Til innholdet

Sandefjord/Skåum - Solrik eiertomt med utviklingsmuligheter i etablert boligområde.

Skåumsletta 13
Prisantydning 1 800 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 2000 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Arnfinn H. Sørhaug

Arnfinn H. Sørhaug

Adresse

Skåumsletta 13 3160 Stokke

Adkomst

Fra Tønsberg kjører man til Sem og videre mot Andebu. Ta av til venstre mot Fossnes inn på Vennerødveien og hold venstre. Følg denne veien frem til Skåumlia på venstre hånd og ta Skåumveien til venstre. Skåumsletta er første vei til venstre. Eiendommen ligger inn en stikkvei, helt innerst på venstre side i Skåumveien 13.

Eiendommen er skiltet med salgs skilt fra Z-eiendom.
For øvrig se vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven eller vedlagte kartskisse i FINN-annonsen.

Beliggenhet

Tomten ligger landlig og fredelig til i et boligområde på Skåum med gangavstand til barneskole og busstopp.
Fritids- og servicetilbud finner man via Arnadal idrettsanlegg med en rekke aktivitetsgrener, mosjonsgrupper og barneidrett. På idrettsplassen finnes blant annet en stor gressbane, ballbinge, basketmål, lekeplass samt skaterampe og er et naturlig samlingspunkt for en rekke idrettsaktiviteter og andre arrangement.

Fra eiendommen er det  umiddelbar nærhet til skog og natur som gir god rekreasjon på helårsbasis.
Ca. 1,5 km. unna er Fossnes kunst- og kultursenter, en kunstnerlandsby med flere verksteder. Her finner du også "Sti for øye" som er en opparbeidet gangsti som går gjennom et idyllisk naturlandskap med fine, utplasserte kunstverk, deilige hvileplasser og naturskjønn utsikt. Stien er åpen hele døgnet og er tilrettelagt for funksjonshemmede.
Det er også kort vei til Kulerødvannet og Askjemvannet for bading og fisking, samt oppmerket sti gjennom hele kommunen fra Sandefjord til Tønsberg. Kommunen har rikelig med aktivitetstilbud for store og små med blant annet håndball, fotball, orientering, turn, ski, flere lag og jakt- og fiske foreninger med mer.
Ut.no har registrert tursti i lett terreng i skogsområdet i nærområdet samt sykkelturvei via Arnadal over til Skalberg og videre nordover til blant annet Ramnes og ned igjen til Andebu.
For den golfintresserte kan nevnes at det er ca. 20 minutters kjøring til Vestfold golfklubb på Vear med 18-hulls golfbane.

Nærmeste togstasjon er i Stokke sentrum og ligger ca. 10 minutters kjørevei unna.
Med ca. 20 minutter kjøretid er Sandefjord som tilbyr ferjeforbindelse til Sverige og Torp Sandefjord Flyplass med flere daglige utenlandsdestinasjoner.
Tønsberg ligger også ca. 20 minutters biltur unna med alt av bymessige fasiliteter, yrende fokeliv og kulturopplevelser som Slottsfjellet med nydelig utsikt, dampskipet DS Kysten med skjærgårdstur i vakkert kystlandskap, restauranter langs brygga samt mye mer.

Se for øvrig vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Areal og eierform

Areal: 2 000 kvm, Eierform: Eiet tomt
Oppgitt tomtearealet må anses som et ca./antatt areal.

Selveiet tomt for bolig uten byggeklausul regulert for boligbebyggelse.
Kjøper står fritt til å velge husleverandør innenfor reguleringsbestemmelser.
Se vedagte reguleringbestemmelser for reguleringsplan Skåum som følger vedlagt i salgsoppgaven.
Kjøper må selv undersøke om ønsket bolig kan bygges på tomten.

Alle kostnader i forbindelse med egen byggesøknad dekkes i sin helhet av kjøper.
Kjøper betaler alle kostnader for tilkobling til vann og avløp og evnt. strøm/EL.

Oppgitt Gnr. 558 Bnr. 26 er å anse som hovedbøl.
Eiendommen/tomten vil bli søkt fradelt fra hovedbølet, og vil bli ca. 2 mål.
Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Da det gjelder overdragelse av tomt (ubebygd areal), kreves grønn egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer erklæringen, og at denne godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal legges ved skjøtet for tinglysing, og oppgjør kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Eier

Stokke trygdeboliger borettslag

Vei, vann og avløp

Vei
Eiendommen har adkomst fra kommunal vei.

Vann og avløp
Kommunalt vann og avløp ligger i veien inn til Skåumsletta 11 A-D og Skåumsletta 13.
Se ledningskart vann og avløp som følger vedlagt i salgsoppgaven.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i område som i kommuneplan/kommunedelplan, vedtatt 24.09.2019, avsatt til boligbebyggelse nåværende, gul sone ihht. T-1442, rød sone ihht. T-1442 og gang/sykkelvei nåværende.

Eiendommen ligger i regulert område i gjelde regulering med plannavn Fossnes senter og Pikås, vedtatt 24.09.2001, reguleringsformål gang-/sykkelvei og kjørevei og plannavn Fossens - Vennerød, vedtatt 05.11.2007, reguleringsformål annen veigrunn samt plannavn Skåum, vedtatt 22.03.1974, reguleringsformål høyspenningsanlegg.

Eiendommen er utsatt for støy fra veitrafikk fra Vennerødveien. Rød og gul støysone ihht. Miljøverndepartements "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging". Denne er markert med hensynssone i kommuneplanen og framgår av kartløsningen på kommunens hjemmeside under "Temakart til kommuneplanen, støy".

Eiendommen omfattes ikke av en bebyggelsesplan etter eldre plan og bygningslov. Det er ikke igansatt planleggingsarbeid som inkluderer/berører eiendommen. Det eksisterer ingen planforslag dom berører eiendommen.

Alle opplysninger er innhentet fra Sandefjord kommune.
Be om kopi av reguleringsforhold ved henvendelse til meglers kontor.

Prisantydning

1 800 000,-

Beregnet totalkostnad

1 800 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 45 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000,-)) -------------------------------------------------------- 57 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 857 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Alle kostnader i forbindelse med egen byggesøknad dekkes i sin helhet av kjøper.
Kjøper betaler alle kostnader for tilkobling til vann og avløp og evnt. strøm/EL.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tønsbergs Blad 290921 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 061021 (Kr.4 500) Garantiforsikringspremie (Kr.2 950) Markedspakke (Kr.18 500) Oppgjør og tinglysning (Kr.5 900) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 800 000,-) (Kr.43 125) Tilrettelegging (Kr.14 950) Totalt kr. (Kr.94 425)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det følger ingen tinglyste heftelser/servitutter som påhviler hovedbølet Gnr. 558 Bnr. 26. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Hvis ikke tidspunkt for fellesvisning fremkommer i annonsen eller du ønsker annet tidspunkt, ber vi deg kontakte megler for å avtale visningstidpunkt.

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i finn-annonsen påmelding. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt. NB: Dersom du er i risikogruppen, ber vi deg kontakte megler.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Arnfinn H. Sørhaug

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Arnfinn H. Sørhaug

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?