Til innholdet

Skrim/ Omholtfjell - Herlig hytte + anneks på 12 kvm - Beliggende med åpent med utsyn - Bilvei frem - Solrikt

Søndre Skrimvei 41
Prisantydning 1 550 000 , -
Boligtype: Hytte
P-ROM: 45
BRA: 49 m²
Soverom: 2
Byggeår: 1969
Tomtareal: 1050 m²

Visninger

søndag 12. november Kl 12.00 - 13.00
Søk om finansiering Legg inn bud her Visningspåmelding

Ansvarlig megler
Ola Norderhaug

Ola Norderhaug

Kort om eiendommen

Hytta holder en god hyttestandard, og er tilnærmet totalrenovert innvendig i 2001/2002. Det er gjennomgående panelvegger og himling. Lakkerte tregulvmed unntak av bad og vindfang, hvor det er flislagt med varmekabler. Kjøkken er utstyrt med komfyr, avtrekksvifte, kjøle-/fryseskap og stålvask. Det er klargjort for oppvaskmaskin. Bad inneholder servant, dusjkabinett og miljøtoalett. Varmtvann på kjøkken og bad. Soverommene er innredet med familiekøyeseng, familiekøyeseng og køyeseng. Annekset er romslig med soveplass og plass for aktiviteter. Ypperlig for barna! Nytt elektrisk anlegg og sikringskap i hytta i 2002. Bilvei helt frem til hytta og det er oppkjørte skiløyper som starter rett ved hytta (fra parkeringa 200 meter unna).

Finn.no: Lokalområde

SKRIM - OMHOLTFJELL

Adresse

Søndre Skrimvei 41 3648 Passebekk

Adkomst

Fra Hvittingfoss. Kjør enten i retning Larvik og ta avetter kort tid mot Skrim/Omholtfjell. Følg skilting mot Skrim S.Hit kommer man også ved å følge veien mot Kongsberg fra Hvittingfoss, og ta avved skilt til Hvål. Kjør over smal bru og følg veien videre mot høyre. Ta avtil venstre opp til Skrim Setter ca. 5 min kjøring. Følg så denne veien frem til avkjøring/bommen opp til Skrim S/Omholtseter. Etter avkjøring ved skilt Skrim S, følger man veien oppover i ca 1,5 km.Hytta ligger da på høyre side av veien med 'til salgs' plakat fra Z-Eiendom (ca 200 m før den store parkeringsplassen på toppen).

For nærmere angivelse av hyttas beliggenhet se kart i prospektet.

Beliggenhet

Hytta ligger i et meget populært hytteområde på ca 600 m.o.h. som tilbyr flotte tur-, fiske- og bademuligheter i de små vannene i området.Området innbyrogså til et omfattende oppkjørt løypenett

Type, eierform og byggeår

Hytte Selveier, oppført i 1969

Bygninger og byggemåte

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Innhold

Vindfang, bod 1, bod 2, gang, tre soverom, stue med åpen kjøkkenløsning og bad.
Bod 1 inneholder vanntank, varmtvannsbereder og el. pumpe m/trykkbeholder.
Bod 2 inneholder sikringsskap, samt lagringsplass.

Fritliggende anneks inneholder oppholdsrom med soveplass. Det er laget praktiske boder/lagringsplass under annekset.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1, Antall rom: 3

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 45 kvm, Bruksareal: 49 kvm

Hovedetasje hytta: 45/ 49/ 4 KVM Pr-pm/ BRA/ S-rom

Anneks: 12/ 12 KVM P-rom/ BRA

Bod: 9/9 KVM P-rom/ BRA

Vi gjør deg oppmerksom på at soverommene er under minstemål for soverom og vinduene er for lite for fluktvei.

Møblering / utstyr

Selges møblert/utstyrt etter nærmere avtale. Gjenstander av affeksjonsverdi og personlige ting medfølger ikke.

Standard

Hytta ble opprinnelig bygd i 1969 og holder en god hyttestandard. Hytta ble tilnærmet totalrenovert innvendig i 2001/2002. Kjøkken er utstyrt med komfyr, avtrekksvifte, kjøle-/fryseskap og stålvask. Bad inneholder servant, dusjkabinett og toalett. Varmtvann på kjøkken og bad.

Soverommene er innredet med henholdsvis familiekøyeseng - familiekøyeseng - køyeseng.

Annekset er romslig med soveplass og plass for aktiviteter (12 kvm). Bod bygget på pilarer med reisverk og stående kledning, singel på taket. bygget rundt 2015. Nytt elektrisk anlegg og sikringskap i hytta fra 2002.

Tilstandsrapport og angivelse av tilstandsgrader

Det foreligger en tilstandsrapport datert 19.10.23 med befaringsdato 18.10.23 fra Arild Lysebo som er en uavhengig og autorisert takstmann.
 
En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten, hvor innholdet i denne er regulert i egen forskrift, gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen. Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.
 
Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger:
- 1 stk. tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
- 15 stk. tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak
- 3 stk. tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik.
- 0 stk. tilstandsgrad IU - konstruksjoner som ikke er undersøkt.

 
TG-2 anmerkninger er relatert til for grunnmur, vinduer, terrasse, taktekking, bad, pipe, soverom og kjøkken.
TG-3 anmerkninger er relatert til for bad.

Inngående beskrivelse av anmerkningene følger av tilstandsrapporten.

Det er kun TG-2 og TG-3 som kommenteres særskilt, for øvrig vises det til tilstandsrapporten.

Både tilstandsrapport og selgers egenerklæring, utgjør en integrert del av denne salgsoppgaven, som kjøper forventes å gjøre seg kjent med. Tilstandsrapporten gir opplysninger om eiendommens tekniske tilstand.

Oppvarming

Vedovn i stuen ellers øvrig elektrisk oppvarming.

Parkering

Parkering på egen eiendom. For øvrig gjelder kommunale/lokale bestemmelser for parkering i terreng/nærområde.

Areal og eierform

Areal: 1 050 kvm, Eierform: Punktfestetomt, Utløpsår feste: 2051, Festeavgift: 3828

Festetomt hvor grunneier/bortfester er Ragnhild Gudrun Vikesland

Årlig festeavgift kr 3828,-
Neste regulering av festeavgift er 2024
Festekontrakten utløper: 2051, men løper videre etter tfl. §33
Er rett til fornyelse
Festeavgiften reguleres etter konsumprisindeks
Gyldig overdragelse til andre er betinget av grunneierens samtykke, og dette gjøres ved signatur på skjøtet og/eller signatur på transport av festekontrakt.
Bortfester ønsker ikke å benytte forkjøpsretten
Mulighet for innløsing av festetomten? Normalt ikke, men grunneier gjør unntak i enkelte tilfeller

Festekontrakt - vilkår er tinglyst den 21.06.1971 med dagboknr. 1973-4/26 som en pengeheftelse i festerett og følger vedlagt i salgsoppgaven.

Tomt og hage

Fin naturtomt med utsikt og gode solforhold.

Eier

Åge Vold

Vei, vann og avløp

Hvordan er boligen tilknyttet vann: Pumpeanlegg med manuell fylling
Hvordan er boligen tilknyttet avløp: gråvann går ut på marken, toalett til kompost
Adkomst: Privat

Bilvei/innkjørsel inn til hytta. Det er vedtatt utbygging avavløpsnett i området.Det er fullt mulig å tegne seg som aksjonær i Skrim Vann- og avløp.

Reguleringsforhold

Kommuneplan/Kommunedelplan:
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Fritidsbebyggelse,Nåværende // Kommuneplan (22.06.2022)

Gjeldende regulering:
Eiendommen ligger i område som reguleres av Id 343R, Omholtfjell (11.03.2009), reguleringsformål; Fritidsbebyggelse.

Bebyggelsesplan:
Eiendommen eller del av eiendommen omfattes ikke av en bebyggelsesplan etter eldre plan og bygningslov.

Midlertidig forbud mot tiltak:
Eiendommen eller del av eiendommen ligger ikke innenfor et område med nedlagt midlertidig forbud mot tiltak.

Regulering under arbeid:
Det er ikke igangsatt planleggingsarbeider på et område som berører/inkluderer eiendommen.

Planforslag:
Det eksisterer ikke planforslag som berører eiendommen.

Alle opplysninger fra Kongsberg kommune.

Ferdigattest

Det foreligger ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiv.
Ved endringen av plan- og bygningsloven 1. juli 2015 ble det innført en bestemmelse som gjør at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak omsøkt før 1998. Dersom det ikke foreligger ferdigattest for slike tiltak vil det dermed heller ikke være mulig å få ordnet med ferdigattest, og en eventuell søknad om ferdigattest skal avvises av kommunen. At kommunen skal henlegge gamle saker som ikke er avsluttet med ferdigattest og avvise henvendelser om ferdigattest i slike saker innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk.

Prisantydning

1 550 000,-

Beregnet totalkostnad

1 550 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 38 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 52 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 602 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Arild Lysebo Takstdato : 18.10.2023 Formuesverdi : 172 974,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Kommunale avgifter

Kr. 2 447 pr. år Overnevnte beløp er en årsprognose på kom.avg fakturert på eiendommen inneværende år. Fakturert beløp i 2022 var 2770,11,-.

Andre utgifter:
Årskort Skrimveien/Digerhaugveien p.t. kr. 2.300,-
Brøyting internveieer/gårdsplass, p.t. kr. 4.050,-
Frivillig løypekjøring.
Skrim hytteeierforening (frivillig) kr 350,-

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:172 974,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2021.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tilrettelegging (Kr.16 950)
Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585)
Garantiforsikringspremie (Kr.3 100)
Provisjon (kr. 35 000)

Boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring Selgeren har kjøpt boligselgerforsikring hos Fremtind. Forsikringen dekker selgerens økonomiske ansvar hvis du oppdager feil eller mangler som omfattes av avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra kjøpers overtagelse av eiendommen og varer i fem år. I tillegg dekker forsikringen perioden mellom budaksept og overtagelse begrenset til 12 måneder. Forsikringsdekningen er begrenset til salgssum, maksimalt 14 millioner kroner. For kombinasjonseiendommer gjelder forsikringen kun for boligdelen. Salgsdokumentasjon innhentes av forsikringsselskapet etter tinglysning. Se nettsidene til Sparebank 1 for mer informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Dersom man kobler seg på Skrim vann og avløp (gjelder kun kloakk) p.t. kr. 5.312,- (egen aksjepost som kan gi utbytte ved overskudd) Privat vannforsyning, p.t.ca. kr. 300,-

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Heftelser som skal følge eiendommen:

Dagboknr. 1973-4/26, tinglyst 21.06.1971 -  Festekontrakt - vilkår  
festetid: 50 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 400
FRA 01 01 1970
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN
MED FLERE BESTEMMELSER
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 3245-2/26, tinglyst 05.07.2001 -   ** Nye vilkår - feste  
Bestemmelser om forlengelse

Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 982832632
Laster kart..

Ola Norderhaug

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Ola Norderhaug

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?