Til innholdet

Tenvik - Sjønær og rolig beliggende tomt | 5 min gangavstand til strand og båthavn | ingen byggeklausul | ingen boplikt!

Tenvikveien 313
Prisantydning 1 190 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 576 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Simon Mellingen

Simon Mellingen

Adresse

Tenvikveien 313 3140 Nøtterøy

Beliggenhet

Tomten ligger med naturskjønne omgivelser og med gangavstand til bl.a. strand, småbåthavn og sandvolleyballbane i Tenvik, samt Tømmerholt med idrettsanlegg.

Det er ca. 5 minutter med bil til Brattås barneskole, hvor det også er barnehage, samt ca. 8 minutter kjøring til Borgheim ungdoms- og videregående skole

Fra eiendommen er det umiddelbar nærhet til skog og natur, samt gangavstand til sjøen med idylliske badeplasser. I gangavstand fra eiendommen går kyststien som byr på god rekreasjon i naturskjønt landskap. Det er også flotte turområder i retning Tenvik og Kjøpmannskjær. Vinterstid kan lysløypa mellom Wilhelmsenhallen og Tømmerholt by på herlige skiturer.

Tømmerholt idrettsanlegg er påkostet de senere år med blant kunstgressbane og sandvolleyballbane. Fra boligen er det gangavstand til bademuligheter ved Tenvikstranden, samt kort vei til både Holmen og Ørastranda. Ved Tenvikstranda er det  med småbåthavn og nydelig badeplass.

Fra Tenvik går fergen over til Veierland med herlige turstier og sykkelveier i bilfritt miljø.

For golfentusiaster er det få min kjøring til Nøtterøy golfklubb ved Borgheim. Populære Verdens Ende (ca. 25 min med bil) er kjent for sine mange svaberg, småholmer og vakre natur. Her er det nydelig utsikt utover havet, i tillegg til fine bade- og fiskemuligheter.

Eiendommen har nærhet til bussholdeplass.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Bygninger og byggemåte

Tomten leveres med ferdig infrastruktur som vann og kloakk som går over tomten og vei til tomtegrensen.

Kjøper står fritt til å velge hustype mm. Kjøper må selv undersøke om ønsket bolig kan bygges på tomten.

Parkering

Det er mulig å sette opp garasje på tomten.

Areal og eierform

Areal: 576 kvm, Eierform: Eiet tomt

Selveiertomt for bolig uten byggeklausul - kjøper står fritt til å velge husleverandør innenfor kommune/kommunedelplanens bestemmelser.

Se for øvrige vedlagte matrikkelkart for tomt i salgsoppgaven.
Oppgitt tomteareal er et beregnet areal som er innhentet hos/oppgitt av Færder kommune og må kunne anses som er ca./antatt areal.
Arealet er hentet fra Matrikkelkart som er utstedt av kommunen.
Det tas forbehold om at arealet kan avvike noe.

Da det gjelder overdragelse av tomt (ubebygd areal), kreves grønn egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer erklæringen, og at denne godkjennes av kommunen før overdragelsen.
Erklæringen skal legges ved skjøtet for tinglysing, og oppgjør kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Eier

Ole Vidar Johansen

Vei, vann og avløp

Offentlig. Det går kommunale VA-ledninger over eiendommen. Påkobling kommer i tillegg.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, men ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse - nåværende.

Det eksisterer ikke planforslag som berører eiendommen.

Adkomst - slik finner du frem

Fra Tønsberg: Kjør over Kanalbroen til Nøtterøy og følg Kirkeveien(308) mot Tjøme. Etter Borgheim, ta til venstre inn mot Tenvik, ved Stangeby. Følg veien forbi Tømmerholt og kjør ca 1 km før eiendommen er beliggende på høyre side av veien.

Prisantydning

1 190 000,-

Beregnet totalkostnad

1 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 29 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 190 000,-)) -------------------------------------------------------- 42 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 232 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Kommunale avgifter / ligningsverdi

Kommunale avgifter og ligningsverdi/formuesverdi blir fastatt når boligen er ferdigstilt.

Tinglyste servitutter og heftelser

Heftelser:
1996/2375-1/91  Bestemmelse om kloakkledn  
28.02.1996 
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Overført fra: 3811-89/67
Gjelder denne registerenheten med flere

1996/14109-1/91  Best. om vann/kloakkledn.  
05.11.1996 
rettighetshaver:Knr:3811 Gnr:89 Bnr:137  
Overført fra: 3811-89/67
Gjelder denne registerenheten med flere

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning - be eventuelt om kopi ved hendendelse til meglers kontor.

Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkå

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Annonsering (Kr.4 500) Garantiforsikringspremie (Kr.2 500) Internett annonsering (Kr.14 495) Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Totalt kr. (Kr.26 370)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Simon Mellingen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Simon Mellingen

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?