Til innholdet

Smakfull og delvis nyoppusset enderekkehus. 2 bad. 3 soverom 2 stuer. Garasje.

Nordlysveien 8D
Prisantydning 3 900 000 , -
Boligtype: Rekkehus
P-ROM: 129
BRA: 138 m²
Soverom: 3
Byggeår: 1969
Tomtareal: 0 m²

Finn.no: Lokalområde

TØNSBERG - NEDRE RÅEL

Adresse

Nordlysveien 8D 3113 Tønsberg 1. etasje

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Eiendommen har en attraktiv beliggenhet i solrike og svært barnevennlige omgivelser på Nedre Råel - et strategisk beliggende område med tilknytning til både skog og mark samt sjø og strand. Kort avstand til idrettsanlegg, flotte tur- og rekreasjonsområder samt dagligvareforretning, ellers kort vei til barne- og ungdomsskole og flere barnehager. Sykkelavstand til flotte strender og til Tønsberg sentrum med alt av fasiliteter. Nærmeste badeplass på Nes er kun 4 minutter unna på sykkel. Gangavstand til Kilden kino og Kilen handelsområde. Gode bussforbindelser.

Type, eierform og byggeår

Rekkehus Borettslag, oppført i 1969, modernisert i 2018/2022

Innhold

1. etasje inneholder:
Gang. Kjøkken med hvitevarer. Stue med utgang til solrik terrasse og hagen.

2. etasje inneholder:
3 soverom, hvorav 1 med utgang til balkong. Bad/wc med dusj.

Kjeller inneholder:
Gang. Kjellerstue. Vaskerom med dusj og wc. Bod. Felles bod med nabo med utgang til gårdsplassen.

Garasje.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 2, Soverom: 3, Bad: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 129 kvm, Bruksareal: 138 kvm

1. etasje:
Totalt 48 kvm. P-rom: 48 kvm. S-rom: 0 kvm.

2. etasje:
Totalt: 47 kvm. P-rom: 47 kvm. S-rom: 0 kvm.

Kjeller:
Totalt: 43 kvm. P-rom: 34 kvm. S-rom: 9 kvm.

Sum:
Totalt: 138 kvm. P-rom: 129 kvm. S-rom: 9 kvm.

Standard

Velkommen til Nordlysveien 8D. En flott rekkehusleilighet som holder normal god standard og som gir et meget godt inntrykk. Boligen har i løpet av 2018 fått nye gulv i gang, stue og kjøkken med varmefolie. De fleste vegger i boligen er nymalte. I kjeller er det nytt vaskerom med dusj og wc samt at nyoppbygd kjellerstue og gang med varmekabler. Det er også byttet stuevinduer samt alle vinduer i kjeller (2018). Videre så er det utstrakt bruk av downlights i boligen. Nytt sikringsskap og sjult annlegg i 2018. I januar 2021 ble det lagt inn el-bil lader i garasjen. For standard forøvrig, se vedlagt tilstandsrapport fra takstmann Gunnar Sverrisson.
Laget har avtale med Skagerak Fiber, altiboks, hvor grunnpakken er inkludert i fellesutgiftene. Dette er boligen som passer ypperlig til barnefamilien og her kan man fint flytte rett inn uten og måtte gjøre noe. Velkommen til visning!

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven.
Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal  innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.
 
Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
-   21 stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
-    6 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
-    3 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
-    2 stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.
 
Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er avvik: Generelt slitt balkongdekke. Utvendig > Andre utvendige forhold: Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.
 
Elementer hvor TG-3 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer med kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid (evt. funksjonssvikt eller sammenbrudd): Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er målt høydeforskjell på 50 mm diagonalt gjennom hele rommet i stue og høydeforskjell på 20 mm gjennom hele rommet i kjøkken. I 2. etasje er målt høydeforskjell på 50 mm gjennom hele rommet i hovedsoverom. Det er målt høydeforskjell på 40 mm gjennom hele rommet i soverom mot nordøst. Innvendig > Kjellertrapp: Det er ikke montert rekkverk.

Oppvarming

Varmepumpe. Varmekabler i begge bad. Varmefolie i gang, kjøkken og stue gulv. Mulighet for ildsted. Varmekabler i kjeller gang og kjellerstue.

Parkering

Det medfølger garasje.

Areal og eierform

Eierform: Fellestomt

Fellesareal og hage

Eksklusiv andel av fellesarealer som er pent opparbeidet og beplantet med prydbusker, trær og plen. Asfaltert gårdsplass.

Eier

Pål Sødem Valle

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsforhold

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til: Veg - Nåværende Kommuneplan. Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan. Grønnstruktur - Nåværende Kommuneplan. Ras- og skredfare Kommuneplan. Gang/sykkelvei - Nåværende Kommuneplan.

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område? Ja
PLANID Plannavn, Reguleringsformål 3803 53028 Råel Syd: Gang-/sykkelvei.

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL? Nei

MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK
Ligger eiendommen eller del av eiendommen innenfor et område med nedlagt midlertid forbud mot tiltak? Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen? Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen? Nei

Ferdigattest

Boligen ha ferdigattest datert 10.02.1970. Kopi av denne kan fås ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Diverse opplysninger

Borettslag: Nedre Råel Borettslag, Orgnr.: 853887412
Andelsnr.: 24
Andel fellesgjeld: 212000

Selskapets totale lån og vilkår:
Lånenr   Type Restsaldo     Restløpetid  Term  Rente
OBBK01 A       5.917.939,-   21 år 3 md.  12       Flyt 3,15%

Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler. Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp). Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.

Prisantydning

3 900 000,- / Felleskostnader: 4 661,- pr. mnd Felleskostnader inkluderer: Kommunale avgifter, grunnpakke fiber Altibox, bygningsforsikring, strøm fellesarealer, drift og vedlikehold, nedbetaling andel fellesgjeld, forretningsførsel m.m.

Beregnet totalkostnad

3 900 000,- (Prisantydning) 212 000,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 4 112 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) -------------------------------------------------------- 6 132,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 118 132,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson Formuesverdi : 739 803,- Sekundær formuesverdi : 2 663 292,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Forsikring

If Polisenummer: 2012363

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:739 803,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 2 663 292,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Meglerprovisjon: kr. 37.500,-
Oppstartvederlag: kr. 15.950,-

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?