Til innholdet

TJØME/GREPAN/VERDENS ENDE - Stor tomt på over 10 mål beliggende i rolig område med gangavstand til sjø og badeplasser. Flotte turområder i alle retninger og meget gode solforhold

Tomt Grepan
Prisantydning 4 500 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 10463 m²

Kort om eiendommen

Stor tomt på over 10 mål beliggende i gult område i kommuneplanen.
Tomten er tilnærmet flat og består hovedsakelig av naturlig vegetasjon med gress, busker og noe trær.

Tomten har adkomst fra Gunnarsrødveien og ligger i et meget barnevennlig og trafikkstille boligområde. Meget gode solforhold
Tomten ligger i ett område med utpreget fritidsbebyggelse, men også helårsboliger.

Området byr bl.a. på en rekke friarealer nesten rett på utsiden av egen dør. Her er det kort gangavstand til flere fine badeplasser som bl.a. Grepanbukta og Grevik for ikke å snakke om Verdens ende og Moutmarka. Området byr generelt på ett eldorado av blankskurte svaberg og flotte turmuligheter.

Verdens Ende som ligger rett i nærheten byr på fantastiske naturopplevelser og ikke minst arrangementer igjennom sommeren. Her er det også restaurant og Kiosk samt ridesenter.
Det er også turveier mot Havna Hotell med flere fasiliteter.
Eiendommen ligger for øvrig midt i plomma for alle sommerlige sysler med alle Tjømes atraksjoner i nærheten. Fiskeplasser, Færder og Hvasser er kun en kort båttur unna.
Tjøme kan også skilte med en rekke kunstutstillinger av ulike slag samt flere kulturarrangementer på bl.a. Gamle Ormelet.

Adresse

Tomt Grepan 3145 Tjøme

Beskaffenhet

Stor tomt på over 10 mål beliggende i gult område i kommuneplanen.
Tomten er tilnærmet flat og består hovedsakelig av naturlig vegetasjon med gress, busker og noe trær.

Tomta selges uten byggeklausul. Dette betyr av kjøper står fritt til å velge byggmester/leverandør etc.

Tomtens oppmåling:
Tomtens areal er på 10.463m² iht. kommunale opplysninger

Tomten overdras i den forfatning den befinner seg på salgstidspunktet uten nærmere opparbeidelse. Det er ikke utført grunnundersøkelser av selger, og interessenter oppfordres til å foreta dette innen budinngivelse.

Det anbefales å ta kontakt med bygningsmyndighetene i Tjøme Kommune vedr. forespeiling hvorledes tomten kan utnyttes i forhold til utnyttelsesgrad, byggehøyder osv.

Eiendommens forhold til konsesjonslovgivning og boplikt:
Konsesjonsgrense 0 er innført i kommunen, det vil si boplikt på alle boligeiendommer. Eiendommen forutsettes derfor benyttet til helårsbolig.
Egenerklæring om konsesjonsfrihet må foreligge og undertegnes av partene og kommunen..

Vei - vann - avløp:
Vann ligger i følge kommunen tilgjengelig i gateløpet til Gunnarsrødveien som grenser til eiendommen. Spillvannledning går i Haukevikveien som også er i kort avstand fra eiendommen.
Tilknytningsavgift vil påløpe ihht. kommunens satser.
Alle kostnader for å kunne knytte seg til ledningsnett er kjøpers ansvar.

Radon:
Eier har ikke gjort radonundersøkelse av tomtegrunnen.

Andre avtalebetingelser:
Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. lov av 3. juli 1992 nr 93 om avhending av fast eiendom, § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er "eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva ellers.

Selgeren bekrefter at han ikke er kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. Avhendingslovens § 3-2.
Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Areal og eierform

Areal: 10 463 kvm. Eierform: Eiet tomt

Eier

Terje Melbye Rolf Willy Melbye

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen er avsatt til boligbebyggelse - fremtidig og Fritidsbebyggelse - nåværende. Vedtaksdato 03.09.2015.

Eiendommen ligger ikke i regulert område.
Det er heller ikke igangsatt planleggingsarbeid på ett område som inkluderer/berører eiendommen iflg. opplysninger fra Tjøme Kommune.

Det oppfordres at interessenter setter seg inn i utfyllende bestemmelser og retningslinjer til kommunens arealdel 2015-2027 som er vedlagt i salgsoppgaven.

Konsesjonsgrense 0 er innført i kommunen, det vil si boplikt på alle boligeiendommer. Eiendommen forutsettes derfor benyttet til helårsbolig.
Egenerklæring om konsesjonsfrihet må foreligge og undertegnes av partene og kommunen.

Prisantydning

4 500 000,-

Beregnet totalkostnad

4 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,-)) -------------------------------------------------------- 124 822,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 624 822,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 4 500 000,-) (Kr.45 000)
Tilretteleggingshonorar (Kr.12 995)
Markedspakke (Kr.7 450)
Kommunale opplysninger (Kr.3 060)
Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføreskan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z-Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Tor Fredrik Westrum Lindman

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Tor Fredrik Westrum Lindman

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?