Til innholdet

Sjarmerende helårshytte med enkel adkomst fra hovedvei. Flotte turområder og gode solforhold, innerst i blindvei.

Jondalveien 1324
Prisantydning 1 450 000 , -
Boligtype: Fritidseiendom
P-ROM: 73
BRA: 73 m²
Soverom: 4
Byggeår: 1972
Tomtareal: 1000 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Ola Norderhaug

Ola Norderhaug

Kort om eiendommen

Fritidseiendommen er omgitt av idyllisk natur i et fredelig og tilbaketrukket område der du kan finne roen i en travel hverdag. Selv om eiendommen er skjermet ligger innerst i blindvei. Parkering rett ved hytta. Både sommer og vinter kan du nyte en kort biltur til flotte turområder med både turer til fots og fine skiløyper i Blefjellsområdet.

Hytten har en god planløsning og en koselig atmosfære. Her kan vi trekke frem en sosial stue med vedfyring, et praktisk kjøkken, 4 soverom og bad.

Finn.no: Lokalområde

BLEFJELL - JONDALEN

Adresse

Jondalveien 1324 3614 Kongsberg

Adkomst

Se vedlagt kartskisse. Enkel adkomst fra hovedvei.

Beliggenhet

Hyttens beliggenhet gjør det til en utsøkt helårshytte, med gode muligheter både sommer som vinter. Usjenert beliggenhet med kort vei til oppkjørt løypenett innover Blefjell og til Buvann..

På vinteren kan man nyte gode skimuligheter, med kort biltur til oppkjørte langrennsspor med preparerte løyper. Ellers er det en kort kjøretur til alpinanlegg.

Type, eierform og byggeår

Fritidseiendom Selveier, oppført i 1972

Bygninger og byggemåte


Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Innhold

Hytta: 1.etasje, 73 kvm: inneholder: romslig gang, toalettrom, bad, 4 soverom, stor stue og kjøkken.
Uthus: 17 kvm, inneholder: bod, bod m/ aggregat og snurredo.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 4, Bad: 1, Antall rom: 5

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 73 kvm, Bruksareal: 73 kvm

Fritidsbolig:
BRA-i: 73 kvm

Uthus:
BRA-e: 17 kvm

Møblering / utstyr

Montert solselleanlegg og strøm inne i hytta, ifølge selgers egenerklæring.

Standard

Eiendommen omfatter en fritidsbolig fra 1972 som er oppgradert siste 10 år: Det er boret etter vann, montert toalett, solcelleanlegg, varmesentral og gassdrevet vannoppvarming.
Det er registrert enkelte avvik som kan tyde på ufagmessig utførelse. Ellers er det stort sett normal elde, slitasje og avvik fra dagens forskriftskrav. For ytterligere info, se rapportens enkeltpunkter.

UTVENDIG
Bygningen har fasader med liggende trepanel. Taktekking er ukjent. Vinduer i tre med 2-lags glass. Terrasse oppført i trekonstruksjoner.

INNVENDIG
Gulv: Furugulv og laminat.
Vegger: Panelplater og trepanel.
Himling: Mdf-panel og trepanel.

VÅTROM
Badet er et typisk "hyttebad" som ikke er bygget som våtrom. Rommet har innredning med nedfelt servant og dusjkabinett. Det er mdf-panel på vegger og i himling. Det er laminat på gulv. Det er plastsluk og ikke noen form for tettesjikt. Det er naturlig ventilering. Hulltaking er foretatt i vegg mot dusjsone fra toalettrom. Måleresultatet er 14,3 vektprosent i bunnsvill. Grensen for om det kan oppstå skader, er 18 vektprosent.

SPESIALROM
Toalettrom med forbrenningstoalett og servant. Det er laminat på gulv, og panelplater på vegger.

Det er montert en dieselvarmer i stuen med tank under hytta. Ikke funksjonstestet.
Hytta har et åpent el-anlegg. Sikringsskap med automatsikringer er plassert i gangen.
Strømforsyning er via dieselaggregat i uthus.

Tilstandsrapport og angivelse av tilstandsgrader

Det foreligger en tilstandsrapport datert 21.12.23 med befaringsdato 15.12.23 fra Marius Vedvik som er en uavhengig og autorisert takstmann.

 
En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten, hvor innholdet i denne er regulert i egen forskrift, gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen. Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.
 
Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;

- 1 stk. tilstandsgrad 0 (TG0 lys grønn) - ingen avvik.
- 10 stk. tilstandsgrad 1 (TG1 - lys grønn) - mindre eller moderate avvik.
- 0 stk. tilstandsgrad 2 (TG2 - lys gul) - avvik som ikke krever tiltak
- 12 stk. tilstandsgrad 2 (TG2 - mørk gul) - avvik som kan kreve tiltak
- 4 stk. tilstandsgrad 3 (TG3 - rød) - store eller alvorlige avvik.
- 2 stk. tilstandsgrad IU - konstruksjoner som ikke er undersøkt.

TG-2 anmerkninger (mørk -gul) er relatert til for nedløp, kledning, tak, vinduer, dører, gulv, krypkjeller, bad, toalettrom og vannledninger.
TG-3 anmerkninger (rød) er relatert til for utvendig terrasse, bad, kjøkken og elektrisk anlegg.

Inngående beskrivelse av anmerkningene følger av tilstandsrapporten.

Det er kun TG-2(mørk gul) og TG-3(rød) som kommenteres særskilt, for øvrig vises det til tilstandsrapporten.

Både tilstandsrapport og selgers egenerklæring, utgjør en integrert del av denne salgsoppgaven, som kjøper forventes å gjøre seg kjent med. Tilstandsrapporten gir opplysninger om eiendommens tekniske tilstand.

Parkering

Egen parkering rett ved hytta. Vei helt inn.

Areal og eierform

Areal: 1 000 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2024, Festeavgift: 3074

Tomt og hage

Tomten er punktfestet. Punktfeste er en variant av tomtefeste der en festeavtale hvor arealet ikke er malt opp, men angitt som et punkt i kartet pa bortfesterens eiendom. Denne festeformen innebarer at den som fester har rett til a bygge en hytte, men uten noen klar tomteareal/ avgrensning. Det males kun ut ett punkt i terrenget hvor bygget skal sta, derav navnet punktfeste. I medhold av tomtefesteloven og rettspraksis sa disponerer fester et areal pa 1 dekar (1000 kvm) naturlig avgrenset rundt bygget.

Utdrag fra tomtefestelovens ˜16. Fysisk raderett: . "Ved feste av tomt til bustadhus og fritidshus har festaren same fysiske raderett over festetomta til bruk innanfor festeforemalet som ein eigar har, sa langt ikkje anna fylgjer av det som er avtalt. Er det avtalt at festaren ikkje kan hogge ned tre pa tomta, kan festaren likevel krevje at bortfestaren i rimeleg mon tek bort tre som hindrar utsikt eller pa annan mate er til ulempe, og setje seg imot hogst av tre som bor verte staande for trivnaden si skuld. Er det ikkje sagt noko i avtala om storleiken pa tomta (punktfeste), gjeld foresegnene i andre punktum for eit areal pa eitt dekar (daa), medrekna der huset eller husa star og hoveleg avrunda etter tilhova pa staden."

Reguleres årlig etter konsumprisindeksen. Festekontrakt er datert 08.10.1973.

50 år fra kontraktsinngåelse, med rett til forlengelse ytterligere 25 år. Festekontrakten vil ha et engangsløft i 2024, ifølge bortfester. Beløp er ikke bestemt pr 01.02.24.

Eier

Tom Nilsen
Mona Nilsen

Servitutter

1973/3968-4/26  Festekontrakt - vilkår  


12.10.1973  festetid: 50 år
Avgiftsbestemmelser
Bestemmelser om forlengelse
Bestemmelser om overdragelse
Med flere bestemmelser
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for boligen.

Det opplyses fra kommunen at det foreligger ingen byggesøknad for orginalt bygg.
Det foreligger en ferdigattest for tilbygg fritidsbolig datert 02.01.2017. ( denne attesten er gitt på bakgrunn av innsendte søknad  mottatt av kommunen 09.12.2016).  At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Prisantydning

1 450 000,-

Beregnet totalkostnad

1 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 240,- (Pantattest kjøper) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 36 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 450 000,-)) -------------------------------------------------------- 48 990,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 498 990,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Vedvik taksering Takstdato : 20.12.2023

Kommunale avgifter

Kr. 2 881 pr. år

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: ,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Internettannonsering (Kr.4 800) Visninger (Kr.3 500) Kommunale opplysninger (Kr.5 500) Markedspakke (Kr.12 900) Oppgjør og tinglysning (Kr.8 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.500) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 450 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.16 950) Totalt kr. (Kr.101 150)

Boligselgerforsikring

Selgeren har kjøpt boligselgerforsikring hos Fremtind. Forsikringen dekker selgerens økonomiske ansvar hvis du oppdager feil eller mangler som omfattes av avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra kjøpers overtagelse av eiendommen og varer i fem år. I tillegg dekker forsikringen perioden mellom budaksept og overtagelse begrenset til 12 måneder. Forsikringsdekningen er begrenset til salgssum, maksimalt 14 millioner kroner. For kombinasjonseiendommer gjelder forsikringen kun for boligdelen. Salgsdokumentasjon innhentes av forsikringsselskapet etter tinglysning. Se nettsidene til Sparebank 1 for mer informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 982832632
Laster kart..

Ola Norderhaug

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Ola Norderhaug

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?