Til innholdet

Solrike høystandardtomter - Middagslia Skrim

Middagslia, Skrim, Omholtfjell
Prisantydning 775 000 , -
Boligtype: Hyttetomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 1000 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Arnfinn H. Sørhaug

Arnfinn H. Sørhaug

Adresse

Middagslia, Skrim, Omholtfjell 3648 Passebekk

Adkomst

Fra Vestfoldbyene, Drammen, Asker og Bærum er det ca 1 times kjøring til Middagslia. Oppkjøring Skrim Nord, Digerhaugveien nord for Passebekk.For kart og nærmere veibeskrivelse: www.skrim.no

Beliggenhet

Tomtene blir beliggende i et meget flott område for et aktivt friluftsliv, sommer som vinter. Kun ca 1 km til Omholtseter.

Det er flere vann i området som tilbyr glimrende bademuligheter og gode fiskemuligheter med fiskekort. Terrenget er hovedsaklig lett kupert, men tilbyr også krevende fjellpartier for den som måtte ønske det. Det er et omfattende merket løypenett både sommer og vinter. Ca 90 km skiløyper kjøres opp med to-spors-løypemaskin eller snøscooter. Løypene er en del av det regionale løypenettet som forbinder Vestfold med Hardangervidda.

Kun ca 30 min til Kongsberg by med skisenter og Kongsberg golfbane. Det er ca 20 min til Svarstad og det er mulighet for laksefiske i Lågen.
Hyttegrenda ligger i utkanten av Skrim-Sauherad naturreservat på 120 000 daa, som ble vernet i 2009 og sikrer friluftsinteresser for all fremtid.

Se for øvrig mer informasjon på www.visitskrim.no eller se filmen "En vinterdag på Skrim" ved å klippe ut og lime inn i nettleser: http://www.visitskrim.no/index.php/nyheter

Type, eierform og byggeår

Hyttetomt Selveier

Antall rom

Antall rom: 1

Parkering

Parkering på egen tomt.

Areal og eierform

Areal: 1 000 kvm, Eierform: Eiet tomt
Ca 700 kvm til ca 1.300 kvm.
Tomtene selges uten byggeklausul, slik at kjøper står fritt til å velge hytteleverandør/byggmester.
Alle tomtene får helårsvei, vann, kloakk og strøm til tomtegrense.

Se for øvrig vedlagte løs prisliste i prospektet eller finnannonse med finnkode 197871867 for ajour prisliste med solgte tomter.

Eier

Skrim Hytteutvikling AS v. Sigurd Ole Ruud

Vei, vann og avløp

Årsavgift til Skrim hytteservice (drifter blant annet veier opp til Skrim) ca. kr. 2 200,-.
Sommer- og vintervedlikehold av internveier, samt vannleveranse ca kr. 5 800,- pr år.
Årsavgift avløpsnett på Skrim (til Skrim Vann-og Avløpsselskap) ca. 5 310,- pr. år.
Løypeavgift kr. 400,- pr. år (frivillig).
Medlemskap i Skrim hytteeierforening ca kr. 350,- pr. år (frivillig).

Vi gjør spesielt oppmerksom på at Glitre energi har et krav om maksimalt samtidig uttak på 11 KW pr tomt i Felt E.

Info: Se www.skrim.no

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område regulert til fritidsbebyggelse.
Kopi av reguleringsplan m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler, eller www.skrim.no.
Utdrag er gjengitt i prospektet. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplan 343R for Omholtfjell hyttefelt, da særlig paragraf 5.2 b.
( 8 tomter med redusert grad av utnytting - max 120 kvm BRA).

Prisantydning

775 000,-

Beregnet totalkostnad

775 000,- (Prisantydning) Omkostninger 19 370,- (2,5% dokumentavgift) 585,- (Tinglysing av skjøte) 585,- (Tinglysing av pantobligasjon) 202,- (Pantattest til långivers bank) -------------------------------------------------------- 20 742,- (Omkostninger totalt) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

I tillegg kan kjøper tegne boligkjøperforsikring HELP kr. 11 500,- (valgfritt).

PS: full dok.avgift ved ombygging/påbygging eksisterende bygg/grunnmur.

Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. Statens Kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og ev. endring er kjøpers ansvar og risiko.

Kjøpesum tomt er inkludert alle tilknytningsavgifter til vann, kloakk/avløp, og strøm.
Kjøper betaler kun tilkobling fra tomtegrense og inne på egen eiendom frem til hytte.
Alle kostnader i forbindelse med egen byggesøknad dekkes i sin helhet av kjøper.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter og ligningsverdi vil bli fastsatt når fritidsboligen er ferdigstilt.

Oppgjør

Det forutsettes at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resten ved overtagelse. Det kan ikke tas pant i eiendommen for forskuddsbeløpet og rentene tilgodeskrives selger.
Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Meglers vederlag (betales av selger):

Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.37 500) Tilrettelegging (Kr.5) Markedspakke (Kr.12 000) Andel storskjerm Oslo (Kr.3 125) Samkjøring nord 040315 (Kr.7 950) Annonse Samkjøring nord 230915 (Kr.17 500) Internettannonsering - fornyelse finn.no 18.05.2016 (Kr.844) Annonse Tønsbergs Blad/Sandefjords Blad 290616 (Kr.4 125) Kommunale opplysninger (Kr.2 100) Internettannonsering (Kr.2 500) Annonse Vestfoldaviser 10.08.16 (Kr.8 391) Annonse Vestfoldavisene 280916 (Kr.8 391) 1/2 annonse Bastø Fosen magasinet (Kr.3 875) Kommunale opplysninger/Matrikkelbrev B27,B25,B19,B16,B15,B11,B7,B6,B5,B3,A6,A4,A5,A2,B18,B21 (Kr.2 864) Hyttebilaget 23.05.12 (Kr.8 750) Pantattest selger (Kr.387) Tønsbergs Blad 280819 (Kr.562,50) Dronefoto juni 2022 (Kr.4 200) Annonse sommerbilaget (Kr.1 700) Dn 27.12.12 (Kr.1 563) Innstiftet 050113 (Kr.1 500) Annonse Samkjøringen Vestfold 270213 (Kr.7 785) Samkjøringen 14.08.13 (Kr.8 900) Annonse 050214 (Kr.15 500) Annonsesamkjøring nord 060814 (Kr.15 500) Totalt kr. (Kr.178 687,50)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

'Finn.no: Visningstekst'

Hvis ikke tidspunkt for fellesvisning fremkommer i annonsen, ber vi deg kontakte megler for å avtale visningstidpunkt.
Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i finn-annonsen påmelding. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt. NB: Dersom du er i risikogruppen, ber vi deg kontakte megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Arnfinn H. Sørhaug

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Arnfinn H. Sørhaug

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?