Til innholdet

Sandefjord/Stokke sentrum. KUN 1 LEDIG! Nyoppført, innflyttingsklar, stilren, smakfull eierleilighet

Ysterigata 3
Prisantydning 4 350 000 , -
Boligtype: Leilighet
P-ROM: 95
BRA: 98 m²
Soverom: 2
Byggeår: 2018
Tomtareal: 0 m²

Ansvarlig megler
Arnfinn H. Sørhaug

Arnfinn H. Sørhaug

Adresse

Ysterigata 3 3160 Stokke

Adkomst

Kjør over jernbaneovergangen i Stokke sentrum mot Bøkeskogen. Ta første vei inn til venstre som er Nygårds allé. Følg Ysterigata til høyre hvor eiendommen følger på venstre hånd i Ysterigata 3.
Eiendommen er markert med skilt fra Z-eiendom.

Beliggenhet

Bygget er beliggende i Stokke sentrum. Her finner man flere sentrumsfunksjoner som dagligvareforretninger, kafeer, kjøpesenter, frisør, vinmonopol, bibliotek, jernbanestasjon, barneskole og barnehage med mer. I Stokke finner man også et rikt og variert kultur- og fritidstilbud med Stokke bygdetun, idrettsanlegg for de fleste aktiviteter, idrettshall, svømmehall, lysløyper, golfbane, ridesenter samt barne- og ungdomsforeninger.
I nærområdet er det flere flotte tur- og rekreasjonsområder i skog og mark som for eksempel Bokemoa, Sundåsen, Storås samt kyststi ved Melsomvik og Trælsodden. Nærhet til sjøen med bademulighet og småbåthavn i Melsomvik.
Enkel adkomst til E18. Kort avstand til Torp flyplass, ved at man kan benytte seg av tog og buss.
Se for øvrig vedlagte nabolagsprofil i prospektet.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 2018

Bygninger og byggemåte

Bygg oppført i mur og tre.

Antall rom

Soverom: 2, Bad: 1, Ekstratoalett: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 95,80 kvm, Bruksareal: 98,60 kvm.

1. etasje:
Leilighet D1 seksjonsnr. 3 med p-rom ca- 95 kvm. og BRA ca. 98 kvm. og inneholder garderobe, bad/vaskerom, bad, gang, 2 boder, 2 soverom, stue/kjøkken i åpen løsning med utgang til balkong.

Arealer er hentet fra tegning mottatt fra Blink Hus Tønsberg AS.

Hver leilighet har har en eksklusiv bruksrett til garasje- og bodplass i garasjekjeller (seksjonsnr. 13).
Hver av seksjonene 1-12 eier 17/252 av seksjonsnr. 13. Eierskapet er knyttet direkte opp mot hver enkelt seksjon.
Se ytterligere informasjon på vedlagte vedlegg til vedtekter for Ysterigata 3 som følger i prospektet.

Standard

1 nyoppført, innflytningsklar, stilren og smakfull eierleilighet.

Enstavs eikeparkett på gulv i stue/kjøkken, begge soverom, bod og entre/gang. Bad og bad/vaskerom har fliser på gulv.
Malte innvendige overflater. Flislagte vegger i bad og bad/vaskerom.
Malte slette himlinger.
Integrerte hvitevarer på kjøkken som platetopp med induksjon, innebygget komfyr, kombinert kjøl-/fryseskap og oppvaskmaskin medfølger i handelen.
Balkong med rekkverk i stål/aluminium og glasskledning.

Garasjekjeller med 1 tilhørende parkeringsplass og 1 tilhørende sportsbod (BRA ca. 5 kvm.) til hver leilighet samt fellesboder og felles sykkelparkering.

Felles trapp og heis fra hovedinngang/garasjekjeller til inngangsplan i hver etasje.

Diverse
Eiendommen er seksjonert og eierforholdet reguleres av "Lov om eierseksjoner". Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv av fritidsbolig.
Vedtekter og felleskostnader fastsettes av Eierseksjonssameiet Ysterigata 3 i fellesskap ved årsmøte/sameiermøte. Ekstraordinært årsmøte/sameiermøte er avholdt i november 2018. Ved årsmøtet ble ikke vedtekter og vedlegg til vedtekter vedtatt og under endring. Disse må pt. ansees som foreløpige. 
Felleskostnader pr. leilighet er vedtatt og utgjør pr. måned kr. 3 920,- for seksjon 3. Forretningsfører har orientert om økning av felleskostnader vil gjøres gjeldende fra februar 2020 med kr. 4 058,- pr. mnd. 
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader. Disse inkluderer ytre vedlikehold, snørydding/strøing, drift heis, TV/bredbånd, drift/vedlikehold garasje, lys/oppvarmin fellesareal, felles bygningsforikring, regnskaps-/forretningsførsel og felles bygningsforsikring med mer.
Felleskostader som knytter seg til den enkelte bruksenhet fordeles likt mellom seksjonseierne samt kostnader knyttet til garasjeseksjonen fordeles likt mellom eierne av seksjonen.
Sameiebrøk er 99/1385 for seksjon 3 og uttrykker seksjoneierens forholdsmessige eierandel i sameiet.
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiet Ysterigata 3 sine felleskostnader.
Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader på usolgte enheter.
Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon. Sameiets styre skal underrettes om alle overdragelse og leieforhold.
Dyrehold er tillatt. Dyreholdet må ikke være til sjenanse for de øvrige brukerne av eiendommen.
Regnskapsfører for Eierseksjonssameiet Ysterigata 3 er Sparebank1 Regnskapshuset BV AS. Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i foreløpige vedtekter og vedlegg til vedtekter samt seksjonering. Se ytterligere informasjon på vedlagte foreløpige vedlegg til vedtekter for Ysterigata 3 som følger i salgsoppgaven. Megler innehar foreløpige vedtekter og vedlegg til vedtekter, seksjonering og protokoll fra stiftelsesmøtet samt budsjett og protokoll fra ekstraordinært årsmøte avholdt i november-18. Kopi av dette kan fås ved henvendelse til meglers kontor.
Det kan kunne påregnes dugnadsplikt, evnt. konkrete regler om fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).
Det vedtatt at hver seksjon skal betale kr. 5 000,- i sameieinvestering/oppstartkapital. Dette tilkommer som tillegg på øvrige omkostninger.

Det er utstedt midlertidig brukstillatelse datert 26.04.2018.
Det er utstedt ferdigattet datert 09.01.2020.

NB! Innvendige bilder i prospekt og annonse er fra visningsleilighet og kan avvike noe fra leilighet til leilighet.

Ny Lov om eierseksjoner er gjeldende fra og med 1. januar 2020:
Alle eierseksjonssameier er forpliktet til i sine vedtekter å ha bestemmelser knyttet til en bytteordning som skal sikre at parkeringsplasser tilrettelagt for funksjonshemmede er tilgjengelig for seksjonseiere som har behov for disse. Sameiet må i sine vedtekter, gjennom en bytteordning eller på annen måte, sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne, gjøres tilgjengelige for disse. En seksjonseier med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Styret i sameiet er ansvarlig for at lovendringen hensyntas i vedtekter eller ved en vedtektsendring.

Ligningsverdi
Ligningsverdi fastsettes etter at boligen er ferdigstilt. Fastsettelsen gjøres enten av Ligningskontoret eller på grunnlag av Boligkalkulator på www.skatteetaten.no.
Ligningsverdi vil avhenge av hvorvidt eier benytter boligen som sin primærbolig (folkeregistert adresse) eller sekundærbolig, hvorav sistnevnte vil få en høyere ligningsverdi enn primærboligen. Formuesverdien for en primærbolig utgjør 25 prosent (2016 og 2017) av beregnet markedsverdi for boligen. For en sekundærbolig utgjør formuesverdien 80 prosent (2016) eller 90 (2017) av boligens beregnede markedsverdi.
Se mer info på Skatteetatens hjemmeside.

Forbehold fra Blink Hus Tønsberg AS
Arealavvik kan forekomme.
Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte enheter.
Innvendige bilder i prospekt og annonse er fra visningsleilighet og kan avvike noe fra leilighet til leilighet. Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte enheter.

Oppvarming

I alle gulv, unntatt i boder, leveres vannbåren gulvvarme med termostat tilknyttet energibesparende varmepumpe.

Parkering

Garasjekjeller med 1 tilhørende parkeringsplass og 1 tilhørende sportsbod (BRA ca. 5 kvm.) til hver leilighet.

Areal og eierform

Eierform: Fellestomt

Tomt og hage

Tomten er felles for sameiet og disponeres i henhold til seksjonsbegjæringen/vedtekter for sameiet Ysterigata 3.
Alle felles utvendige uteområder er etablert med plen og/eller er steinbelagt. Gårdsplass og parkeringsplasser asfalteres.

Eier

Stokke Investment AS v. Knut Roar Stein
Selger er Blink Hus Tønsberg AS.
Hjemmelshaver er Stokke Investment AS.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er ligger i område som i kommuneplanen, vedtatt 02.11.2015, er avsatt til bolig.
Eiendommen ligger i regulert område som i reguleringsplanen, vedtatt 24.09.1990 med plannavn Frydenbergjordet og planID 1070, er avsatt til bolig. Det foreligger en endring i reguleringsplanen, vedtatt 19.04.1999, om utvidelse av Engveien eldresenter.
Detaljregulering for ny utbygging på eiendommen er vedtatt 02.10.2015.
Be om kopi ved henvendelse til meglers kontor.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Dagboknr.: 501174, tinglyst 06.05.1959:
BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Rettighetshaver: 0720 / 22 / 108 / / 
Rett til å bygge inntil felles grense i en avstand på under 4 m.

Dagboknr.: 830383, tinglyst 01.06.2018:
SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Tillegsdel: Bygning
Sameiebrøk: 94/1385
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Tillegsdel: Bygning
Sameiebrøk: 94/1385
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Bolig
Tillegsdel: Bygning
Sameiebrøk: 99/1385
Opprettet seksjoner:
Snr: 4
Formål: Bolig
Tillegsdel: Bygning
Sameiebrøk: 80/1385
Opprettet seksjoner:
Snr: 5
Formål: Bolig
Tillegsdel: Bygning
Sameiebrøk: 94/1385
Opprettet seksjoner:
Snr: 6
Formål: Bolig
Tillegsdel: Bygning
Sameiebrøk: 110/1385
Opprettet seksjoner:
Snr: 7
Formål: Bolig
Tillegsdel: Bygning
Sameiebrøk: 99/1385
Opprettet seksjoner:
Snr: 8
Formål: Bolig
Tillegsdel: Bygning
Sameiebrøk: 80/1385
Opprettet seksjoner:
Snr: 9
Formål: Bolig
Tillegsdel: Bygning
Sameiebrøk: 94/1385
Opprettet seksjoner:
Snr: 10
Formål: Bolig
Tillegsdel: Bygning
Sameiebrøk: 110/1385
Opprettet seksjoner:
Snr: 11
Formål: Bolig
Tillegsdel: Bygning
Sameiebrøk: 99/1385
Opprettet seksjoner:
Snr: 12
Formål: Bolig
Tillegsdel: Bygning
Sameiebrøk: 80/1385
Opprettet seksjoner:
Snr: 13
Formål: Næring
Sameiebrøk: 252/1385

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Be om kopi ved henvendelse til meglers kontor.

Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Prisantydning

4 350 000,-

Beregnet totalkostnad

4 350 000,- (Prisantydning)

11 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 450 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
5 000,- (Eierskiftegebyr forretningsfører)
5 000,- (Sameieinvestering/oppstartkapital)
7 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
--------------------------------------------------------
29 572,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 379 572,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning 4 350 000,-.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Forsikring

Tryg Forsikring AS Polisenummer: 6801152

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter dekkes av felleskostnader pr. mnd.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Eiendommen er seksjonert og eierforholdet reguleres av "Lov om eierseksjoner".
Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv av fritidsbolig.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Kommunale opplysninger (Kr.2 700) Markedspakke utleggTønsbergs/Sandefjiords Blad 040117 (Kr.11 000) Tønsbergs Blad 220217 (Kr.7 900) Tønsbergs Blad 010317 (Kr.7 900) Tønsbergs Blad 050417 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad 020817 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad 090817 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad 060917 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad 270917 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad 151117 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad 100118 (Kr.4 200) Fotograf (Kr.3 500) 50x70 vindusplakat (Kr.188) Tønsberg og Sandefjords Blad 300518 (Kr.7 750) Tønsbergs Blad 060618 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad 200618 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad 270618 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad 080818 (Kr.4 200) Gebyr megleropplysninger forr.fører (Kr.2 500) Tønsbergs Blad 220818 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad 050918 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 190918 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad 101018 (Kr.4 200) Tønsbergs Blad/Sandefjords Blad 110117 (Kr.11 000) Tønsbergs Blad 311018 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 211118 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 090119 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 160119 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 060219 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 270219 (Kr.4 500) Servitutter dbnr 501174 (Kr.172) Pantattest selger (Kr.387) Tønsbergs Blad 270319 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 090519 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 180117 (Kr.7 900) Tønsbergs Blad 05.06.19 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 07.08.19 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 301019 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 230120 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 190220 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 180320 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 170620 (Kr.4 500) Sandefjords Blad 180117 (Kr.4 900) Tønsbergs Blad 250117 (Kr.7 500) Sandefjords Blad/Tønsbergs Blad 010217 (Kr.11 000) Tønsbergs Blad 080217 (Kr.7 900) Tønsbergs Blad 150217 (Kr.7 900) Totalt kr. (Kr.232 897)

Solgt ihht. bustadoppføringsloven

Eiendommen/bygget er snart ferdigstilt og resterende usolgte leiligheter selges etter Avhendingsloven.

Da eiendommen var under oppføring ble enheter solgt ihht bustadoppføringsloven og dens bestemmelser om garanti og sikring av innbetalte midler - kjøpesummen vil ikke overføres før oppgjørsavdelingen har mottatt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse eller nødvendige garantier.

Andre opplysninger

Eiendommen/bygget er snart ferdigstilt og resterende usolgte leiligheter selges etter Avhendingsloven.

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Arealangivelsene er hentet fra tegning mottatt av selger og arealavvik kan forekomme.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Arnfinn H. Sørhaug

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Arnfinn H. Sørhaug

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?