Til innholdet

Romslig, lys og hyggelig selveier leilighet supersentralt beliggende. 2 balkonger. 2 wc. 2 soverom. Garasje. ZOLGT

Nygaards alle 4H
Prisantydning 4 250 000 , -
Boligtype: Leilighet
P-ROM: 106
BRA: 110 m²
Soverom: 2
Byggeår: 2004
Tomtareal: 707 m²

Finn.no: Lokalområde

STOKKE - SENTRUM

Adresse

Nygaards alle 4H 3160 Stokke 2. etasje

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Leiligheten er beliggende meget sentralt til i Stokke sentrum med alle sine fasiliteter i gangavstand. I første etasje av bygget er det flere forretninger samt at det er også legesenter i bygget. Kort gangavstand til dagligvareforretninger, kjøpesenter, jernbanestasjon, kafeer med mer. Nærhet til barnehage, skoler, idrettshall-/anlegg , fotballbane og svømmehall. Nærområdet byr på flere flotte tur- og rekreasjonsområder som for eksempel Bøkeskogen med bygdetun, Storås med lysløyper og Vestfold golfklubb med18-hulls golfbane som ligger mellom Vear og Melsomvik. Det er ca. 10 minutter med bil til Sandefjord Lufthavn Torp og 15 minutter med bil til både Tønsberg og Sandefjord sentrum. Se for øvrig vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 2004

Bygninger og byggemåte

Leiligheten ligger i 2. etasje og inneholder:
Entre med garderobeplass, 2 soverom hvorav 1 med utgang til østvendt balkong. Bad/wc med dusj. Vaskerom med wc. Bod. Romslig og lys stue med utgang til overbygd sørvestvendt balkong. Åpen kjøkkenløsning med hvitevarer.

1 bod i 1. etasje.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1, Ekstratoalett: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 106 kvm, Bruksareal: 110 kvm, Bruttoareal: 116 kvm

Standard

Velkommen til denne hyggelige og romslige selveier leiligheten som holder normal god standard. Supersentralt beliggende med gangavstand til alt. Lys og fin leilighet som gir et godt inntrykk. På gulv er det pakett og veggene har malt glassfiberstrie. Badet og vaskerommet er flislagt. For standard forøvrig se vedlagte tilstandsrapport fra takstmann Gunnar Sverrisson. Det er lagt inn tv og data fra Telenor hvor grunnpakken er inkludert i fellesutgiftene. Dette er en meget lettstelt leilighet som man vil trives godt i. Velkommen til visning!

Oppvarming

Eklektisk. Varmekabler i bad og wc/vaskerom. Forøvrig elektriske panelovner.

Parkering

Det medfølger 1 p-plass i felles parkeringshus i nabobygget.

Areal og eierform

Areal: 707 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Andel av felles tomt som er opparbeidet med plen, trær og prydbusker. Asfalterte stier.

Eier

Brit Eva Bjørnsen Bakke Per Bjørnsen Thomas Bjørnsen Dahlen

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i regulert område som er avsatt til bolig/forretning/kontor. Se vedlagte planstatus.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 10.03.2009. Kopi av denne kan fås ved henvendelse til meglerkontoret.

Diverse opplysninger

Sameie: Sameiet Nygaards Allé 4, Orger.: 987587636
Andel fellesgjeld: 38578
Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler. Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
Forretningsfører opplyser om at når det gjelder vedtektsendring om bytteordning på parkeringsplasser er ikke dette gjort. Sameiet deler parkeringskjeller med to andre sameier. Alle leiligheter har imidlertid egen parkeringsplass. Vedlagt følger et infoskriv om parkeringsplassene og søppelboder.
Sameiet har ikke husordensregler, men de er i gang med å utarbeide dette.

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Prisantydning

4 250 000,- / Fellesutgifter: 2 441,-
Fellesutgifter inkluderer: Bygningsforsikring, strøm i fellesarealer, vask i fellesarealer, regnskap, vedlikehold, tv og bredbånd, alarm, snømåking av fellesareal samt diverse utgifter.

I tillegg til fellesutgifter kommer nedbetaling på andel fellesgjeld er kr. 733 p.r mnd. og blir sendt på egen faktura. Beløpet gjelder utvendig maling som sameiet utførte for et par år siden.

Beregnet totalkostnad

4 250 000,- (Prisantydning) 38 578,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 4 288 578,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 7 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 103 450,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 112 192,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 400 770,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson

Forsikring

Tryg forsiking Polisenummer: 2659690

Kommunale avgifter

Kr. 7 801

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Meglerprovisjon: 1 % av salgssum.
Tilretteleggingshonorar (Kr.13 695)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eft pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

'Finn.no: Visningstekst'

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for avtale om visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i finn-annonsen for påmelding. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?