Til innholdet

Tenvik - Stor høytliggende tomt | få min. gangavstand til strand og båthavn | ingen byggeklausul | ingen boplikt! ZOLGT

Tenvikveien TOMT
Prisantydning 1 490 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 1516 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Simon Mellingen

Simon Mellingen

Adresse

Tenvikveien TOMT 3140 Nøtterøy

Adkomst

Fra Tønsberg: Kjør over Kanalbroen til Nøtterøy og følg Kirkeveien(308) mot Tjøme. Etter Borgheim, ta til venstre inn mot Tenvik, ved Stangeby. Følg veien forbi Tømmerholt og kjør ca 1 km før eiendommen er beliggende på venstre side av veien.

Beliggenhet

Tomten ligger med naturskjønne omgivelser og med gangavstand til bl.a. strand, småbåthavn og sandvolleyballbane i Tenvik, samt Tømmerholt med idrettsanlegg.

Det er ca. 5 minutter med bil til Brattås barneskole, hvor det også er barnehage, samt ca. 8 minutter kjøring til Borgheim ungdoms- og videregående skole

Fra eiendommen er det umiddelbar nærhet til skog og natur, samt gangavstand til sjøen med idylliske badeplasser. I gangavstand fra eiendommen går kyststien som byr på god rekreasjon i naturskjønt landskap. Det er også flotte turområder i retning Tenvik og Kjøpmannskjær. Vinterstid kan lysløypa mellom Wilhelmsenhallen og Tømmerholt by på herlige skiturer.

Tømmerholt idrettsanlegg er påkostet de senere år med blant kunstgressbane og sandvolleyballbane. Fra boligen er det gangavstand til bademuligheter ved Tenvikstranden, samt kort vei til både Holmen og Ørastranda. Ved Tenvikstranda er det  med småbåthavn og nydelig badeplass.

Fra Tenvik går fergen over til Veierland med herlige turstier og sykkelveier i bilfritt miljø.

For golfentusiaster er det få min kjøring til Nøtterøy golfklubb ved Borgheim. Populære Verdens Ende (ca. 25 min med bil) er kjent for sine mange svaberg, småholmer og vakre natur. Her er det nydelig utsikt utover havet, i tillegg til fine bade- og fiskemuligheter.

Eiendommen har nærhet til bussholdeplass.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Areal og eierform

Areal: 1 516 kvm, Eierform: Eiet tomt

Selveiertomt for bolig uten byggeklausul - kjøper står fritt til å velge husleverandør innenfor kommune/kommunedelplanens bestemmelser.

Se for øvrige vedlagte matrikkelkart for tomt i salgsoppgaven.
Oppgitt tomteareal er et beregnet areal som er innhentet hos/oppgitt av Færder kommune og må kunne anses som er ca./antatt areal.
Arealet er hentet fra Matrikkelkart som er utstedt av kommunen.
Det tas forbehold om at arealet kan avvike noe. Skissert tomtegrenser på bilde (nr.2) er kun omtrentlig, og det tas forbehold om feil.

Da det gjelder overdragelse av tomt (ubebygd areal), kreves grønn egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer erklæringen, og at denne godkjennes av kommunen før overdragelsen.
Erklæringen skal legges ved skjøtet for tinglysing, og oppgjør kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Eier

Ole Bastian Emdal

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et regulert område. Plannr./plannavn: 2014008 - Gang- og Sykkelvei fra Tenvik til Snarrønningveien. Reguleringsformål: En liten del av eiendommen er regulert til landbruksformål og annen veggrunn - grøntareal.

Prisantydning

1 490 000,-

Beregnet totalkostnad

1 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 36 250,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 49 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 539 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter og ligningsverdi/formuesverdi blir fastatt når boligen er ferdigstilt.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Markedspakke (Kr.13 900) Oppgjør og tinglysning (Kr.5 900) Garantiforsikringspremie (Kr.2 950) Provisjon (Kr.30 000) Tilrettelegging (Kr.12 950) Totalt kr. (Kr.65 700)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

1964/2502-1/91  Best. om vann/kloakkledn. 03.07.1964 
Vegvesenets betingelser vedtatt

Finn.no: Visningstekst

Det vil ikke bli satt opp tidspunkt for fellesvisning, men kan se tomten etter selvsyn.
Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Simon Mellingen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Simon Mellingen

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?