Til innholdet

Sjarmerende hytte i umiddelbar nærhet til hovedløypenettet.

Grønnli - "Spleisebu"
Prisantydning 965 000 , -
Boligtype: Hytte
P-ROM: 46
BRA: 52 m²
Soverom: 2
Byggeår: 1957
Tomtareal: 944 m²
Få salgsoppgave

Ansvarlig megler
Arnfinn H. Sørhaug

Arnfinn H. Sørhaug

Finn.no: Lokalområde

Kongsberg/Skrim Nord

Adresse

Grønnli - "Spleisebu" 3648 Passebekk

Adkomst

Følg skilter til Skrim Nord. Parkering på Digerhaug parkering. Følg veien inn til Omholtsetra (den til høyre for vannet). Gå over setervollen og hold svakt til høyre. Følg traktorvei ned til bekken og så over gangbro. Hytta ligger på høyre side rett oppe i bakken.
Eiendommen er skiltet med salgs skilt fra Z-eiendom.

Beliggenhet

Fine bade- og fiskevann i nærområdet og umiddelbar nærhet til hovedløypenettet for ski på vinteren og tursti på sommeren - her ligger alt til rette for flere gode utflykter for liten og stor i et variert og flott naturlandskap. Er du glad i å plukke bær og sopp, så er muligheten for det også like ved hytta.
Skrim er "nærfjellet" for Oslofjordområdet og Skrimfjella er kjent for å være snøsikre. Området byr på merkede og omfattende oppkjørt løypenett hele året, og passer godt til fot- og sykketurer sommerstid og skiturer vinterstid.
Vinterløypene kjøres opp med to-spors løypemaskin eller snøscooter og er en del av det regionale løypenettet som forbinder Vestfold med Hardangervidda. Noen av de høyeste toppene er over tregrensen. Store deler av Skrim ble vernet som naturreservat i 2008. Dette sikrer at kvalitetene ved fjellområdet vil bli ivaretatt i overskuelig framtid. Turistforeningen har hytter innover i fjellområdet og det er fine utfluktsmuligheter til for eksempel "Styggemann" som er et kjent utsiktspunkt.
Kjør en times tid fra Vestfoldbyene, så ligger dette populære område der. Selv fra Oslo/Bærum eller Østfold er det ikke mer enn ca. 1 1/2 time å kjøre.

Velkommen til hyggelig visning!

Se mer informasjon på www.visitskrim.no eller se filmen "En vinterdag på Skrim" ved i klippe ut og lime inn i nettleser: http://www.visitskrim.no/index.php/nyheter
Se for øvrig vedlagte hytteprofil i salgsoppgaven.

Type, eierform og byggeår

Hytte Selveier, oppført i 1957. Påbygget i 2003.
Uthus, antatt oppført i 1957.

Bygninger og byggemåte

Hytte oppført i tre på punktfundamenter og tilbygg oppført på betongplate på mark.
Yttervegger tekket med stående tømmermannskledning fra byggeår/tilbygningsår.
Yttertak er tekket med profilerte stålplater.

Uthus oppført i tre på punktfundamenter av naturstein.
Yttervegger tekket med stående kledning.
Yttertak er tekket ,ed takplater av stål.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Se for øvrig tilstandsrapport utført av takstmann som følger vedlagt i salgsoppgaven.

Antall rom

Soverom: 2, Antall rom: 3

Arealer og fordeling per etasje

Hytte
Primærrom: 46 kvm, Bruksareal: 52 kvm, Bruttoareal: 57 kvm.
P-rom med ca. 46 kvm: Bad, gang, stue/kjøkken, 2 soverom og WC.
S-rom med ca. 6 kvm: Bod.

Uthus
Sekundærrom: 12 kvm, Bruksareal: 12 kvm, Bruttoareal: 13 kvm.

Se for øvrig tilstandsrapport utført av takstmann som følger vedlagt i salgsoppgaven.

Standard

Sjarmerende hytte med innlagt strøm.
Her kan man skape minnerike stunder for hele familien ved for eksempel å spille brettspill, ved å drikke kakao foran vedovnen eller ved å utforske det fantastiske naturlandskapet som er rett utenfor døren.

Hytte
Hyggelig hellebelagt uteplass i forbindelse med noe overbygget inngangsparti.
Gang med flislagt gulv og gulvvarme og panel på vegger.
Stue med plassbygd sofa og plass til spisebord. Jøtul vedovn og gruepeis. Ved å holde fyr i vedovnen innbyr rommet til hygge og samvær for hele familien. Gruepeis kan ikke benyttes da røykløp er blendet. Her er beiset tregulv og panel på vegger. Stuen har delvis åpen løsning til kjøkken.
Kjøkken med plassbygd kjøkkeninnredning i malt utførelse. Hybelkomfyr, kjøleskap og ellers alle hvitevarer på kjøkkenet medfølger i handelen. Liten krypekjeller under kjøkkenet med adkomst via luke i gulvet.
Soverom med heltregulv og panel panel på vegger. 3 plassbygde sengeplasser.
Soverom med heltregulv og panel panel på vegger. 3 plassbygde sengeplasser.
Toalettrom med komposteringstoalett. Flislagt gulv med gulvvarme. Panel på vegger.
Rom med vaskemulighet med servant i benkeplate og veggspeil med hylle. Flislagt gulv og panel på vegger.
Bod som med enkle midler kan innredes til et soverom. Vi gjør oppmerksom på at et bruksendring til varig oppholdrom er søknadspliktig til kommunen. Støpt gulv, panel på vegger og i himling.
Himlinger i hytta er med lakkert panel.

Uthus
Et rom for lagringsmulighet.

Diverse
Hytta selges delvis møblert/utstyrt etter nærmere avtale med selger.
Selger opplyser det er gjort kjent at område/tomtefelt for fritidsboliger på Fjellseterlia er under utbygging.

Se for øvrig grundig på vedlagte tilstandsrapport utført av takstmann i salgsoppgaven da
direkte fundamentering, yttervegger, utvendig komplettering vegg, vinduer, takkonstruksjoner, piper og ildsteder, frittbærende dekker og kjøkkeninnredning i hytta samt uthus er vurdert til tilstandsgrad 2.

Oppvarming

Gulvvarme i toalettrom og i gang samt Jøtul vedovn i stue.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette ikke med i handelen.
Kongsberg kommune opplyser at det er reigstrert et ildsted og et røykløp på eiendommen.

Parkering

Nåværende parkeringsplass er Digerhaugveien parkeringsplass ved nordenden av Stulstjern, ca. 800 meter.
Det er blitt brukt traktorvei til Omholtsetra ved varetransport, ca. 200 meter fra hytta. Dette må avtales med grunneier.
Konferer megler for andre alternativer.

Areal og eierform

Areal: 944 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Solrik naturtomt med gressplen.
En bekk renner like i tomtegrensen.

Eier

Eskil Thorkildsen Silje Thorkildsen Dag Traavik

Vei, vann og avløp

Vei
Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig eller privat vei.
Serviceavgift betales for drift/vedlikehold/brøyting/bomkort av hovedvei med kr. 2 000,- pr. år til Skrim Hytteservice.

Vann og avløp
Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann eller avløp.
Vann med pumpe fra basseng i bekk. Drikkevann hentes fra seterolla, ca. 100 meter.
Det er ikke ført frem avløp/kloakk, men det er gravd ned gråvannskum med sandfilter hvor utslagsvannet føres. Godkjent av kommunen i 2003.
Komposteringstoalett på toalettrom.

Reguleringsplan

I Reguleringsplan 343R Omholtfjell, vedtatt og ikrafttredelse 11.03.2009, ligger eiendommen i område avsatt til fritidsbebyggelse, skiløype og jord- og skogbruk.

I kommuneplanens arealdel 2013-2025, vedtatt og ikrafttredelse 12.11.2014, ligger eiendommen i område avsatt til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - nåværende.

Ferdigattest

Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunes arkiv.
Byggemelding for tilbygg er godkjent 19.05.2003.
Hytta er registrert hos kommunen med bygningsstatus tatt i bruk.

Prisantydning

965 000,-

Beregnet totalkostnad

965 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 120,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 965 000,-)) -------------------------------------------------------- 36 442,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 001 442,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Takst & Byggservice Anders Kjær / Anders Kjær Takstdato : 14.03.2019 Formuesverdi : 110 722,-
Ligningsverdi er innhentet og bekreftet hos Skatteetaten.

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Forsikring

Gjensidige Polisenummer: 82970955

Kommunale avgifter

Kr. 2 419,25 pr. år Kommunale avgifter dekker feie- og tilsynsavgift hytte kr. 746,25,-, hytterenovasjon kr. 1 545,- og eiendomsskatt kr. 128,-. Se for øvrig svarbrev fra Kongsberg kommune om kommunale gebyr som følger vedlagt i salgsoppgaven.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Frivillig løypeavgift kr. 400,- pr. år.
Frivillig medlemsskap i Skrim Hytteeierforeningen kr. 300,- pr. år.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 965 000,-) (Kr.53 750) Tilretteleggingshonorar (Kr.12 600) Tønsbergs Blad 280819 (Kr.562,50) Garantiforsikringspremie (Kr.2 500) Markedsføringspakke (Kr.8 609) Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Totalt kr. (Kr.82 896,50)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Hybelkomfyr, kjøleskap og ellers alle hvitevarer på kjøkkenet medfølger i handelen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra boligsalgsrapport på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Arnfinn H. Sørhaug

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Arnfinn H. Sørhaug

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?