Til innholdet

Utviklingseiendom med eksisterende enebolig. ZOLGT

Kirkeveien 101
Prisantydning 7 250 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 183
BRA: 271 m²
Soverom: 0
Byggeår: 1925
Tomtareal: 3808 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Arnfinn H. Sørhaug

Arnfinn H. Sørhaug

Finn.no: Lokalområde

Nøtterøy/Sommerset

Adresse

Kirkeveien 101 3140 Nøtterøy

Adkomst

Fra Tønsberg følger man skilting mot Tjøme. Ta Hansinegata til høyre ved overgangsfelt før avkjøring til Vestskogen. Ta umiddelbart til venstre på gang- og sykkelvei. Innkjørselen til Kirkeveien 101 er første til høyre, Kirkeveien 101.
Eiendommen er skiltet med salgs skilt fra Z-eiendom.
For øvrig se vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven eller vedlagte kartskisse i FINN-annonsen.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende sentralt til på Nøtterøy med gangavstand til barnehager, Vestskogen skole og Steinerskolen, Teigar Ungdokmsskole, Hageland Astroria, Historielaget Fagertun, Bibbis frisørsalong, Kiwi dagligvareforretning og bensinstasjon.
Gangavstand til bademuligheter i Hella samt tur- og rekreasjonsområder i Teieskogen sommer som vinter.
I nærområdet finnes Teie Torv med kafè, restaurant, bank, vinmonopol og diverse forretninger samt på Borgheim finnes golfbane, kulturhur, Borgheim ungdomsskole, Nøtterøy videregående skole, dagligvareforretning, bakeri med mer.
Det er bussholdeplass rett ved eiendommen og det er etablert gang- og sykkelvei til Tønsberg og til Verdens ende på Tjøme.
Se forøvrig vedlagte kart og nabolagsprofil i salgsoppgaven.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1925.
Uthus, oppført i 1925.

Se for øvrig vedlagte boligsalgsrapport utført av takstmann i salgsoppgaven.

Bygninger og byggemåte

Enebolig oppført i tre med grunnmur av betong med sparestein. Yttertak er tekket med skifer.

Uthus oppført i tre fundamentert på ringmur av betong.

Se for øvrig vedlagte boligsalgsrapport utført av takstmann i salgsoppgaven.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 183 kvm, Bruksareal: 271 kvm, Bruttoareal: 300 kvm

Enebolig
1. etasje med p-rom (primærareal) ca. 97 kvm.: Kjøkken, stue, 2 vindfang, gang, 2 soverom (begge tidligere stuer).
1. etasje med s-rom s-rom (sekundærrom) ca. 7 kvm.: Glassveranda.
Glassveranda er medregnet som bruksareal.

2. etasje med p-rom (primærareal) ca. 84 kvm.: Bad, gang, kjøkken og 3 soverom.
2. etasje med s-rom (sekundærareal) ca. 2 kvm.: 2 kott.

Kjeller: S-rom (sekundærareal) med ca 79 kvm.: Gang, vaskekjeller, 2 boder, soverom og WC.
Soverom tilfredsstiller ikke krav til rømningsvei og er derfor ikke medregnet som primærrom.
Toalettrom tilfredsstiller ikke krav til takhøyde og er derfor ikke medregnet som primærrom.

Loft: Gulvet lagringsloft tilfredsstiller ikke krav til målbarhet og kommer i tillegg til målte arealer.

Uthus
Sekundærrom: 29 kvm, Bruksareal: 29 kvm, Bruttoareal: 32 kvm.

Inndeling/innredning med 2 kjøkken og 2 innganger/vindfang er gjort etter byggeår og ikke forsøkt omsøkt innredet hos kommunen.
Dagens rominndeling avviker i forhold til mottatte tegninger fra kommunen.
Opprinnelig enebolig med flere stuer, men da eiendommen pt. er utleid ble det stort behov for flere soverom. Derfor er flere rom tatt i bruk som soverom selvom rommene hadde annen bruk fra opprinnelsen.
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.
Se for øvrig vedlagte boligsalgsrapport utført av takstmann i salgsoppgaven.

Standard

Utviklingseiendom med eksisterende enebolig hvor 8 enheter er ferdig regulert hos kommunen.
I reguleringsbestemmelser for detaljregulering nr. 2010013 vedtatt 03.04.2014, tillates blokk/ terrassert boligbebyggelse med inntil 8 boenheter innenfor feltet.
Se for øvrige vedlagte kart fra reguleringsplaner Kirkeveien i salgsoppgaven eller FINN-annonsen.

Enebolig
1. etasje:
Vindfang til 1. etasje med belegg på gulv, panelplater på vegger og malt slett tak.
Hall med teppe på gulv, tapet på vegger og malt slett tak. Trapp opp til 2. etasje samt trapp ned til kjeller.
Stue med teppe på gulv, tapet på vegger og himlingplater. Elementpeis med innsats. Adkomst til glassveranda.
Stue (soverom) med teppe på gulv, tapet på vegger og malt slett tak. Vedkamin.
Glassveranda med teppe på gulv, tapet på vegger og himlingplater.
Kjøkken med belegg pågulv, tapet på vegger og himlingplater. Enkel eldre kjøkkeninnredning. Opplegg for oppvaskmaskin. I dag er det plassert en vaskemaskin på avsatt plass for oppvaskmaskin. Hvitevarer medfølger ikke i handelen.
Soverom med teppe på gulv, tapet på vegger og malt slett tak.
Vindfang til 2. etasje med teppe på gulv, tapet på vegger og malt panel i himling.

2. etasje:
Gang med teppe på gulv, panelplater på vegger og panel i himling.
Stue (soverom) med teppe på gulv, panelplater på vegger og malt slett tak.
Kjøkken med teppe på gulv, malt panel på vegger og i himling. Eldre kjøkkeninnredning. Hvitevarer medfølger ikke i handelen.
Separat WC med teppe på gulv, tapet på vegger og malt slett tak.
Bad med fliser på gulv med gulvvarme, fliser og tapet på vegger. Malt slett tak. Servantskap, badekar, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin.
Soverom med teppe på gulv, tapet på vegger og himlingplater.
Soverom med teppe på gulv, tapet på vegger og himlingplater.
Spiskammers og kott.
Balkong med østvendt utsyn over omgivelsene.

Kjeller:
Gang med teppe på gulv, panelplater på vegger og panel i himling.
Separat wc med teppe på gulv, panelplater på vegger og malt himling.
Kjellerstue (soverom) med teppe på gulv, malt mur og panelplater på vegger. Panel i himling.
Vaskekjeller og 2 kjellerrom/boder.
Et kjellerrom har bryggepanne og utgang via kjellerhals.

Frittliggende uthus.

Aluminiumsgarasje.

Se for øvrig vedlagte tilstandsrapport utført av takstmann i salgsoppgaven da konklusjon tilstand, flere punkter og forhold, flere bygningsdeler, overflater, innredninger og installasjoner, VVS-installasjoner generelt og åpent sluk i kjeller er kommentert eller vurdert med tilstandsgrad 2.
Balkong, trapp mot øst og overflater på innvendige gulv samt ventilasjon bad 2. etasje er vurdert med tilstandsgrad 3.

Diverse
Vi gjør oppmerksom på at boligen er utleid, men leieboer har sagt opp. Leieavtalen løper frem til 31.01.2021. Konferer megler for ytterligere informasjon.

Oppvarming

Elementpeis med innsats i stue 1. etasje.
Vedkamin i stue i 1. etasje.
Gulvvarme i bad 2. etasje.

I følge Vestfold Interkomunale Brannvesen IKS ble det utført tilsyn med fyringsanlegget den 10.12.2015.
Utført rapport etter tilsyn foreligger og det er konstatert avvik i 1. etasje er glass i døren på ildstedet Nordpeis defekt, i 1. etasje er teglskorsteinen er kledd inn på 3 sider samt at i 1. etasje og 2. etasje er teglskorsteinen kledd inn på 4 sider.
Kopi av rapport etter tilsyn kan fås ved henvendelse til meglers kontor.

Sist utført feiebesøk 19.03.2018

Parkering

Biloppstillingsplass i gårdsplass.

Areal og eierform

Areal: 3 808 kvm, Eierform: Eiet tomt.

Oppgitt tomteareal er et beregnet areal som er innhentet hos/oppgitt av Færder kommune og må kunne anses som er ca./antatt areal.
Arealet er hentet fra Eiendomsinformasjon og Matrikkelkart som er mottatt fra kommunen.

Tomt og hage

Hagetomt som er opparbeidet med prydbusker, blomsterbed og plen.

Kjøper må signere Egenerklæring om konsesjonsfrihet i forbindelse med overdragelsen, da bebygd tomt er over 2 mål. Dette er en forutsetning for handelen at kjøper signerer denne, og at erklæringen godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal legges ved skjøtet for tinglysing, og oppgjør kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Eier

Nils Georg Samuelsen Morten Samuelsen

Vei, vann og avløp

Vei
Eiendommen er tilknyttet/har adkomst via fylkesvei over offentlig gang-/sykkelsti.

Vann
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann.

Avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp via slamavskiller. Selger opplyser at eiendommen ikke er tilknyttet/har septiktank.
Kommunen orienterer om at det ikke er kommunal slamtømming.
Videre opplyser kommunen at det vil komme pålegg om separering/utbedring av avløp.
Naboeiendom har stikkledning over eiendommen. Se for øvrig vedlagte ledningskart i salgsoppgaven og i FINN-annonsen.

Reguleringsplan

Eiendommen er ferdig regulert med 8 enheter hos kommunen. Konferer megler for ytterligere informasjon.

Kommuneplan:
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.01.2018 er avsatt til boligbebyggelse - nåværende,  boligbebyggelse - nåværende (110-boligområde) og gang/sykkelvei - nåværende.

Gjeldende regulering:
Eiendommen ligger i regulert område, vedtatt 03.04.2014 med planID 722 2010013 og plannavn Kirkeveien, som er avsatt med reguleringsformål kjøreveg, annen veggrunn - grøntareal, lekeplass, parkering, renovasjon, frisikt, boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse og boligbebyggelse - blokkbebyggelse.

I kommuneplanens arealdel 2015-2027 ligger eiendommen i område som er avsatt til boligbebyggelse - nåværende og boligbebyggelse - framtidig.

Bebyggelsesplan:
Eiendommen eller del av eiendommen omfattes ikke av en bebyggelsesplan etter eldre PBL.

Midlertidig forbud mot tiltak:
Eiendommen eller del av eiendommen ligger ikke innenfor et område med nedlagt midlertidig forbud mot tiltak.

Regulering under arbeid:
Det er ingen igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen.

Planforslag:
Det eksisterer ingen planforslag som berører eiendommen.

Kopi av planstatus, kommuneplan/kommuneplanens arealdel og reguleringsforhold for PlanID 2010013 kan fås ved henvendelse til meglers kontor.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Tinglyst heftelse
Dagboknr.: 2936, tinglyst 08.10.1959 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr: 3811 Gnr: 8 Bnr: 135

Dagboknr. 6415, tinglyst 24.10.1974 - Erklæring/avtale
Reguelring av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Med flere bestemmelser

Dagboknr. 308890, tinglyst 07.04.2017 - Erklæring avtale
Rettighetshaver: 3811 Gnr: 5 Bnr.: 135 og 270
Rett til å etablere strøm, vann og avløp
Rett til å koble seg til kum
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Be om kopi ved henvendelse til meglers kontor.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Ferdigattest

Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
Eiendommen er registrert som enebolig hos kommunen med bygningstatus tatt i bruk 01.11.1925.
Inndeling/innredning med 2 kjøkken og 2 innganger/vindfang er gjort etter byggeår og ikke forsøkt omsøkt innredet hos kommunen.
Dagens rominndeling avviker i forhold til mottatte tegninger fra kommunen.

Prisantydning

7 250 000,-

Beregnet totalkostnad

7 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 155 000,- (Dokumentavgift) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 156 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 7 406 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Takst & Byggservice Anders Kjær / Anders Kjær Takstdato : 25.11.2020 Formuesverdi : 1 271 222,- Sekundær formuesverdi : 4 576 398,- Formuesverdi pr. : 31.12.2018.
Formuesverdi er innhentet og bekreftet hos Skatteetaten.

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Forsikring

Sparebank1 Forsikring Polisenummer: 7755311

Kommunale avgifter

Kr. 15 267 pr. år Dekker vann, avløp, helårsrenovasjon og feiing (2 pipeløp). Vann- og avløpsgebyr er ikke etter måler.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tønsbergs Blad 021220 (Kr.4 500) Garantiforsikringspremie (Kr.2 500) Markedsføringspakke (Kr.17 500) Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Tønsbergs Blad 060121 (Kr.2 500) Eierskifteforsikring (Kr.28 458) Provisjon (Kr.39 060) Tilrettelegging (Kr.13 695) Totalt kr. (Kr.113 088)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

'Finn.no: Visningstekst'

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for avtale om visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i finn-annonsen påmelding. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt. NB: Dersom du er i risikogruppen, ber vi deg kontakte megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Arnfinn H. Sørhaug

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Arnfinn H. Sørhaug

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?