.4 500) Kommunale opplysninger (Kr.2 950) Tønsbergs Blad 07.08.19 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 250919 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 09.10.19 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 20.11.19 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 220120 (Kr.2 750) Tønsbergs Blad 260220 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 050820 (Kr.1 500) Tønsbergs Blad 190820 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 090920 (Kr.4 500) Tønsbergs Bad 141020 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 070617 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad 111120 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 181120 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 020817 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad 060917 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad 041017 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad 010117 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad 030118 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad 110419 (Kr.4 200) Totalt kr. (Kr.131 662)

Solgt ihht. bustadoppføringsloven

Eiendommen selges ihht avhendingsloven/bustadoppføringsloven og dens bestemmelser om garanti og sikring av innbetalte midler. Konferer megler for ytterligere informasjon.
Kjøpesummen vil ikke overføres før oppgjørsavdelingen har mottatt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse eller nødvendige garantier.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.
Seksjonering med dagboknr.: 253725 er tinglyst 01.03.2019:
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Tillegsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 119/476.
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Tillegsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 119/476.
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Bolig
Tillegsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 119/476.
Opprettet seksjoner:
Snr: 4
Formål: Bolig
Tillegsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 119/476.

'Finn.no: Visningstekst'

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for avtale om visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i finn-annonsen for påmelding. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Arnfinn H. Sørhaug

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Arnfinn H. Sørhaug

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?