Til innholdet

Sentralt beliggende enebolig m/gangavstand til alt på Eik, brukes i dag som bofellesskap og selges utleid med inventar!

Eikveien 46C
Prisantydning 3 950 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 165
BRA: 169 m²
Soverom: 4
Byggeår: 1929
Tomtareal: 0 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
John Marius Eia Thollefsen

John Marius Eia Thollefsen

Finn.no: Lokalområde

Ta kontakt for visning! Eik

Adresse

Eikveien 46C 3122 Tønsberg

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Eneboligen ligger i et barnevennlig og etablert boligområde på Eik, ca. 2,5 km fra Tønsberg sentrum i Tønsberg kommune. Det er kort vei til lekeplass, fotballbaner, Eikhallen med diverse fritidsaktiviteter og tilbud, treningssenter, tennisanlegg, ridesenter og badeplass. Kun noen få hundremeter fra Eik Skole og Mortenåsen Barnehage. Umiddelbar nærhet til Granly skole.

Et steinkast unna ligger populære Greveskogen som har to lysløyper og videre løypenett til områder med oppkjørte skiløyper vinterstid. I Jarlsbergs skoger finnes også flere kilometer med stier og kulturlandskap, som for eksempel Grevestien og Råkkåsstien. Fra boligen er det gangavstand til "messeområdet" med ishall og utvendig skøytebane. Stedet er også er et godt utgangspunkt for fine turer i Frodeåsen. Slottsfjellet ligger også i gangavstand, og byr på attraktive kulturminner, fine turområder og flott, vidstrakt utsikt.

Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Rema 1000 og Meny. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Eiktoppen kjøpesenter spisesteder, post, bank, frisør, apotek og legesenter m.m. Det er kort vei til Tønsberg sentrum med bymessige servicetilbud, samt ALTI Farmandstredet med godt over 100 butikker. Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og tog, hvorav nærmeste holdeplass er like utenfor eiendommen.

Det er videre enkel adkomst til E-18 som tar deg til Oslo eller mot Sørlandet. Ved å benytte bil tar det ca. 5 min til Tønsberg, 18 min til Horten, 20 min til Sandefjord lufthavn, 59 min til Oslo, samt 1 time og 23 min til Oslo lufthavn. Den nyetablerte Wang Ung (ungdomsskole) ligger kun få hundre meter unna. Det finnes flere videregående skoler i nærheten som f.eks. Wang toppidrett og Greveskogen videregående, samt et godt utvalg avbåde private og kommunale barnehager.

Tønsberg er en populær by som har sitt absolutte høydepunkt sommerstid, med stor turisme og et yrende folkeliv. Langs bryggene i Tønsberg kan du nyte avbåtlivets gleder, eller et stort utvalg av restauranter, kafeer og barer. Fra Tønsberg sentrum er det ca. 10 min til populære Ringshaugstranda, en stor, nydelig sandstrand med steinmolo, badetrapp og stor gresslette som innbyr til soling. Tønsberg brettseilerklubb er lokalisert på sørsiden av stranden.

Av severdigheter og kulturelle tilbud kan Oseberghaugen og Haugar kunstmuseum med norsk samtidskunst anbefales.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Eierseksjon, oppført i 1929

Bygninger og byggemåte

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Innhold

1. Etasje: Vindfang, bad, gang/trapperom, kontor/arbeidsrom, kjøkken, soverom, soverom 2, stue
2. Etasje: Trappegang, soverom, soverom 2, kjøkken, bad
Loft: Trapperom, loftstue, loftstue 2

Det er 6 rom som leies ut. For å få oversikt over leiepris pr rom, ta kontakt med megler. Total leieinntekt vil være ca 27.650 i måneden.

Antall rom

Soverom: 4

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 165 kvm, Bruksareal: 169 kvm

Standard

Enebolig i to og ½ etasje oppført i 1929, boligen er tilbygd i flere etapper, sist i 1990 med utvidelse av baderom. Boligen er påkostet med ny taktekking i 2005. Vinduer er generelt slitte samt enkelte råteangrepet og må påregnes byttet, videre er det registrert råte i utvendig kledning som må påregnes byttet på sikt. Boligen har vært utleid de siste 8 årene (hele selgers eiertid) og bære preg av det. Som det fremgår av rapporten forøvrig er det registrert enkelte symptomer på avvik fra normal tilstand/dagens krav, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene samt strengere forskriftskrav.

Utvendig:
Saltak tekket med betongtakstein fra 2013, undertak av rupanel. Taket er besiktet fra bakkenivå. Taket er lagt om med ny papp, sløyfer, lekter og takstein i 2013, iflg tidligere rapport. Takrenner, nedløp og beslag av plastbelagte/lakkerte stålplater. Takrenner og nedløpsrør fra tidlig 1980 tallet, rennebeslag ble skiftet i forbindelse med omlegging av tak i 2013 iflg. tidligere rapport. Yttervegger med bindingsverks konstruksjon og stående bordkledning. Kledning fra byggeår med unntak av enkelte bord som er byttet etter behov. Plassbygget takkonstruksjon av tre tekket med rupanel. Lukket konstruksjon uten inspeksjons mulighet. Sidehengslede vinduer med ett lags glass og løse varevinduer, vinduer fra byggeår, ett sidehengslet losholt vindu med 3 lags isolerglass, vinduer i tilbygg fra 1990. Velux takvindu med 2 lags isolerglass i loftsstue. Ytterdør i malt utførelse, enkel terrassedør fra glassveranda. Terrasse fundamentert med pilarer på løsmasser ved inngang. Utvendig trapp av betong.

Innvendig:
Fliser i vindfang, gang og kontor, hovedsaklig parkett og tregulv på øvrige gulv. Vegger kledd med panel eller plater. Himlinger i malte plater eller panel. Trebjelkelag med stubbeloft mellom etasjene, antatt stubbeloftfyll av sagflis i bjelkelaget. Pipe murt i teglstein med ett røykløp, ett ildsted tilkoblet pipe. Sotluke i kjeller og feieluke på loft. Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv, adkomst fra gang og fra utvendig side til en lite del mot nord. Boligen har malt tretrapp. Innvendig har boligen malte fyllingsdører, delvis fra byggeår og delvis av nyere dato.

Se vedlagte Tilstandsrapport for mer informasjon.

Tilstandsrapport og angivelse av tilstandsgrader

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.

Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;

- 10 stk tilstandsgrad 1 (TG1/0) - mindre eller moderate avvik.
- 12 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
- 15 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
- 5 stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.

Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak:

- Utvendig > Nedløp og beslag
- Utvendig > Veggkonstruksjon
- Utvendig > Vinduer nye
- Utvendig > Utvendige trapper
- Innvendig > Radon
- Innvendig > Pipe og ildsted
- Innvendig > Krypkjeller
- Utvendig > Innvendige dører
- Innvendig > Andre innvendige forhold
- Våtrom > Overflater Gulv > Bad
- Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
- Tekniske installasjoner > Ventilasjon
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
- Tomteforhold > Drenering
- Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter

Elementer hvor TG-3 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer med kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid (evt. funksjonssvikt eller sammenbrudd):

- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
- Utvendig > Vinduer
- Utvendig > Dører
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
- Våtrom > Overflater Gulv > Bad

Oppvarming

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget den
18.01.18 i ovennevnte objekt. Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Gradering 2
Avvik 1:1 etg.
Beskrivelse av avviket: Skorstein er ikke foret i henhold til monteringsanvisningen, foringsrøret skal føres ned til
bunnen av skorstein og den skal stå på støpt fundament. Det skal i tillegg være tett mellom
foringsrøret og eksisterende skorstein i bunnen.

Avvik 2:Loft
Beskrivelse av avviket: Det er utett i sammenkobling mellom av foringsrør og gammel skorstein.

Gradering 1
Avvik 3:1 etg.
Beskrivelse av avviket: Den ubrennbare platen på gulvet foran ildstedet gml. etasjeovn er for kort.

Det er da fyringsforbud i huset.

Parkering

Det er parkering på egen grunn.

Areal og eierform

Eierform: Fellestomt

Tomt og hage

Felles opparbeidet tomt med gruset innkjørsel, plen og nye busker.

Eier

Leif Henry Elgvin

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til :
Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (22.5.2019) 1393.69m2
Gang/sykkelvei - Nåværende Kommuneplan (22.5.2019)

GJELDENDE REGULERING
Eiendommen omfattes av reguleringsplan med planid:
3803 31005 Gang- og sykkelvei langs Eikveien (vedtaksdato 16.3.1994) Formål: Boliger og frisiktsone.

RELATERTE PLANER
PLANID :03230 Plannavn: Syrbekkveien-Lørte, Nordre Eik. Vedtaksdato 23.4.2014.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig innflytningstillatelse på bygningen i kommunens arkiv. Forholdet til manglende ferdigattest for eldre bygg er tatt inn lovteksten ved revisjon av plan og bygningsloven i 2014 i § 20-1 "Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Det foreligger ikke noen tegninger som viser planløsning og rom er derfor definert etter bruk på befaringsdagen. Oppholdsrom i loftsetasje tilfredsstiller ikke dagens krav om rømningsvei og lysforhold.

Prisantydning

3 950 000,-

Beregnet totalkostnad

3 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 98 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 950 000,-)) -------------------------------------------------------- 112 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 062 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson Takstdato : 25.05.2023 Formuesverdi : 1 406 749,- Sekundær formuesverdi : 5 064 297,- Formuesverdi pr. : 31.12.2021

Forsikring

IF

Kommunale avgifter

Kr. 15 488 pr. år

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:1 406 749,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 5 064 297,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 950 000,-) (Kr.47 400) Servitutter (Kr.1 800) Tilrettelegging (Kr.16 950) Løfting Finn.no 08.09.2023 (Kr.1 500) Kommunale opplysninger (Kr.3 700) Markedspakke (Kr.12 600) Markedspakke utlegg (Kr.6 100) Oppgjør og tinglysning (Kr.6 250) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Totalt kr. (Kr.100 570)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd. til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er en tinglyst forkjøpsrett på eiendommen. Denne blir avklart etter budaksept. For mer info, kontakt megler.

Det er møblert med seng, skrivebord og skap på alle rom untatt nr.1 som ikke har skap, disse medfølger i salget. Møbler og hvitevarer i fellesrommene følger følger også.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Finn.no: Visningstekst

Ta kontakt med megler for visning!

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 982832632
Laster kart..

John Marius Eia Thollefsen

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt John Marius Eia Thollefsen

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?