Til innholdet

Vestvendt, høytliggende boligtomt m/tegninger (forslag) i barnevennlig område - Ingen byggeklausul - 35% u-grad - SOL!

Tomt Meiseveien 9
Prisantydning 2 850 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 124
BRA: 124 m²
Soverom: 3
Byggeår: 1927
Tomtareal: 834 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Tor Fredrik Westrum Lindman

Tor Fredrik Westrum Lindman

Kort om eiendommen

Velkommen til Meiseveien 9 - en høytliggende boligtomt i populære Vestskogen på Nøtterøy.
Flott beliggenhet med høyt og fritt utsyn over Vestskogen mot vest. Svært gode solforhold med sen kveldssol!

Området er regulert til boligformål med 35% utnyttelsesgrad. Det kan bygges ene/tomannsbolig på tomten, og det kan også bygges sekundærleilighet inn 60m². 

Tegninger som forslag til bolig på tomten er vedlagt som illustrasjon - se for deg hvordan din drommebolig kan bli!

Labakken skole, samt ligger Rudolf Steinerskolen også i Vestskogen, kun noen få hundre meter fra eiendommen.

Ta gjerne kontakt med undertegnede for ytterligere info

Adresse

Tomt Meiseveien 9 3142 Vestskogen

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Eiendommen vil bli merket med "Til Salgs" skilt fra Z-eiendom, og det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i stikkvei/sløyfevei uten nevneverdig gjennomgangstraffikk i et stille, rolig og særdeles barnevennlig villastrøk i Vestskogen i Færder kommune.
Høyt og fritt beliggende helt øverst i Vestskogen med total oversikt over området!

Vestskogen ligger på Nøtterøy sin vestside i meget attraktivt villaområde med boliger bebygget ved forskjellige tidsepoker.

Gangavstand til båthavn og badestrand (Tørkopp) og kort vei til golfbane på Borgheim (Nøtterøy golfbane).

Innen kort gange fra området er du direkte på kilometerlange turstier, bl.a. på øyas egen kyststi som strekker seg helt frem til Tjøme i syd. Det er også kort vei til Teieskogen med flotte turområder året rundt.

Meiseveien 9 har gangavstand til nye Labakken skole, samt ligger Rudolf Steinerskolen også i Vestskogen, kun noen få hundre meter fra eiendommen.

Kort vei også til Teigar Ungdomsskole (ca. 0,7 km) og ca. 3 km til Nøtterøy videregående skole på Borgheim. Hundremeterskogen familiebarnehage, Vestskogen barnehage og barnehage ved Rudolf steinskolen ligger i nærheten av eiendommen.

Dagligvareforretning (Kiwi) i Vestskogen ligger innen kort gangavstand. Det er kort vei til Teie torv med sitt mangfold av forretninger, enkelte spisesteder, vinmonopol med mer. Ca. 2 km til Borgheim sentrum m/bl.a. restauranttilbud, Nøtterøy kommune sitt kulturhus, dagligvareforretninger, legesenter med apotek. Ca. 4 km til Tønsberg sentrum m/gode bussforbindelser.

Vestskogen ligger drøye 10 mil fra Oslo. E 18 fra Tønsberg til Oslo har 4-felt hele veien, noe som gjør at kjøreturen fra Tønsberg til Oslo normalt gjøres unna på drøye timen!

Til Torp Flyplass er det ca. 25 minutter med bil med daglige avganger til en rekke Europeiske byer.

Se for øvrig vedlagte nabolagsprofil som beskriver området fasiliteter og avstander til disse

Areal og eierform

Tomteareal: 834 kvm , Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Pent opparbeidet hagetomt med lett skrånende terreng på hovedområdet av tomten, samt tildels svært skrånende øverst på tomten. Her er det også en del fjell. Gruset innkjørsel og hekk/gjerde mot naboer.

Tilliggende fasiliteter

Fiber til tomtegrensen

Eier

Petter Sørum

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp til tomtegrense. Adkomst fra kommunal vei.

Tilknytningsavgift (må påregnes):
Færder kommune har følgende satser for tilknytning inkl. mva (engangsgebyr) 2023:
Vann: kr. 15.000,-
Avløp - spillvann: kr. 15.000,-
Avløp - overvann: kr. 15.000,-

For sekundærleiligheter under 60 kvm. til enebolig betales det halvt tilknytningsgebyr: kr. 7.500,-.

Ovennevnte satser er hentet fra Færder kommune sin hjemmeside. For årsgebyr vann/kloakk/renovasjon se Færder kommune sin hjemmeside: faerder.kommune.no.

Reguleringsforhold

Eiendommen er beliggende i område regulert til boligområde, nåværende.
BYA: 35 % utnyttelsesgrad. Innenfor området tillates det oppført frittliggende småhusbebyggelse - eneboliger og tomannsboliger. Det tillates også etablert én sekundærleilighet på maks. 60 m2 pr. eiendom.

Det er gangsatte planleggingsarbeider for området, følgende er opplyst av Færder kommune;
Kommuneplanens arealdel revideres. Arealformålet på den aktuelle eiendommen foreslås ikke endret.
Detaljregulering nr. 2022006 Vestfjordveien ligger vest for eiendommen.

Prisantydning

2 850 000,-

Beregnet totalkostnad

2 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,-)) 240,- (Pantattest kjøper) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 83 990,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 933 990,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Internettannonsering (Kr.4 800) Visninger (Kr.3 500) Nyoppføring finn.no 30.11 (Kr.1 500) Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Kommunale opplysninger (Kr.5 500) Foto (Kr.2 000) Oppgjør og tinglysning (Kr.8 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.500) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 850 000,-) (Kr.28 500) Totalt kr. (Kr.58 300)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 982832632
Laster kart..

Tor Fredrik Westrum Lindman

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Tor Fredrik Westrum Lindman

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?