Til innholdet

Sjarmerende toppleilighet med hems. Supersentralt. Gangavstand til alt. 2 soverom. Meget lave strømutgifter.

Øvre Langgate 19
Prisantydning 3 350 000 , -
Boligtype: Leilighet
P-ROM: 57
BRA: 68 m²
Soverom: 2
Byggeår: 1812
Tomtareal: 0 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Visninger

lørdag 3. desember Kl 14.30 - 15.15
Søk om finansiering Legg inn bud her Visningspåmelding

Ansvarlig megler
Jens Erik Wesenberg

Jens Erik Wesenberg

Finn.no: Lokalområde

TØNSBERG - SENTRUM/HAUGAR

Adresse

Øvre Langgate 19 3110 Tønsberg 3. etasje

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Midt i Tønsberg sentrum ligger denne eiendommen, i et solrikt og urbant område med bl.a Haugar kunstmuseum som en av de nærmeste naboer. I denne eiendommen, i hjertet av sentrum, bor du idyllisk til i eldre sjarmerende trehusbebyggelse med  vakker natur og friluftsområde på Slottsfjellet og Haugar ikke langt unna. Kun et par minutter unna ligger Tønsbergs torv og byens handlegater, samt koselige Tønsberg brygge. Omgivelsene byr på både rekreasjon, shopping, kulturliv, kafè- og restaurantliv rett utenfor stuedøren samtidig med at roen er beholdt i det populære boligområdet. Kun 5 min. å gå til tog/buss og til brygga i Tønsberg.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 1812, modernisert i 2008

Innhold

Leiligheten ligger i 3. etasje og inneholder:
Gang. Bod. 2 soverom. Stue med åpen kjøkenløsning, hvitevarer medfølger. Bad/wc med dusj og opplegg til vaskemaskin.

Hems/loftsrom (oppholdsrom tilfredsstiller ikke dagens krav til rømningsvei).

1 sportsbod i 1. etasje.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 2, Soverom: 2, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 57 kvm, Bruksareal: 68 kvm

Standard

Velkommen til denne sjarmerende og tøffe selveier toppleiligheten som er beliggende i idylliske omgivelser på historisk grunn i en rolig gård. Her oser det av nostalgi. Leiligheten gir et meget godt inntrykk og har en stilig og orginal løsning med hems. Her er det god takhøyde og mye lys. De orginale trebjelkene gir også leiligheten særpreg. Gulvene og veggene er hovedsakelig malte. Badet har fliser på gulv og på vegg. For standard forøvrig se vedlagte tilstandsrapport fra takstmann Gunnar Sverrisson. Leiligheten har meget lave strømkostnader. I fjor brukte selger KUN 2.129 kwt. Denne leiligheten må bare oppleves. Velkommen til en hyggelig visning!

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven.
Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal  innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.
 
Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
-  11 stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
-   6 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
-   3 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
-   0 stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.
 
Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak: Utvendig > Andre utvendige forhold: Det er IKKE utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget. Innvendig > Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme i leiligheten (ikke på hemsen). Den vannbåren varmen styres fra felles varmeanlegg og bergvarme og er inkludert i fellesutgiftene, også varmt vann. Ellers elektrisk oppvarming. Leiligheten har meget lave strømkostnader. I fjor brukte selger KUN 2.129 kwt.

Parkering

Det 9/10 er biloppstillingsplasser som sameiet disponerer i bakgården.

Areal og eierform

Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Andel av felles hage som er opparbeidet med noe plen. For det meste asfaltert gårdsplass.

Eier

Anders Askim

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsforhold

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Plan: Boligbebyggelse - Nåværende Kommunedelplan - Sentrum, Byplan 2018 - 2030 TBG (22.5.2019)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område? Nei

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL? Nei

MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK
Ligger eiendommen eller del av eiendommen innenfor et område med nedlagt midlertid forbud mot tiltak? Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen? Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen? Nei

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 18.04.2008 for ombygging til 10 boenheter. Kopi av denne kan fås ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Diverse opplysninger

Sameie: Sameiet Tonninggården. Sameiet består av totalt 10 leiligheter.
Andel fellesgjeld: 41000 (lånet har en totalt nedbetalingstid på 3 år, det gjenstår 2 år, innfrielse 01.07.2024).
Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler.
Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Forretningsfører opplyser om følgende: Sameiet har muligens en feil på brannsentralen. Enten en sensor (kr. 1.000,-) eller så må hele sentralen skiftes, estimert til kr. 35.000,-. Det er en feil på vamesentralen. Estimert reparasjon er ca kr. 30.000,-. Må hele skiftes har det en kost på ca. kr. 300.000,-. Alle beløpene gjelder totalt for sameiet og skal fordeles ihht. eierbrøken.

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Prisantydning

3 350 000,- / Fellesutgifter: 4 242,- pr. mnd
Fellesutgifter inkluderer: Bygningsforsikring, varmtvann, vannbåren varme, strøm i fellearealer, IKS 110 (direkteoverføring brannalarm), styrehonrarer og nedbetaling på andel fellesgjeld (2 år igjen av lånet).

Det er også noen utgifter til vaktmester på ca 3000 kr året for vask, gressplenklipping, rydding ute, snømåking. Dette bli gjort på timer og varierer noe.

Beregnet totalkostnad

3 350 000,- (Prisantydning) 41 000,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 3 391 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 84 770,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 3 391 000,-)) -------------------------------------------------------- 94 112,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 485 112,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson Formuesverdi : 629 469,- Sekundær formuesverdi : 2 266 088,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Forsikring

Tryg Polisenummer: 7969300

Kommunale avgifter

Kr. 9 836

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:629 469,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 2 266 088,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Provisjon 1,125 % av salgssum
Tilrettelegging (Kr.15 950)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd. til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?